מקלט מס בקפריסין

עוד בשירותי ראיית חשבון

קפריסין הינה מדינה השוכנת במזרח הים התיכון. בעבר קפריסין נחשבה למקלט מס, אך בעקבות הצטרפותה לאיחוד האירופי במאי 2004, התחייבה קפריסין לבטל את משטר מקלט המס, אך עדיין לא ביטלה אותו.

בשל הצטרפות קפריסין לאיחוד האירופי, חלות עליה כל הדירקטיבות של האיחוד. השפות המדוברות בקפריסין הינן אנגלית ויוונית. המטבע המקומי בקפריסין הינו אירו. חוקי המס בקפריסין דומים במהותם לחוקי המס בבריטניה.

מערכת המס בקפריסין דומה למערכת המס הבריטית. בקפריסין ישנן שתי סוגי חברות, חברה תושבת קפריסין הינה חברה שהשליטה והניהול שלה מופעלים מקפריסין שיעור המס על החברה הנ"ל הינו 10%. סוג נוסף של התאגדות הינו חברה קפריסאית זרה משמעותה היא שהשליטה והניהול של החברה מופעלים מחוץ לקפריסין, חברה זרה פטורה מתשלום מס חברות בקפריסין. בקפריסין אין חיוב במס בגין חלוקת דיווידנד, תשלום תגמולים ורווחי הון (למעט עסקאות נדל"ן).

קפריסין חתומה על מספר רב של אמנות מס רובן עם מדינות אירופה. נדגיש כי אמנות המס עליהם חתומה קפריסין אינן חלות על חברות זרות בקפריסין.

על מנת להקים חברה בקפריסין רישום החברה מחייב נציג מקומי ומען בקפריסין. על חברה קפריסאית חלה חובת הגשת דוחות שנתיים. כמו כן ניתן לשמור בסודיות את פרטי בעלי מניות החברה.

להרשמה לניוזלטר