דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2023 (טופס 1301)

>
>
>
דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2023 (טופס 1301)

עוד בשירותי ראיית חשבון

על כל אדם להציג לרשויות המס אחת לשנה את סה"כ הכנסותיו, באמצעות דוח הנקרא דוח שנתי. היום נהוג לעשות זאת בעזרת פעולה שנקראת שידור דוח שנתי. מעקב נכון וביצוע הנחיות ע"פ ההוראות, עשוי לצמצם עבורכם את סה"כ המיסים שתצטרכו לשלם כתוצאה מסכום ההכנסות. ריכזנו עבורכם את המדריך המלא שיענה לכם על כל השאלות בנושא: מהו אותו דוח, ומתי יש להגישו? זאת ועוד, במאמר שלפניכם.

טופס 1301 - דוח שנתי למס הכנסה עם פירמת רואה חשבון שטיינמץ עמינח ושות

מהו דוח שנתי?

מדובר בדוח מס הכנסה, המכונה בנוסף טופס 1301 או דוח 1301. דוח זה מפרט את שלל סוגי ההכנסות שקיבל אדם במהלך שנת המס, ולמעשה קובע את סכום המס הסופי שעליו לשלם. שנת המס מחושבת החל מאחד לינואר של שנה ספציפית, וכלה בשלושים ואחד בדצמבר של אותה השנה. את הדו"ח יש להגיש לרשויות בין אם ביצעתם התאגדות כחברה בע"מ או עוסק. ככלל, ההכנסות המחויבות במס מחושבות על פי ההכנסות שקיבל אדם במהלך שנת המס, בניכוי סך כל ההוצאות המוכרות במס. כפועל יוצא מכך, ככל שסך ההוצאות המוכרות גדול יותר, כך קטן סכום ההכנסה החייב במס.

שידור דוח שנתי - דוח מקוון מס הכנסה

כיום, ניתן לבצע שידור דוח מקוון, כלומר לשלוח את הדוח דרך האינטרנט. פעולה זו ומכונה שידור דוח שנתי. בסיום השידור, יש להדפיס את הדוח המתקבל בשני עותקים, כאשר העתק אחד ישמש כאישור על הגשת הדוח, ואילו את השני יש לצרף יחד עם דוח מס הכנסה.

שימו לב! רשויות המס לא יכירו כלל בהגשת שידור דוח שנתי, אם לא יצורף אליו העתק טופס 1301.

מי חייב בהגשת דו"ח מקוון/שידור דוח שנתי?

כל אדם מעל גיל 18 המתגורר במדינת ישראל חייב להגיש דוח שנתי, למעט אלו העונים לתקנות הפוטרות מהגשה. עצמאיים מחוייבים בהגשת דוח שנתי מס הכנסה עוסק פטור או דוח שנתי לעוסק מורשה, אף אם נחלו הפסדים במהלך שנת המס. בניגוד לכך, על שכירים להגיש דוח מס הכנסה רק כאשר הכנסותיהם עלו על 641,000 ₪ במהלך שנת המס. יש לציין בנוסף, כי תא משפחתי (בני זוג נשואים) מחוייב לפרט בדיווח גם על הכנסות בן/בת הזוג. חברות מחויבות להגיש גם דוח המכונה טופס 1214, אשר יכלול את זהות בעלי מניות החברה, שוויים של המניות ואופן חלוקתן בין בעלי מניות החברה. שידור דוח 1214 יוגש דרך האתר של מס הכנסה.

עד מתי יש להגיש דוח שנתי?

כל שכיר המחויב בביצוע שידור דוח שנתי 1301, יעשה זאת לא יאוחר מה-30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס. לעצמאי המחוייב בהגשת טופס 1301 חלה חובת הגשה עד ל-31 במאי. יש לציין כי במקרים חריגים יינתנו אורכות להגשת הדוח.

