מיסוי קבלנים

>
>
מיסוי קבלנים

עוד בשירותי ראיית חשבון

איך נקבע מיסוי קבלנים

פקודת מס הכנסה מבחינה בין קבלנים ובין יתר הנישומים. צורך זה התעורר מתוך הרצון לפתור מספר סוגיות ובעיות מהותיות:
בשונה מיתר ענפי המסחר, משך ביצוע עסקת מכר נמשך, פעמים רבות, על פני יותר משנת מס אחת. לכך, השלכות רבות לעיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות לרבות הוצאות 'הנהלה וכלליות' ו'הוצאות ריבית' אשר צריכות להיות מיוחסות בהתאם לקצב ההתקדמות של הפרוייקטים השונים. ממאחר וסעיף 6 לפקודת מס הכנסה קובע כי שנת מס הינה שנה קלנדארית, אילולא היו נקבעות הוראות ספציפיות, קבלן היה אמור לדווח על עסקאותיו רק בתום מתן השירות או עם מסירת המוצר. בנוסף לכל האמור, לענף הקבלנים קיימים כללי חשבונאות נפרדים וספציפיים (תקן 2 ו-4, IAS 11).

לאור כל זאת, קבע המחוקק הוראות ספציפיות בעניין מיסוי קבלנים וניתן להרחיב עליהם את הקריאה תחת מידע בנושא קבלן מבצע ובנושא קבלן בונה.

זקוקים לייעוץ? צרו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם. משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' מתמחה במתן שירותי יעוץ בנושא מיסוי קבלנים. 

להרשמה לניוזלטר