שירותי ראיית חשבון

>
שירותי ראיית חשבון

משרדנו מעניק שירותי ראיית חשבון בתחומים מגוונים ומורכבים לכלל לקוחותינו ובהתאמה אישית לצורך העסקי של לקוחותינו

שירותי ראיית חשבון של משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' המוכר בתחומו ומוביל בתחום המיסים מנהל מגוון מחלקות ייעודיות המספקות מענה מקיף, מהיר ומקצועי לכל צרכי הלקוח בזכות הידע המקצועי והניסיון הרב, ביניהן:

 • מחלקת רשויות המס המספקת מענה בכל הקשור להתנהלות השוטפת מול מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
 • מחלקת המיסים המספקת מענה לסוגיות מס וייצוג בדיונים במס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד.
 • מחלקת תמיכה במנה"ח המסייעת בענייני הנהלת חשבונות שוטפים.
 • מחלקת מיסוי אמריקאי המטפלת בלקוחות הנדרשים לדווח לרשויות המס בראה"ב, בין אם הם אזרחי ארצות הברית ובין אם מנהלים פעילות עסקית בארה"ב. לחצו למידע בנושא מיסוי אמריקאי
לוגו משרד רוח שטיינמץ עמינח ושות

למי מתאימים שירותי ראיית החשבון?

אנו מספקים שירותי ראיית חשבון לבעלי עסקים (יחידים וחברות בע"מ), בעלי מניות, עצמאים, שכירים, חברות, עמותות ועוד. השירותים במשרדנו כוללים שירותי ביקורת, שירותי מיסים ושירותי ראיית חשבון נלווים נוספים.

1. מיסוי אישי - במשרד מחלקות להכנת דוחות אישיים והצהרות הון והגשתם, בהתאם לחקיקה ולשיעורי המס המתעדכנים תכופות.

 • הכנה ושידור דוח שנתי לאדם פרטי (טופס 1301) - פירוט ההכנסות וההוצאות במהלך שנת עבודה של שכיר או עוסק עצמאי. הדו"ח כולל גם את ריכוז הניכויים והזיכויים להם זכאי האדם.
 • הגשת הצהרת הון - דיווח של תושב ישראל לרשות המסים ע"פ דרישה מיוחדת שלה. בהצהרה מפורטים נכסי הנישום והתחייבויותיו עד תאריך מסוים.

2. מיסוי חברות - פעילות עסקית כחברה לעיתים עדיפה על פעילות כיחיד. שירותי ראיית חשבון בחברה כוללים כולל קשר ישיר מול מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, וכמובן הגשת הדו"ח שנתי לחברה בע"מ (טופס 1214).

3. תכנוני מס מורכבים - רתימת הידע המקצועי המקיף של הצוות לטובת הלקוח לביצוע תכנון מס במסגרת החוק.

4. שינויי מבנה בחברה בתכנון מיזוגים ופיצולים של חברות נדרש ידע וניסיון בתכנוני מס, על מנת לבצע מהלכים אופטימליים לחברה ובעלי המניות שלה. שותפי המשרד בסיוע צוות המיסים יתנו מענה על סוגיות המס השונות בהתאם למורכבות המקרה.

5. מיזוגים ורכישות - נושא הנידון לרוב בפן המיסוי כחלק משינויי מבנה. צוות המיסוי במשרדנו נותן מענה בנושא. שינויי מבנה אלה באים לידי ביטוי כחלק מהביקורת הרגילה.

6.בדיקת נאותות (Due Diligence) - הליך המוודא הצגת מידע על תאגיד בצורה נכונה ומדויקת לצרך הנפקה וכחלק מהכנת תשקיף. יכול להתקיים בחברה פרטית כאשר רוכש פוטנציאלי מוודא שהנתונים העסקיים שנמסרו לו לגבי החברה נכונים.

7. שירותי ביקורת - חברות ומלכ"רים חייבים ע"פ חוק בהגשת דוחות כספיים מבוקרים על הכנסותיהם ותוצאותיהם העסקיות. במסגרת הביקרת רו"ח מוסמך חווה את דעתו לגבי האם הדו"חות משקפים בצורה נאותה את מצבה הכלכלי של החברה. הגשת הדו"חות השנתיים לחברה נעשית באמצעות טופס 1214.

8. פתיחת חברה בע"מ - סיוע בתהליך רישום חברה חדשה בהתאם לחוקים ולתקנות, לרבות פתיחת תיקים ברשויות השונות.

9. טיפול מול רשויות המס - מחלקת הרשויות במשרד מלווה את הלקוח בהתנהלותו מול המוסדות השונים: פתיחת תיקים, השגת אישורים, ביטול קנסות ועוד. מחלקת המיסים שלנו מיומנת בייצוג הלקוח בדיונים במוסדות אלו.

