PCAOB

הפירמה הינה אחד ממשרדי רואי חשבון הבודדים בישראל המאושרים להגיש לרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) דוחות של חברות וחברות בנות הנסחרות בנאסד"ק ובבורסות נוספות בארצות הברית.

ארגון PCAOB (מועצת הפיקוח החשבונאי על חברות ציבוריות Public Company Accounting Oversight Board), הינו גוף שהוקם במסגרת חקיקת הסרבנס-אוקסלי בארצות הברית (Sarbanes Oxley Act Of 2002).

בהתאם לחקיקת הסרבנס-אוקסלי פירמת רואי חשבון שאינה מאושרת על-ידי ארגון ה-PCAOB אינה רשאית לבצע כל עבודת ביקורת לחברות שניירות הערך שלהן הוצעו לציבור ורשומות למסחר.

לאחר בדיקתו המקיפה והמעמיקה מצא ארגון ה-PCAOB כי משרדנו, שטיינמץ עמינח ושות', עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר הנדרשים על מנת לבצע את עבודת הביקורת והגשת הדוחות של חברות אלו.

להרשמה לניוזלטר