מקלט מס בגיברלטר

עוד בשירותי ראיית חשבון

ממוקמת בקצה הדרומי של ספרד, גיברלטר הינה חברה באיחוד האירופי כיוון שהיא תחת משטרה של בריטניה. גיברלטר הינה יציבה מדינית ופוליטית. השפות המדוברות הינן אנגלית וספרדית. כמו כן, אין פיקוח על המטבע.

על מנת להקים חברה בגיברלטר יש להגיש תקנון התאגדות, תזכיר, כתובת משרד רשום, תצהיר מניות, הצהרת הסכמה. חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות בסה"כ 300 פאונד. לכל חברה חייב להיות מינימום בעל מניות אחד ודירקטור אחד.

חברות מקלט מס רשאיות לעסוק בסחר ובהשקעות ובגין רווחיהם הן פטורות ממס בגיברלטר. על חברות מקלט מס חל איסור לסחור בתוך גיברלטר או לפעול בעסקי הבנקאות או הביטוח. אין מיסוי בגין רווחי הון ומע"מ. בנוסף אין חובת דיווח לאף גורם אך כל חברה חייבת לנהל רישום לשם בחינת מצבה. מסמכי החברה ומסכי בעלי מניות החברה נשמרים בסודיות.

גיברלטר לא חתומה על אמנות מס כלל. על חברות מקלט מס לא חלות דירקטיבות האיחוד האירופי, דירקטיבות אלו חלות על חברות רגילות בגיברלטר אשר משלמות מס חברות.

להרשמה לניוזלטר