10. פרה רולינג - החלטות מיסוי מקדמיות. משרדנו מסייע בפנייה לרשויות המס במטרה לערוך בירור מקדים עבור החלטות אותן שוקלים לבצע. למשרדנו ניסיון רב בתחום מול רשויות המס.

11. מיסוי ניירות ערך - גביית המס על ניירות ערך מתבצעת על ידי הבנקים. המס מנוכה במקור עבור כל פיקדון. בעזרת רו"ח מנוסה אפשר לצמצם משמעותית את המס המשולם על רווחי הון.

12. מיסוי נאמנויות - נאמנות הינה חוזה במסגרתו יוצר הנאמנות מעביר ניהול נכסים השייכים לו לנאמן, המטפל בנכסים לטובת אדם אחר (הנהנה). הנאמן חייב במס על ההכנסות מנכסי הנאמנות. 

13. מיסוי תאגידים תאגידים שונים ממוסים בצורות שונות מחברות. צוות המשרד מתמצא בשיטות המיסוי השונות, ומנוסה בשינויים התכופים במשק ובשיעורי המס.

14. עמותה - תאגיד המוקם לצורך קידום מטרה ציבורית. הכנסותיו משמשות לטובת מטרה זו, ולכן, חלקן פטורות ממס. גם על עמותה חלה חובת הגשת דוח שנתי על הכנסותיה והוצאותיה.

15. מפעלים מועדפים - מדינת ישראל מעניקה הטבות מגוונות לחברות העונות על תנאים מסוימים ועונות על הגדרת מפעל מועדף. ההיכרות המעמיקה עם החוקים והתקנות, מאפשרת סיווג נכון של מהות העסק ותכנון פעילותו לצורך קבלת הטבות מס מרביות ותוצאת מס מיטבית.

16. מיסוי קבלנים -  לפעילות קבלנים מאפיינים ייחודיים בכל הנוגע להכנסות והוצאות ולכך מתייחסים גם חוקי המס.

17. מיסוי בינלאומי - ניתן למטב פעילות עסקית מחוץ לישראל על ידי שימוש באמצעים חוקיים ולגיטימיים למניעת תשלום מס כפול, בין היתר ע"י מיצוי אמנות המס הבינלאומיות ושימוש במדינות עם שיעור מס נמוך ביותר הנקראות מקלטי מס

18. IFRS - אוסף תקנים לדיווח כספי בינלאומי שאומץ בישראל ומוחל על כלל החברות הציבוריות. שיטת דיווח זו מיושמת במשרדנו.

19. טיפול בחברות ציבוריות שירותי ראיית חשבון בחברות ציבוריות כולל מספר מרכיבים, חלקם דומים למרכיבי הטיפול בחברות פרטיות וחלקם יחודיים. המשרד מבצע ביקורות גם לתקופת הרבעונים שמייחדת את החברות הציבוריות. בין השירותים הניתנים:

 • מאזן (רבעוני, שנתי) - המאזן, או דוח על המצב הכספי, הוא תמונת מצב פיננסית של החברה ביום מסוים. במאזן מוצגים הנכסים וההתחייבויות של החברה. חברות פרטיות נדרשות לערוך מאזן שנתי, כלומר בסוף שנת המס, ואילו חברות ציבוריות נדרשות לערוך מאזן רבעוני - אחת לשלושה חודשים.
 • רווח והפסד - דוח רווח והפסד, הנקרא גם דוח על הרווח הכולל, מציג את התוצאות הכספיות של החברה בפרק זמן מסוים, תוך פירוט ההכנסות וההוצאות, הרווח הגולמי והתפעולי.
 • עריכת דוחות כספיים - כל חברה מחויבת להפיק דוחות המתארים את מצבה הפיננסי. בין היתר, הדוחות משמשים משקיעים פוטניאליים בהחלטה אם להשקיע בחברה.
 • דוחות סולו + דוחות מאוחדים דוחות סולו הם המאזן והדוח על הרווח הכולל של החברה ללא התייחסות לחברות בת. לעומתם, דוחות כספיים מאוחדים מציגים את הנתונים הכוללים של חברת האם וחברות הבת.
 • ביאורים ובחינת מדיניות חשבונאית - זוהי שיטה המיושמת בהכנת דוחות כספיים, כלומר העקרונות והכללים ששימשו להכנת הדוחות. המדיניות החשבונאית במיושמת נקבעת על פי תקן החשבונאות המתאים.
 • דוח הדירקטוריון - דוח המסביר את השפעתם של אירועים על הנתונים הכספיים שהוצגו בדוחות אחרים ונועד לסייע בקבלת החלטות בנוגע להשקעה. רק חברות ציבוריות נדרשות לפרסם דוח זה.

