גישות בעולם המיסוי הבינלאומי

>
>
>
גישות בעולם המיסוי הבינלאומי

עוד בשירותי ראיית חשבון

יחסי מדינות ה-OECD לנושא המס הבינלאומי לעומת גישות האו"ם וארה"ב

אמנות המס קובעות את חלוקת המס בין המדינות השונות בעולם.

מטרת אמנת המס היא לעודד סחר בינלאומי והשקעות של תושבי חוץ בכל מדינה. מרבית אמנות המס מבוססות על מודלים של ה-OECD - ארגון שמטרתו קידום שיתוף פעולה בנושאים חברתיים וכלכליים בין המדינות המפותחות כשחלקן של האו"ם. בשנת 2010 הצטרפה ישראל ל-OECD, וחתומה על אמנות מס עם כ-50 מדינות.

סחר בינלאומי - גישות שונות - שטיינמץ עמינח ושות

בשנים האחרונות, ארגון ה-OECD מנסה להיאבק בתכנוני מס של תאגידים בינלאומיים בהם חברות הוקמו תחת מקלטי מס – המקנה להם שיעורי מס נמוך ואף כמעט אפסי. לצורך כך, הארגון הכין תכנית מורכבת המכילה פעולות מניעה, כגון: כפל פטור ממס, ניצול לרעה של אמנות מס ובחינה והערכה של אופן התייחסות נושאי מחירי העברה וכו'.

האמנה למניעת כפל מס – היא הסכם משותף בין שתי מדינות על חלוקות זכויות מיסוי וקדימות זכויות אלו לגבי סוגים שונים של הכנסה.
כיום קיימים 3 סוגים עיקריים של אמנות למניעת כפל מס:

  1. ארגון ה-OECD - הנוטה לטובת מדינות עשירות והחזקות ביותר.
  2. האו"ם – אשר באה לקראת מדינות חלשות ועניות, וזאת בעקבות תיקון הנעשה ב-1980.
  3. ארה"ב – בניגוד לארגון ה-OECD, היא פונה רק למדינות עשירות וחזקות.

אמנה זו מתייחסת באופן ספציפי עפ"י נתוני התושב המתמודד עם מיסים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.

מיסוי הכנסות חו"ל מול הדין הישראלי

למעלה מיובל שנים, החזיקה ישראל ב"שיטת המס הטריטוריאלית" ופרסה את רשת המס שלה רק על הכנסות שהופקו בתחומיה, בין אם ע"י תושביה ובין אם ע"י תושבי חוץ. מעט לאחר תחילתו של המילניום השלישי, בינואר 2003, ביצעה ישראל רפורמה יסודית בשיטת המס שלה – היא עברה ל"שיטת המס הפרסונלית", לפיה תושבי ישראל ממוסים על כלל הכנסותיהם, בין אם הופקו בארץ או מחוצה לה. תושבי חוץ, לעומת זאת, עדיין ממוסים על הכנסות שהופקו בתחומי ישראל, וזאת על מנת להימנע מכפל מס (מיסוי הכנסות חו"ל).

הוראות הדין המדינתי (מיסוי הדין הישראלי) המתייחסות לעסקאות חוצות גבולות, נחקקות בד"כ כתגובה לאופן שבה עסקאות אלה יוצאות לפועל. לפיכך, ספק אם ניתן לכנס את שלל ההוראות הללו לכלל מבנה סגור ולוגי.
מטבע הדברים, הדרך שבה מתבצעות עסקאות חוצות גובלות מתפתחת בקצב מהיר בהרבה מהתפתחותן של הוראות המיסוי.
אם בעבר, הדרכים אל מחוץ לגבולותיה של המדינה היו ארוכות ומייגעות, הרי שכיום המסחר הגלובלי מהיר, יעיל ואף נגיש יותר כמעט לכל מי שברשותו מחשב ביתי עם חיבור לאינטרנט.

מיסוי בינלאומי – רילוקישיין (מעבר למדינה אחרת)

תושב ישראל המעתיק את מגוריו ואת מרכז החיים שלו למדינה אחרת (רילוקיישן) הן באופן פרטי או ע"י חברה השולחת עובד לחו"ל, יכול להיחשב כתושב חוץ, בתנאים מסוימים. חשוב להקפיד על ביצוע מושלם של ניתוק התושבות, אחרת תושב ישראל שעשה רילוקיישן למדינה אחרת עשוי להתחייב במס בשתי המדינות.

קביעת תושבות ברילוקיישן

קביעת התושבות ועיתוי מועד ניתוק התושבות ברילוקיישן למדינה אחרת אינה ברורה תמיד, ומחייבת ייעוץ משפטי ומיסויי.

ביטוח לאומי ברילוקיישן

ישראלים המבצעים רילוקיישן למדינות שונות בעולם מתלבטים האם להפסיק את התשלומים לביטוח הלאומי הישראלי. השאלה היא האם המשך תשלום דמי ביטוח לאומי יפגע במעמדם כתושבי חוץ.

מס יציאה ורילוקיישן

מס יציאה עשוי לפגוע באלו המבקשים לעשות רילוקיישן למדינות אחרות בעולם. קיימות דרכים שונות להקטנת החשיפה למיסוי ישראלי.

רילוקיישן – יתרונות וחסרונות

אחד מהיתרונות הבולטים ברילוקיישן, הוא שבהוכחת תושבות חוץ העובד אינו יהיה חייב במס בישראל על משכורת והכנסות נוספות בחו"ל ובחזרתו ארצה, יש להניח כי יהיה הוא זכאי להטבות אשר ניתנות לתושבים חוזרים. הדבר אינו פוטר כמובן מחובתו של העובד מלשלם מס במדינה בה הוא עובד.
יתרון בולט נוסף הינו כאשר קיים הסכם בין ישראל לאותה מדינה בה הוא עובד. כאשר הסכמי המס באותה מדינה גוברים על חוקי המס בישראל, הדבר יאפשר לקבוע כי העובד אינו תושב לצרכי מס ולכן לא יחויב במס על המשכורת בחו"ל.
מנגד, חסרון בולט הינו בעניין ביטוח הבריאות הממלכתי אשר טומנת בחובה תקופת המתנה יחסית ארוכה כאשר שהה בחו"ל וחדל מלהיות תושב ישראל.
ישנה אופציה נוספת לעובד הנשלח להתגורר בחו"ל: העובד ממשיך להיות ישראלי לצורך מס ועל כן יידרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה ובמקביל לקבל הקלות באמצעות ניכוי הוצאות מסוימות וזיכוי בגין מסים ששולמו בחו"ל.

יתרון שניתן להפיק ממסלול זה הינו שמירת זכויות העובד בעניין ביטוח חיים וביטוח בריאות וליהנות מהסכמי המס בין המדינות שלעיתים מסדירות שתי המדינות את הנושאים השונים ובכך לשמור זכויות העובד ולמנוע כפל המס.
מנגד, דוח אישי גם טומן בחובו עמידה בדרישות נוספות כגון תשלומי מקדמות למס, הגשת הצהרות הון ועוד.

גם להקמת חברה בחו"ל יש צורך לתת מחשבה, במיוחד באשר למיסים החלים באותה מדינה לאופן פתיחת החברה. בארה"ב למשל, נדרש גם לשאול באיזו מדינה יותר כדאי. 
על שאלות אלו ואחרות יכול משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' להשיב.

להרשמה לניוזלטר