גילוי מרצון לרשויות המס בישראל

>
>
גילוי מרצון לרשויות המס בישראל

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

גילוי מרצון לרשויות המס בישראל - עדכונים לשנת 2024

בעקבות גירעון המדינה ההולך וגובר החל מה-7 לאוקטובר, נוצר אינטרס למדינה להגדיל את הכנסותיה ולכן ברשות המיסים הוחלט להחזיר את נוהל גילוי מרצון אשר היה בתוקף לאחרונה בשנת 2019 ובשנת 2016. המדינה למעשה מאשרת לנישומים לדווח על הכנסות שלא דווחו ללא עמידה לדין, על הנישומים תחול ריבית והצמדה, ההערכה הינה שהכנסות המדינה תגדלנו בכמיליארד ש"ח בעקבות ההחלטה, הנה כל מה שרציתם לדעת:

נוהל גילוי מרצון בישראל - שטיינמץ עמינח ושות

מטרת נוהל גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון מאפשר למי שעבר עבירות מס לתקן את דיווחיו ולשלם את חובו, בנוסף לריבית פיגורים והצמדה ובתמורה המדינה מתחייבת שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד הפונים להליך גילוי מרצון, ובתנאי שיעמדו בתנאים הבאים:

  • הגילוי יהיה כן ומלא, והמבקש ישתף פעולה באופן מלא עם הגורמים ברשות המיסים בנוגע לבקשת הגילוי מרצון.
  • לא נערכה בדיקה או חקירה קודמת בתיק.
  • אין בידי רשות המיסים, רשות שלטונית אחרת, אמצעי התקשורת או בתי דין מידע מקדים הקשור בגילוי מרצון.
  • המבקש ישלם במועד את מלוא הסכום שהוחלט כי עליו לשלם.

גילוי מרצון על הכנסות שלא דווחו

ישנם סוגי הכנסות שונים אך בכל מקרה חלה חובת דיווח לרשות מס ההכנסה בעבור כל סוג הכנסה מכל מקור, לדוג' הכנסה משכירות, כיום באמצע שנת 2024 כאשר הריבית עדיין גבוהה, להוציא את המשקיעים בנדל"ן, ניתן לראות ירידה בקניית דירות בישראל, ולכן בהתאמה קיימת עליה לביקוש בשכירויות, מה שגורם למחירי השכירויות לעלות. שימו לב, אם אתם משכירים ואתם מקבלים שכירות חודשית של מעל 5,654 ש"ח (נכון לשנת 2024) עליכם לדווח למס ההכנסה ולשלם את חבות המס במידה וישנה.

בין אם אתם שכירים או בעלי עסק מכל סוג, במידה וקיים מקור רווח נוסף מעבר לרווחים הקבועים שלכם (לדוג' שכר חודשי, דיבידנד) עליכם לדווח עליו, רווחים כאלו יכולים להיות ממכירת נכס, ירושה, זכיה בלוטו וכדומה.

גילוי מרצון לרווחי מטבעות קריפטו

גילוי מרצון בעידן המטבעות הדיגיטליים

אם אתם נמנים בין אלו שלא הספיקו לדווח לרשות מס ההכנסה ו/או השקיעו כסף במטבעות קריפטוגרפיים משנת 2019 זה הזמן עבורכם לבצע הליך גילוי מרצון ולמעשה לדווח לרשויות על רווח קיים בביטקוין (Bitcoin), איתריום (Ethereum) או כל מטבע קריפטוגרפי (Cryptographic) אחר. בשנים האחרונות מטבע הביטקוין עלה באחוזים גבוהים ובעלי מטבע זה ומטבעות רבים נוספים נהנו מעליה נאה בשווי הכספי של אותם מטבעות שבבעלותם, רשות המס בישראל דנה בשאלה האם מטבע וירטואלי הינו מטבע לכל דבר ועניין או שמע מדובר בנכס, שהרי אם מדובר על מטבע לכל דבר ועניין, לא קיימת חבות מס בגין הפרשי שער המטבע, אך במידה ומדובר על נכס, וערכו של נכס זה עלה, על בעל הנכס לשלם מס רווח הון בשיעור של 25%.

מיסוי מטבעות קריפטוגרפים הינו נושא מורכב היות ובשונה מחשבון בנק, לא תמיד קיימים רישומים מסודרים על רווחים או הפסדים בארנק הדיגיטלי, בנוסף לכך, יתכן ולפלוני מספר ארנקים דיגיטלים, טרנזאקציות שונות כגון קניה באמצעות הארנק, מכירה, המרת מטבע קריפטוגרפי למטבע קריפטוגרפי מסוג אחר, משיכה של כסף, עליית שער או ירידת שער וכו'.

