מס על שכר דירה בארה"ב

>
>
מס על שכר דירה בארה"ב

ישראלים רבים מחזיקים בנכסי נדל"ן בארה"ב אשר מניבים להם הכנסה משכירות. כיצד יש למסות הכנסה זו?

לפי אמנת המס בין ישראל לארה"ב, יש זכות ראשונים לגביית מס למדינה בה מופקת ההכנסה. במקרה שההכנסה מנכס נדל"ן מופקת בארה"ב (כלומר השכירות משולמת בארה"ב עבור נכס שנמצא בארה"ב), אזי לארה"ב קיימת זכות מיסוי ראשונית. לאחר מכן, למדינת ישראל תינתן זכות שיורית. הכוונה היא שאם יש הפרש בין המס הנגבה בישראל על שכירות לבין המס הנגבה בארה"ב, כך שהמס בישראל גבוה יותר, אז קודם ישלם הנישום את המס המלא שהוא חב בארה"ב, ולאחר מכן את היתרה לרשות המיסים בישראל.

מיסוי רווח משכר דירה בארצות הברית - שטיינמץ עמינח ושות משרד רוח

המס על הכנסה פסיבית בארה"ב הוא בשיעור שנתי קבוע (Fixed Determinable Annual Periodical או FDAP), בשיעור של 30%. עם זאת, ישראלים אשר מעוניינים להפחית את נטל המס, יכולים להגיש דו"ח מס הכנסה בארה"ב, ולהתייחס להכנסה כאל "Effectively Connected Income" (או ECI), כלומר הכנסה המופקת מעסק, ולכן ניתן אף לנכות הוצאות הקשורות לעסק. במצב זה, יש לשלם מס על הכנסה משכירות ברמה הפדראלית, ברמה המדינתית וברמה העירונית.

גובה המס הפדראלי על השכרת דירה בארה"ב נקבע לפי הסטטוס האישי (רווק, ראש משק בית, זוגות נשואים המדווחים הכנסה יחדיו, וזוגות המדווחים בנפרד), וכן בצורה פרוגרסיבית לפי גובה ההכנסה. למשל, להלן שיעור המס הנגבה בארה"ב על הכנסה משכירות לרווקים, נכון לשנת 2020.

ההכנסה הממוסה משכירות

שיעור המס הנגבה

עד 9,875$

10%

מעל 9,875$ ועד 40,125$

12% על הסכום השולי הגבוה מ-9875$

מעל 40,125$ ועד 85,525$

22% על הסכום השולי הגבוה מ-40,125$

מעל  85,525$ ועד 163,300$

24% על הסכום השולי הגבוה מ-85,525$

מעל 163,300$ ועד 207,350$

32% על הסכום השולי הגבוה מ-163,300$

מעל 207,350$ ועד 518,400$

35% על הסכום השולי הגבוה מ-207,350$

כל סכום שמעל 518,400$

37%

מלבד המס הפדראלי המשולם על שכירות, מי שמייצר הכנסה משכירות לעיתים צריך לשלם מס נוסף בהתאם לאחוז הקבוע באותה מדינה (State Tax) או באותו מחוז (City Tax) שנמצא הנדל"ן, אשר משתנה בין מדינה למדינה (במדינת ניו יורק למשל, המס נע בין 4% ל-8.82% ברוב המקרים, שישולמו בנוסף למס הפדראלי.

לאחר שהנישום משלם את כל חבות המס לארה"ב, על הנישום הישראלי לדווח על ההכנסה בישראל ולשלם גם בגינה מס. נישום ישראל יכול לבחור אם להיות ממוסה לפי סעיף 122א לפקודת המיסים, קרי 15% על ההכנסה ברוטו בניכוי הוצאות פחת בלבד וללא ניכוי המס המשולם בארה"ב (מסלול מס מופחת). חלופה לכך הינה מיסוי על פי מדרגות המס החלות על היחיד, לאחר ניכוי הוצאות הכרוכות בהחזקת הנכס (מסלול מס מלא). רואה חשבון המתמחה במיסוי אמריקאי, יבדוק עבורכם כיצד ניתן לתכנן תשלום מס הנמוך ככל הניתן, בהתאם לנתוני הנכסים בבעלותכם, הוצאות הנכס וכדומה.

מלאו פרטים לחזרה או חייגו אלינו,

נשמח לעמוד לשירותכם

להרשמה לניוזלטר