פתיחת חברה בע"מ - עלות התהליך

>
>
>
פתיחת חברה בע"מ - עלות התהליך

עוד בשירותי ראיית חשבון

מה זה אומר חברה בע"מ? מיהם הגורמים עימם יש לדבר לצורך פתיחת חברה בע"מ, ומה העלות מול כל גורם: אגרה ממשלתית, ליווי של עו"ד, עלויות הפעלה שנתיות – דו"ח שנתי, אגרה של רשם החברות, שימוש ביועצים חיצוניים כמו: רואה חשבון, יועץ מס וחונך עסקי למעוניינים.

עלות פתיחת חברה בעמ - שטיינמץ עמינח ושות

חברה בע"מ, או בשמה המלא "חברה בערבון מוגבל" הינה סוג של תאגיד. בארה"ב הסיומת לחברה בערבון מוגבל היא Incorporated) Inc) בעוד שבאנגליה וברוב מדינות העולם - ניתן לראות את הסיומת Limited company) LTD). אמנם מדובר בסיומת, אך נחשבת כחלק משמה של החברה.
למה אנו מתכוונים כשאנו אומרים "ערבון מוגבל"? בסוג תאגיד שכזה, בעלי המניות ערבים להתחייבויות החברה אך ורק בגבול ערכן הנקוב של המניות, לחילופין בסכום שעליו הסכימו לתת ערבות. בעת פירוק, עקב קושי לעמוד בהתחייבויות, יפסידו בעלי המניות את ערכן הנקוב אשר בבעלותם.

תהליך רישום ופתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה בע"מ זהו תהליך מסודר וכולל, בין היתר, את השלבים הבאים (יש לתת הדין בסעיפים, בעיקר האחרונים, אם וכיצד גם הם נדרשים לבוא לידי ביטוי כאשר עברנו מעצמאי לחברה בע"מ כדוגמה ולא הקמנו ישר חברה בע"מ):

 •  מילוי בקשה לרישום חברה, הקרויה טופס 1
 •  מילוי הצהרת דירקטורים ראשונים
 •  מילוי הצהרת בעלי המניות
 •  צירוף תקנון החברה
 •  מילוי טופס הגשת מסמכים
 •  פתיחת תיק במע"מ לחברה
 •  פתיחת תיק ברשויות המס לחברה
 •  פתיחת חשבון בנק לחברה

את המסמכים אמורים לשלוח לרשם החברות לאחר תשלום אגרת רישום ממשלתית בליווי אישור התשלום. האגרה תשולם באמצעות כרטיס אשראי ועלותה תשתנה בהתאם למדד המחירים. בהמשך, מתקבלת תעודת ההתאגדות ושמה, מספר (ח.פ.) ותאריך ההתאגדות. עלויות נוספות נכללות ושיש לתת תשומת לב גם לעלויות אלו: אגרה שנתית לרשם החברות, שכ"ט עו"ד לרישום ופתיחת תיק ועלות משלוח מסמכים.

יחסי גומלין מול רשם החברות

יחסי הגומלין של חברה (פרטית/ציבורית) מול רשם החברות כוללים שני סוגי דיווחים בהתאם לאופי החברה:

חברה ציבורית* (דוגמאות)

 •  מעבר לחברה ציבורית
 •  מיזוג של חברות
 •  החלטות בדבר שינויים בחברה כדוגמת שינוי שם החברה ושינוי כתובת

חברה פרטית* (דוגמאות)

 • שינויים במניות החברה כדוגמת העברה והקצאת מניות
 • החלטות בדבר שינויים בחברה כדוגמת כתובת ותקנון

(*) מספרה של החברה אשר ניתן לה בהקמתה נקרא ח.פ. כאשר מדובר בחברה פרטית וח.צ. כאשר מדובר בחברה ציבורית. לעיתים מטשטשים הגבולות ומספרה של החברה הציבורית נותר כ-ח.פ. באתר רשם החברות, ניתן לאתר חברה ע"י מספר הקרוי "מספר תאגיד".

