מקלט מס באיי סיישל

עוד בשירותי ראיית חשבון

איי סיישל ממוקמים באוקיינוס ההודי. מערכת החוקים של האי המבוססת על מערכת החוקים האנגלית ומערכת החוקים הצרפתית.

על מנת להקים חברה באי, יש להגיש מסמכי התאגדות לרשם. כמו כן, לחברה צריך להיות כתובת רשומה באי. שם החברה חייבת להסתיים במילים בע"מ או בעירבון מוגבל. חברות מקלט מס באי רשאיות להשתמש בכל מטבע לצורך פעילותן.

לכל חברה צריך להיות לפחות בעל מניות אחד ודירקטור אחד. בעל המניות יכול להיות יחיד או חברה, ואין דרישה של אזרחות בעל המניות, דהינו בעל המניות יכול להיות אזרח כל מדינה ללא הגבלה. סודיות בעלי המניות באי מעוגנת בחוק ושמות בעלי המניות אינן חשופים לציבור הרחב.

חברת offshore לא תסחור עם תושבי האי, לא תחזיק מקרקעין באי ולא תעסוק בביטוח. חברות מקלט מס פטורות מכל ההכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לאי סיישל. דיווידנדים המחולקים לתושבי חוץ פטורים ממס. אין דרישה באי לערוך דוחות חשבונאיים, כמו כן אין דרישה למנות מבקר על הדוחות הכספיים.

להרשמה לניוזלטר