שירותי ראיית חשבון נוספים בשטיינמץ עמינח ושות'

1. ביקורת פנימית - המשרד מציע שירותים שונים שמטרתם לקדם ולממש את מטרות הארגון, להעריך סיכונים ולהציע פתרונות למניעתם. להלן פירוט תחומי השירותים שמשרדנו מעניק:                

 • ביקורת חקירתית - מטרתה לאשש או להפריך חשדות בנוגע לפעולות חריגות בחברה עבור סוגי התאגדות שונים. 
 • הערכות שווי- קיימות שיטות שונות להערכת שווי של נכסים פיננסיים מוחשיים, לא מוחשיים והתחייבויות. בינהן בולטות שלוש שיטות: שווי נכס נקי, מכפיל ו- DCF.
 • עבודות כלכליות- ייעוץ עסקי מהפן הכלכלי/חשבונאי כדוגמת הערכות שווי,בדיקת נאותות וכו'.
 • ניהול סיכונים - איתור וחשיפת סיכונים שונים והסדרת בקרות שמטרתן לצמצם את הסיכונים וניטורם.
 • ייעוץ עסקי- השירות כולל שירותי בדיקות נאותות, התייעלות, הכנת תכניות עסקיות ועוד. השירות מיועד לחברות המעוניינות בשיפור תהליכים ו/או למעוניינים בבדיקה לפני השקעה בחברה.

2. ביקורת מערכות מידע  - מאפשרת להעריך עד כמה מערכות המידע אמינות ומדויקות.

3. ניהול כספי קבוצות רכישה- ניהול פיננסי מורכב הדורש מומחיות וידע בהתנהלות מול ספקים, מוסדות פיננסיים וחברי הקבוצה. ניהול הכספיים מתבצע ע"י רואי חשבון מיומנים במגוון סוגי פרויקטים, שיבטיחו התנהלות כספית חלקה ובטוחה.

4. גילוי מרצון - מדובר בנוהל שמפעילה רשות המיסים לעודד נישומים לתקן דיווחים שלא היו נכונים ולדווח נתוני אמת על הכנסותיהם ונכסיהם. למשרד ניסיון רב בהליכים ובהתנהלות מול מחלקת החקירות ברשות המיסים.

5. מיסוי אמריקאי - אזרחי ארה"ב או בעלי גרין קארד חייבים בהגשת דיווח שנתי לרשויות המס בארה"ב, וכך גם כל מי שמקיים פעילות עסקית בארה"ב. משרדנו מעניק ייעוץ וסיוע בהכנת הדוחות והגשתם ל-IRS.  

 • FBAR - אדם המחויב בהגשת דוחות מס בארה"ב, שבחשבונותיו הפיננסיים מחוץ לארה"ב היו במצטבר מעל 10,000$ במהלך השנה, נדרש בדוח FBAR - דיווח על חשבונות פיננסיים זרים.
 • דו"ח 1040 - אזרחי ארה"ב מחויבים בהגשת דוח הכנסות. הדיווח נעשה עד ה-15 באפריל של השנה העוקבת למתגוררים בארה"ב, ועד ל-15 ביוני למתגוררים מחוצה לה.
 • דוח 1040NR - החייבים בדיווח לרשויות המס האמריקאיות ואינם אזרחי ארה"ב יגישו דוח זה על הכנסותיהם השנתיות. מועד הדיווח עד ה-15 ביוני.
 • תכנית Amnesty - אזרחי ארה"ב שאינם מתגוררים בה ולא הגישו דוחות ל-IRS יוכלו לדווח על הכנסותיהם וחשבונות הבנק הזרים שלהם רטרואקטיבית לרשויות המס בארה"ב, ללא קנסות איחורים או אי הגשה.

6. החזר מס בארה"ב לאזרח אמריקאי - במצבים מסוימים אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל יכולים לקבל החזר מס גם אם לא שילמו מיסים במהלך השנה, כתלות ברמת הכנסתם ובתנאים נוספים.

7. חוק ה-FATCA - אשר נחקק בקונגרס האמריקאי בשנת 2010, הינו הסכם להחלפת מידע בין רשויות המס בישראל וארצות הברית. במסגרת החוק כל המוסדות הפיננסים הפועלים מחוץ לארה"ב מדווחים לרשויות האמריקאיות על חשבונות של לקוחות שהינם אזרחים אמריקאים.           

8.טופס W-9 - המוסד הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח וכד') מבקש מלקוחות המזוהים עם אינדקציה לאזרחות אמריקאית, לחתום על טופס 9-W , המאשר כי הם מילאו את חובתם לרשות המיסים האמריקאית. אותו מוסד פיננסי רשאי להטיל סנקציות על לקוחות אשר לא ישתפו פעולה.  

9. מיסוי פנסיוני (שירות של המשרד, לא בהכרח צריך להתחבר עם רואה חשבון) - סקירה מקיפה של נושא המיסוי הפנסיוני וקופ"ג יצאה כאוגדן שכתבו וערכו השותפים המייסדים שלנו בניהולו של בכיר נוסף. התחום הינו מורכב והמשרד מעניק ייעוץ מיסוי לגופים גדולים.  

משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' ישמח להעניק לכם שירותי ראיית חשבון מיקצועיים, יעילים ומהירים.