קיימים בשוק יועצים חיצוניים אשר עלותם משתנה, עימם ניתן להיוועץ בעת התחלת הדרך כעסק כגון: רואי חשבון שיסייעו במתן ייעוץ בעת הקמת עסק, לרבות פתיחת תיקים ברשויות המס (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) וכו'; עורכי דין לליווי משפטי; יועצי מס שיסייעו בבחינת תכניות עסקיות, קביעת סוג התאגדות וכו'; חונכים עסקיים מסובסדים שיסייעו בשיפור הניהול העסקי; יועצים עסקיים ועוד.

במקביל, יש (רצוי) להסדיר את הדרישות הבאות, בהנחה שגם הן כרוכות בעלויות:

 • דרישות מוניציפליות של אותה רשות מקומית בה פועלת החברה, לרבות היתרים ורישיונות מטעם גופים ממשלתיים
 • הצטיידות בפוליסת ביטוח בהתאם לסוג העסק, מיקומו וכו'
 • שמירה על הקניין הרוחני כדוגמת פטנטים, זכויות יוצרים וכו'
חיסכון בעלויות של החברה בעקבות פתיחת חברה בעמ - שטיינמץ עמינח ושות

פתיחת חברה בע"מ - חיסכון בעלויות

יש לשים לב כי בעצם הקמת חברה בע"מ, סוג הישות שלעצמו מהווה מחד, חיסכון בעלויות ומאידך, הוצאות נוספות במהלך חיי החברה.

דוגמאות לחיסכון בעלויות: חברה בע"מ נהנית מפטור בתשלום ביטוח לאומי; חברה בע"מ שעוברת רגולציה ומלווה ע"י משרד רו"ח, לרבות הביקורת שנעשית על דוחותיה, הדבר מקרין כלפי חוץ אמינות ואיכות (הדבר כמובן אינו פוסל או מוריד מערכם וביצועם של סוגי התאגדות אחרים); שיעור המס מהווה כמחצית מהמס שמשלם עצמאי (למעט מקרים של חלוקת דיבידנד). דיבידנד, נקשר לרוב כחלק מהרווחים אשר ניתנים לחלוקה (בכפוף לכללי חלוקה שונים כדוגמת מבחני יכולת הפירעון ומבחני הרווח) בהתאם לערך המניות ולזכויות בחברה.

דוגמאות לתוספת בעלויות: אגרה שנתית לרשם החברות; בנוסף, החברה חייבת לשלם מקדמות על חשבון הוצאות עודפות, בעוד עצמאי אינו חייב לשלם מקדמות.

עודפת – מלשון הוצאה בסכום שעובר את המגבלה שנקבעה במס הכנסה. לעיתים מקשרים ומקבילים את המושג מקדמות ע"ח הוצאה עודפת ל"קנס". שיעור המקדמות מגיע לכדי 45%, אחוז לא מבוטל (ובתאגידים אחרים, אפילו יותר) וכל עוד החברה מפסידה, ייווצר תשלום מס בפועל בגין הוצאה שהוצאה ולא כפי שחשבנו לראות - בגין הכנסה. רק בחברה רווחית, ניתן יהיה להקטין המקדמה ששולמה ע"ח עודפות; הנהלת חשבונות של עסק יקרה יותר משל עוסק מורשה (לדוגמה); חברה בע"מ נדרשת להשתמש ברואה חשבון; לחברה בע"מ קיימת החובה להנהלת חשבונות כפולה (דו-צידית) שגם נחשבת לשיטה יקרה יותר מאשר השיטה החד-צידית, מה שמייקר את עלויות ההפעלה השנתיות, לרבות הכנת הדוח השנתי וביצוע ביקורת.

באשר לניהול ספרים וקודם לתחילת פעילות החברה, יש לדעת מהן הדרישות החלות עליה. על כך, יש להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס שיסדיר אילו חוקים ומהו סוג העסק לעניין זה.

צרו קשר עם משרדנו, נשמח לעמוד לשירותכם

להרשמה לניוזלטר