חוק ה- FATCA

פנו אליך מהבנק או מחברת הביטוח לחתום על טפסים המאשרים שהינך אזרח אמריקאי? החל מחודש ספטמבר 2016, כל המוסדות הפיננסים בארץ החלו להעביר מידע לרשויות האמריקאיות אודות חשבונות השייכים לאזרחים אמריקאים או בעלי גרין קארד. במענה קצר על מספר שאלות, תוכל לדעת האם אתה מחוייב בהגשת דוחות ולהמנע מאי נעימויות ומחשיפה מיותרת מול רשויות המס האמריקאיות. 

חוק FATCA שטיינמץ עמינח פירמת רוח

מה זה FATCA?

חוק ה-Foreign Account Tax Compliance Act) FATCA) נחקק בקונגרס האמריקאי במרץ 2010 ונכנס לתוקף ביולי 2013.

מטרתו העיקרית של החוק ה-FATCA בישראל ובעולם היא להילחם בגירעון הגדל בתקציב המדינה. במסגרת חוק ה-FATCA רשות המיסים בישראל מחוייבת לדווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל על ידי אזרחי ארה"ב או בידי בעלי גרין קארד, המחוייבים על פי חוק בהגשת דו"חות מס אמריקאים בארה"ב. 

מי מחויב לדווח?

במסגרת חוק ה-FATCA כל אזרח אמריקאי/מחזיק גרין קארד שהינו בעלים של חשבונות פיננסים המתנהלים מחוץ לארה"ב, ובהם סכום הגבוה מרף הדיווח, יחויב לדווח לרשויות המס הפדרליות על החשבונות בדו"חות המיסוי האמריקאי. בנוסף, באם הסכום המצטבר בכלל החשבונות היה לפחות $10,000 בכל נקודת זמן במהלך השנה, האזרח האמריקאי/בעל גרין קארד מחוייב בהגשת דוח FBAR המוגש באופן אלקטרוני למשרד האוצר האמריקאי.

אילו סוגי חשבונות מחוייבים בדיווח חוק ה-FATCA בישראל?

חשבונות פיננסיים המוגדרים בחוק ה-FATCA כוללים את כל החשבונות בהם הלקוח הינו בעלים/שותף או מורשה חתימה. חשבון יכול להיות חשבון בנקאי עו"ש, פקדון, תיק ניירות ערך, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, ופוליסות ביטוח עם ערך פדיון.

במידה והמוסד הפיננסי מזהה לקוח כאזרח אמריקאי פוטנציאלי, הוא יפנה אליו ויבקש ממנו לחתום על טופס FATCA או בשמו הרישמי טופס W-9. בטופס זה הלקוח מתבקש להצהיר על מספר הזיהוי האמריקאי שלו לצורכי מס ולאשר שהוא ממלא את חובותיו לרשויות המס האמריקאיות.

אכיפת מיסוי על ידי IRS - שטיינמץ עמינח ושות

חוק ה-FATCA ואכיפתו על ידי ה-IRS

עם כניסת חוק ה-FATCA לתוקף, רשות המס הפדראלית (IRS) הגבירה את האכיפה על הגשת דוחות מס לאזרחים אשר חובת הדיווח חלה עליהם. אי עמידה בחובת הדיווח הינה עבירה פלילית הנושאת עימה עונשים חמורים. לכן אנו ממליצים להגיש את הדוחות בזמן ולהמנע מאי נעימויות ומחשיפה מיותרת מול הרשויות האמריקאיות.

רשות המיסים בישראל חתומה על הסכם FATCA עם ה-IRS המסדיר את העברת המידע על אזרחים אמריקאים בעלי חשבונות פיננסיים בישראל ל-IRS. לפי ההסכם, פרטים הקשורים בחשבונות של אזרחים אמריקאים בבנקים בישראל ידווחו מידי שנה לרשות המיסים בישראל וזו תעביר את הפרטים ל-IRS באופן אוטומטי.

המידע שיתקבל ע"י ה-IRS על חשבונות פיננסיים בישראל של אזרחים אמריקאים יאפשר אכיפה מוגברת של חוקי ותקנות ה-FATCA ועלול להוביל לביקורות רבות של רשויות המס האמריקאיות ואף לקנסות כבדים עקב אי דיווח על החשבונות לרשות המיסים הפדראלית. על כן, חשוב להזכיר כי ה-IRS מאפשר לאזרחים אמריקאים/מחזיקי גרין קארד לדווח על החשבונות הפיננסיים שלהם בשנים האחרונות במסגרת תוכנית לגילוי מרצון (Streamlined Foreign Offshore Procedures) המאפשרת לאזרחים אמריקאיים בתנאים מסויימים להגיש דוחות ואף לתקן דוחות מס בהם לא דווחו ההכנסות מחוץ לארה"ב מבלי להיחשף לקנסות מיותרים.

מומחי המס האמריקאים בשטיינמץ עמינח ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה, ייעוץ או סיוע בכל הקשור לחוק ה-FATCA, דיווחי המס בארה"ב ובטיפול מול רשויות המס האמריקאיות.

אולי יעניים אתכם גם: טופס W8/W9 | גילוי מרצון לרשויות בארה"ב | מס חברות בארה"ב

להרשמה לניוזלטר