פרה רולינג

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

פרה רולינג - החלטות מיסוי מקדמיות

האם קרה שהתלבטתם ביחס לקבלת החלטה מסוימת משום שלא הייתם בטוחים מה יהיו ההשלכות המיסוייות בעקבותיה? התלבטויות מסוג זה יחד עם מערכת המס המורכבת בישראל הביאו לצורך אמיתי של יחידים ותאגידים לערוך לעיתים בירור מקדים עבור החלטות אותן הינם שוקלים לבצע, טרם ביצוען.

החלטות מיסוי מקדמיות - שטיינמץ עמינח ושות

פרה רולינג הגדרה:

ההליך במהלכו פונים הגופים השונים לרשויות המס אשר מפרסמות את החלטות המיסוי המוקדמות נקרא פרה רולינג (Pre Ruling).

הליך פרה רולינג יכול לחסוך עבורכם אי ודאות וכסף רב

באמצעות השימוש בהחלטות מיסוי מקדמיות, באפשרותכם לקבל החלטות מושכלות שלא יפתיעו אתכם עם תוצאה תקציבית נכבדת. משרדנו בעל ניסיון עשיר בתחום החלטות המיסוי המקדמיות (פרה רולינג) מול רשויות המס. בצורה זו אנו מקטינים עבורכם את אי הוודאות והסיכון בכל הנוגע להיבטי מיסוי מורכבים, זאת בנוסף לבחינה של הסוגיה, תוך מתן דגש מקצועי ומיומן על תוצאת המס המיטיבה ביותר. צוות המשרד כולל רואי חשבון מומחים ומנוסים אשר פועלים מול רשויות המס להשגת החלטות מיסוי בכל התחומים הרלוונטיים: מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, מיזוגים ופיצולים ועוד תחומים רבים ומגוונים בעולם המס.

כיצד פרה רולינג מתבצע?

הליך הפרה רולינג עוגן בחוק בשנת 2005 תחת תיקון 147 אשר מסדיר את נוהל הפניה לבקשת החלטות המיסוי המקדמיות, תוך שמירה על חיסיון מגיש הבקשה, דבר אשר מבדיל הליך זה מכול הליך שומה אחר. מתוך כוונת הרשות לתת מענה אחיד ועקבי, הוחלט לפרסם מעת לעת קובץ החלטות מיסוי ובו תימצות החלטות המיסוי לאותה תקופה, אותו לומדים ומיישמים מיטב מומחינו בכל עת.

רשות המיסים רשאית לתת החלטת מיסוי בהסכם או שלא בהסכם. על החלטות בהסכם לא ניתן לערער, וזאת בניגוד להחלטות מיסוי שלא בהסכם, עליהן ניתן לערער כחלק מערעור על השומה. כמו כן, רשאית רשות המיסים לסרב לתת החלטת מיסוי בכלל. כדאי לדעת שעל החלטות מיסוי עשויות לחול מגבלות כגון תוקף המוגבל בזמן ועוד. יחד עם זאת, לא תינתן החלטת מיסוי לפני שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו. ההליך מביא לחסכון של הוצאות נלווות שהיו צפויות להשתלם בהליך שומה רגיל, כגון: ריביות והצמדה, החזרי שכר טרחה ועוד.

ראוי לציין כי החלטות המיסוי מחייבות את הרשות השלטונית ועליה לפעול בהתאם להן, אך אין הדבר תקף גם על הרשות השיפוטית אשר יכולה, במקרה הצורך, לפרש את הנאמר בהחלטות כפי שהיא רואה לנכון.

הגשת בקשה לפרה רולינג

על בקשת פרה רולינג לכלול את כל הפרטים והעובדות הקשורים לה. בנוסף, רשאית רשות המיסים לדרוש מסמכים הדרושים לה בכדי להגיע להחלטה. התקבלה ופורסמה ההחלטה? רשות המיסים לא רשאית לחזור בה, אלא אם נתגלה כי לא נמסרו לרשות מסמכים אשר היו דרושים, אם שונו הנסיבות או אם נמסר לה פרט כוזב, שגוי או מטעה.

משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' בעל ניסיון עשיר בתחום החלטות המיסוי המקדמיות (Pre Ruling) מול רשויות המס

להרשמה לניוזלטר