גילוי מרצון מסלול מקוצר

>
>
>
גילוי מרצון מסלול מקוצר

עוד בשירותי ראיית חשבון

מהו גילוי מרצון?

בשנת 2005 פרסמה רשות המיסים את נוהל גילוי מרצון. מדובר בהליך במסגרתו יכולים נישומים שמסרו דיווחים כוזבים או לא מלאים על הכנסותיהם, כדוגמת בעלי חשבונות בנק זרים לא-מדווחים, לתקן ביוזמתם את דיווחיהם ולשלם את חוב המס (בתוספת קנסות, ריבית והפרשי הצמדה). רשות המיסים מצדה מתחייבת שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד אותם נישומים.

מהם הקריטריונים לביצוע תהליך גילוי מרצון?

אדם זכאי להליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד ואת הבקשה לגילוי מרצון ניתן להגיש רק במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

  1. הגילוי מרצון יעשה בתום לב ויכלול מידע אמיתי ומלא
  2. רשות המיסים לא עורכת חקירה או בדיקה בתיק זה
  3. לרשות המיסים אין מידע קודם על תוכן הגילוי מרצון
  4. המשטרה לא עורכת בדיקה או חקירה בעניין הקשור לבקשת הגילוי מרצון
  5. לא קיים מידע הקשור לבקשה באחת מרשויות השלטון, באמצעי התקשורת או בערכאה משפטית כלשהי

במקרים חריגים, כגון מחלה קשה או גיל מתקדם, רשות המיסים יכולה לאשר את הבקשה לגילוי מרצון על אף שאחד מהסעיפים 4-2 לא מתקיים או אם הוגשה בקשה בעבר.

במטרה לעודד הגשת בקשות, פרסמה רשות המיסים בשנת 2014 הוראת שעה בדבר גילוי מרצון, שבה קבעה שני מסלולים מיוחדים: גילוי מרצון אנונימי וגילוי מרצון מסלול מקוצר. יש לציין כי הוראת שעה זו, בשונה מהוראת השעה שפורסמה ב-2011, מתייחסת לכלל ההון וההכנסות הן בישראל והן מחוצה לה. כמו כן, במסגרת הוראת שעה זו ניתן לקזז הפסדים משנות המס שהגילוי מרצון מתייחס אליהן כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון משנים אלו. לא יתאפשר קיזוז הפסדים כנגד רווחים שהוצהרו טרם הגשת הבקשה או הכנסות שהוצהרו בבקשה. תוקפה של הוראת שעה זו הוא עד סוף דצמבר 2016.

כיצד נגיש בקשה למסלול גילוי מרצון המקוצר?

המסלול המקוצר מיועד לגילוי מרצון בסכומי הון נמוכים יחסית והוא אינו מאפשר הגשת בקשה אנונימית. אפשר להגיש בקשת גילוי מרצון מסלול מקוצר אם סך ההון המעורב בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪, וחובות המס הנובעת ממנו היא לא יותר מחצי מיליון ₪.

הבקשה תוגש לגורם המוסמך ברשות המיסים (סמנכ"ל בכיר במחלקת מודיעין וחקירות) בצירוף לדוחות מס שנתיים - או דוחות רלוונטיים אחרים מהתקופה אליה מתייחסת הבקשה - כשהם מתוקנים. אם נמצא כי הבקשה עומדת בתנאי הנוהל לגילוי מרצון, היא תועבר לגורם האזרחי הרלוונטי (פקיד שומה, מנהל תחנת מע"מ, גובה מכס וכדומה) לבדיקת הפרטים וקביעת סכום השומה. את שומת המס שנקבעה יש לשלם תוך 15 ימים ממועד הנפקת שובר התשלום, ולא – עלולה להיפתח חקירה פלילית נגד הפונה.

שירותי משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח

לצוות המומחה והמקצועי של משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ניסיון רב בניהול תהליכים מול מס הכנסה והוא ישמח ללוות אתכם באופן צמוד לאורך כל תהליכי גילוי מרצון מס הכנסה, גילוי מרצון לרשויות המס ובעוד מגוון רחב של שירותי ראיית חשבון שהמשרד מציע.

להרשמה לניוזלטר