שירותי חשבות וניהול כספים

>
>
שירותי חשבות וניהול כספים

משרד שטיינמץ עמינח ושות' מספק שירותי חשבות וניהול כספים לחברות במיקור חוץ בהתאם לצרכי הלקוח ודרישותיו.  השירותים נינתנים ע"י רואי חשבון וכלכלנים מקצועיים ומנוסים בעולם החשבות ובעריכת דוחות כספיים לחברות פרטיות ע"פ התקינה הישראלית (Israeli Gaap) ולחברות ציבוריות ע"פ התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) והתקינה האמריקאית (US GAAP).

בין שירותי החשבות וניהול הכספים שהמשרד מציע ניתן למנות:

  •  עריכת דוחות כספיים;
  •  ייעוץ פיננסי שוטף;
  •  פיקוח על הנהלת החשבונות של החברה;
  •  הכנת תקציב שנתי ובקרה על תקציב מול ביצוע מדי חודש תוך ניתוח התוצאות;
  •  הכנת דוחות ניהוליים ומצגות עבור צרכים פנימיים עבור ההנהלה/ דירקטוריון/ בעלי השליטה של החברה;
  •  השתתפות בישיבות הנהלה/דירקטוריון;
  •  הכנת תחזית תזרימי מזומנים עבור החברה וניהול תזרים המזומנים;
  •  התנהלות מול רואה החשבון המבקר של החברה;
  •  סיוע בהתנהלות מול הבנקים וגורמים מממנים אחרים;
  •  בקרות על התהליכים הפיננסיים בחברה;

 

להרשמה לניוזלטר