לחצו למידע מלא בנושא מיסוי מטבעות קריפטוגרים ומימושם

למי מגישים את נוהל גילוי מרצון במס הכנסה?

בקשות לגילוי מרצון יוגשו לסמנכ"ל בכיר ברשות המיסים והוא גם הגורם היחיד שמוסמך לאשר בקשה זו. על הבקשה לכלול את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ואליהם יצורף טופס בקשה חתום על ידי המבקש. היה והבקשה תאושר, היא תועבר לגורם הרלוונטי (למשל פקיד שומה או מנהל מיסוי מקרקעין). אלה יקבעו את סכום המס שיש לשלם, כולל הצמדה, ריבית וקנסות במידה ויהיו, ואת מועד התשלום עבור חבות המס. נוהל גילוי מרצון פורסם לראשונה בשנת 2005. בשנת 2014, במטרה לעודד פניות, פורסמה הוראת שעה שתקפה עד סוף דצמבר 2016. בהוראת השעה הוגדרו שני מסלולים מיוחדים לגילוי מרצון. האחד מסלול מקוצר, והשני, מסלול גילוי מרצון אנונימי.

גילוי מרצון אנונימי - פירמת שטיינמץ עמינח ושות

גילוי מרצון אנונימי

גילוי מרצון אנונימי מאפשר פנייה להליך ללא צורך בהזדהות. המסלול מיועד למי שמבקש לדעת מהו סכום המס בו יחויב לפני שימסור את פרטיו. נישום הבוחר בגילוי מרצון אנונימי לא צריך להזדהות בעת הגשת הבקשה וההזדהות תעשה, אם יבחר בכך, לאחר קביעת השומה לתשלום.
הגשת בקשה אנונימית, תיעשה בעזרת עורך דין מומחה למיסים. עורך הדין הוא שיעביר את המידע והמסמכים הרלוונטיים למחלקת חקירות ומודיעין ברשות המיסים לידי סגן מנהל בכיר. על הבקשה לכלול את החומר של שנות המס הרלוונטיות, פירוט מקורות ההכנסה וההון תוך ציון מהי ההכנסה הלא מדווחת כולל אומדן המס לתשלום.

לאחר האישור הראשוני לנוהל גילוי מרצון אנונימי, בהתאם לתוכן הבקשה, הבקשה מועברת לגורם האזרחי הרלוונטי (מס הכנסה/מיסוי מקרקעין/מע"מ/מכס וכו'), אשר בודק את פרטיה וקובע את סכום המס לתשלום. בשלב זה כאשר סכום המס לתשלום ידוע, ניתנת האפשרות לנישום לקבל החלטה מושכלת האם להמשיך בהליך הגילוי מרצון או לא. היה ובחר להמשיך בהליך, עליו לחשוף את זהותו ולשלם את חבות המס, היה ובחר שלא להמשיך בהליך פרטיו יישארו חסויים. בקשה שלא תענה תוך 90 ימים תחשב כבקשה שהנישום החליט לא להמשיכה.
במידה ובקשת הנוהל גילוי מרצון האנונימית מתאימה למסלול גילוי מרצון מסלול מקוצר, רשאי הגורם האזרחי המטפל בבקשה להעבירה למסלול זה.

לחצו למידע מלא בנושא גילוי מרצון אנונימי

גילוי מרצון במסלול מקוצר

המסלול המקוצר מיועד לגילוי מרצון בסכומי הון נמוכים יחסית והוא אינו מאפשר הגשת בקשה אנונימית. ניתן להגיש בקשת גילוי מרצון מסלול מקוצר במידה וסך ההון המעורב בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪, וחובות המס הנובעת ממנו היא לא יותר מחצי מיליון ₪.

לחצו למידע מלא בנושא גילוי מרצון במסלול מקוצר

לוגו משרד רוח שטיינמץ עמינח ושות

במשרדנו, טובי המומחים עם ניסיון רב שנים בנושאי גילוי מרצון על מגוון מסלוליו, מיסים, שירותי ראיית חשבון בארץ ובחו"ל, ייעוץ כלכלי ועוד. מלאו פרטים לחזרה או חייגו אלינו077-7700000 על מנת לתאם פגישת ייעוץ הן לעסקים והן ליחדים, נשמח לעמוד לשירותכם

להרשמה לניוזלטר