טופס 1214

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

כל מה שרציתם לדעת על טופס 1214

על-פי פקודת מס הכנסה בכל סוף שנה, על כל חברה להגיש דוח שנתי המפרט את הכנסותיה באותה שנה. את הדוח יש להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של מס הכנסה באמצעות טופס 1214, כשהוא מלא וחתום ע"י מנהל החברה וע"י רואה חשבון מוסמך.

טופס 1214 דוח שנתי לחברה בעמ - שטיינמץ עמינח ושות

מהו טופס 1214?

טופס 1214 הינו טופס דין וחשבון חברה לשנת המס עמו מגישים בעלי עסקים וחברות דיווח שנתי למס הכנסה. הדוח מפרט את כל ההכנסות שהיו לבעל עסק/חברה במהלך השנה החולפת והוא כולל גם גם ריכוז של המיסים ששילם במהלך השנה וכן הניכויים והזיכויים להם הוא זכאי.
בהתאם לסעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה שידור דוח שנתי של טופס 1214 יעשה באופן מקוון באתר של מס הכנסה.

מי מחויב להגיש טופס 1214?

כל אדם או חברה בישראל מחויבים בהגשת דוח שנתי המפרט את הכנסותיהם באותה השנה, בתום כל שנה.
זאת, למעט אלו שהופטרו מחובת הגשת דוח מקוון, על-פי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע 2010.
מי שהינו בעל עסק/חברה מחויב לעשות זאת באמצעות טופס 1214.
שימו לב שהדוח מוגש על התא המשפחתי ולכן, כאשר המגיש הנו אדם נשוי, עליו להגיש דוח הכולל גם את הכנסות בן/בת הזוג שלו, גם אם הנו שכיר.

מהם המועדים לשליחת טופס זה?

את דוח החברה יש להגיש באמצעות טופס 1214 בתום כל שנה קלנדרית (המתחילה ב-1.1 ומסתיימת ב-31.12) עד 31.5 של השנה לאחר מכן. כלומר עבור שנת 2016 יש להגיש את הדוח עד ה-31 במאי 2017.
היה ולא התקבלו המסמכים להגשת הדוח, או בשל כל סיבה אחרת בגינה יש לדחות את הגשת הדוח השנתי, ניתן להגיש בקשה למס הכנסה לקבלת אורכה.
שימו לב שלמייצגים - רואי חשבון ויועצי מס - ישנן אורכות כלליות עבור לקוחותיהם, במסגרת המכסות של משרדם, וכך ניתן דרכם להגיש את הדוח אחרי ה-31.5.

אזהרה: הגשת דוח באיחור ללא קבלת אישור ממס הכנסה על אורכה תגרור קנסות גבוהים.

הגשת דוח שנתי בזמן עם משרד שטיינמץ עמינח ושות

מהן ההשלכות של מילוי טופס זה על המיסוי שלנו?

שידור דוח שנתי מאפשר למס הכנסה לחשב את גובה המיסים הסופי שעל המגיש (בעל עסק/חברה) לשלם למס הכנסה בגין הכנסותיו לאותה שנה. לעיתים בעקבות הגשת הדוח, ינתן החזר מס, ולעיתים יגבה תשלום נוסף, בהתאם לחוק.
אי לכך, על הטופס 1214 המוגש להיות מפורט ככל הניתן ולכלול סכומים ופרטים מדוייקים. פעמים רבות יש לצרף לטופס 1214 נספחים נוספים, אשר אלה יכולים להשפיע על גובה המס הסופי. 
כמו למשל:

  • דוח רווח והפסד
  • דוח על השינויים בהון העצמי
  • טופס 1323 - נספח ד', הכנסות החברה וניכוי מס מחו"ל
  • טופס 1214ב' - חלוקת דיבדנד
  • טופס 1342 - טופס י"א - טופס פחת בו מפורטות כל השקעות החברה במבנים ובציוד
  • טופס 1343 - ניכוי נוסף בשל פחת

ועוד..

למה כדאי לי להגיש טופס זה עם רואה חשבון?

ראשית כל, על פי חוק, דוח שנתי חייב להיות חתום על-ידי רואה חשבון. שנית, משרד רואי חשבון מהימן, ימנע טעויות במילוי הדוח וידע לבצע חישוב מוקדם של החבות במיסים, בטרם הגשת הדוח למס הכנסה. רואה חשבון מוסמך מגיש את הדוח תוך הבאת מכלול השיקולים הרלוונטים, לרבות תשלומי מקדמות ו/או ניכויים ששולמו במהלך השנה על ידי החברה, כך שבעת הגשת הדוח כבר ניתן לדעת אם העסק זכאי להחזר מס. הגשה נכונה של הדוח, יש בה פוטנציאל ליצירת החזר מס גדול יותר. למשרד רואי חשבון מהימן, הידע והיכולת להביא למימוש מיטבי של הטבות המס המגיעות לבעלי עסקים וחברות. כמובן, שגם הגשת הדוח באופן מקוון ופיזי נעשית באמצעות רואה החשבון, והוא גם מפקח על בדיקתו ויכול לבצע פניה חוזרת למס הכנסה בבקשה לתיקון טעויות, למשל כאלה שנעשו בזמן ההקלדה של פקידי מס הכנסה. במצב שבו מגיע החזר מס יפעל רואה החשבון לקבלתו תוך 90 יום מיום הגשת הדוח. חשוב לדעת כי התשלום עבור הגשת דוח שנתי הינו הוצאה מוכרת לצורכי מס.

משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' הינו משרד ותיק ומנוסה המתמחה בהגשת דוחות שנתיים עבור לקוחותיו. אנו מתחייבים להביא למיצוי מלא של נקודות הזיכוי האישיות של כל אחד מלקוחותינו ולמקסם את הטבות המס המגיעות לו.

לוגו משרד רוח שטיינמץ עמינח ושות

הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר ע"י חיוג למספר 077-7700000  או ע"י השארת פרטים לחזרה כאן. נשמח לעמוד לשירותכם לכל נושא

להרשמה לניוזלטר