איחור בהגשת דוח שנתי

בכפוף לעדכון החוק שנעשה בשנת 2010, איחור בהגשת הדוח השנתי, יוביל לידי מתן קנסות. החוק קובע כי כל חודש איחור משמעו קנס של 1,660 ₪. מומלץ להקפיד על הגשת/ שידור דוח שנתי מס הכנסה במועד, הואיל ורשות המיסים מקפידה ביותר על מועד הגשת טופס 1301, ומסרבת בכל תוקף לבטל את הקנסות המתקבלים בגין אי – אלו איחורים.

פרטים וטפסים נלווים בביצוע שידור דוח שנתי מקוון:

דוח שנתי 2023 למס הכנסה - פירמת שטיינמץ עמינח

בעת מילוי הדוח השנתי, יש למלא מספר פרטים, הנכונים לשנת המס המדווחת בדוח, בעיקרן:

 • פרטים כלליים על אופן וגובה הכנסות במהלך אותה שנה
 • פרטים אישיים (שם, כתובת, טלפון וכו')
 • הצהרת מגיש הדוח, לאימות הפרטים המצוינים
 • הכנסות נוספות (הכנסות חו"ל, הכנסות מנכסי הון ושבח מקרקעין, בעלי מניות ועוד)
 • ניכויים וזיכויים בעד התשלומים שצוינו
 •  

כמו כן, יש לצרף לדוח השנתי מספר טפסים ודוחות הכרחיים:

 • טופס 867: הכנסות משוק ההון
 • טופס 106: הכנסה ממשכורת, מכל מעביד קיים
 • טופס 161: פיצויי פרישה
 • טופס 856: דמי שכירות
 • צילום תעודת זהות עקב שינוי במצב משפחתי
 • קצבאות: דמי לידה אבטלה מילואים וכיו"ב
 • טופס 1220: תנועות כלכליות בענף החקלאות
 • שידור 1214: תקבולי בעלי מניות
 • אישור בנוגע לביטוח לאומי שלא בשל הכנסת עבודה
לוגו משרד רוח שטיינמץ עמינח ושות

למה לבצע שידור דו"ח שנתי בעזרת רואה חשבון

 • במהלך השנים האחרונות מלאכת הגשת/ שידור דוח שנתי נעשתה מורכבת ביותר, ולפיכך דרושה מקצועיות רבה בהכנתה.
 • ביצוע הדוח באמצעות משרד רואי חשבון בקיא ומנוסה, יביא לידי דוח העומד בפני כל דרישות החוק, אשר יכלול בנוסף את שלל המרכיבים הדרושים כדוגמת: תשלומים לקופות גמל, נספחים הכרחיים והמגוון עוד רחב.
 • דוח שנתי מס הכנסה מדווח ישירות לביטוח לאומי. כתוצאה ישירה מכך, לדוח זה ישנן השלכות רבות על תגמולים רבים כגון: קצבאות אבטלה, מילואים ולידה, הנחות בארנונה וגני ילדים, ועוד.
 • משרד רואי חשבון יטפל עבורכם בהליך מילוי הדוח מתחילתו ועד סופו, יגיש אותו לגופים הרלוונטיים הן בפורמט של שידור דוח שנתי מקוון והן בצורה פיזית, וכך ימנע מכם לעסוק בביורוקרטיה מיותרת ומייגעת.

משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח הוא משרד בעל ותק של שנים, המספק שירותי ייעוץ, תכנון מס וסיוע בכל הנוגע לביצוע שידור דוח שנתי. אנו מתחייבים לבחון את כל התנועות הכלכליות של לקוחותינו במהלך שנת המס, ולהביא למיצוי מלא של ההוצאות המוכרות במס, בכדי למקסם את רווחיהם של לקוחותינו.

הנכם מוזמנים ליצור קשר ונשמח לסייע לכם בביצוע שידור דוח שנתי חכם ויעיל!

אולי יעניין אתכם גם: גילוי מרצון

להרשמה לניוזלטר