מיסוי LLC בארה"ב ובישראל

>
>
מיסוי LLC בארה"ב ובישראל

ישראלים אשר מעוניינים לעשות עסקים בארה"ב, צריכים לבחור בישות משפטית אשר תתאים לסוג העסקים אותם הם מבקשים לעשות. האפשרויות השונות נבדלות ביניהן בגובה המיסוי, צורת המיסוי ודיווח לרשויות המס, חובות גילוי והאחריות הנזיקית של הישות. אחת הצורות הנפוצות להתאגדות עבור ביצוע עסקים בארה"ב היא LLC ובשמה המלא Limited Liability Company.

חברת LLC אמריקאית מיסוי - שטיינמץ עמינח ושות

מהי חברת LLC?

חברה אמריקאית מסוג LLC, היא למעשה מעין הכלאה בין שותפות וחברה: ככלל, שותפות כללית אינה נחשבת ישות משפטית נפרדת לצרכי מס. לעומת זאת, בחברה קיים מיסוי דו שלבי: קודם משלמים מס חברות על הרווחים, ואז מס על הכספים המחולקים לבעלי המניות (דיבידנדים). תאגיד מסוג LLC נחשב לצרכי מס בארה"ב כגוף משפטי שאינו בר מיסוי ותוצאות המס מיוחסות לבעלי הזכויות בו.

מיסוי LLC - כל הפרטים

כאשר נישום בוחר התאגדות כ-LLC, הדבר בעצם מאפשר ליהנות משני העולמות: גם אחריות מוגבלת וגם מיסוי "שקוף", והמיסוי נעשה ברמת היחיד, בין אם מדובר ביחיד המחזיק ב100% בחברת LLC או בחלק ממנה.

בחוזר מס הכנסה מס 5/2004 שכותרתו "זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב-L.L.C" קבעה רשות המסים כי אמנם ה-LLC היא "חבר בני אדם", אולם לעניין זיכוי ממס אמריקאי בישראל ששולם על פעילותה של ה-LLC בארה"ב (אשר בחרה להיות שקופה שם),

רשאי הנישום היחיד לבחור להיות ממוסה באחת משתי הדרכים להלן:

  1. להתמסות לפי המס השולי על ההכנסה העולה אליו מה-LLC, ואז לקבל זיכוי מס זר על המס ששולם בארה"ב.
  2. לראות ב-LLC ישות אטומה, ולהתמסות רק על כספים שחולקו אליו בפועל כדיווידנד. במקרה זה לא יוענק כל זיכוי מס זר, שכן לא נוכה מס במקור על הדיבידנד בארה"ב, שהרי בארה"ב ה-LLC היא שקופה.

יצויין כי רשות המיסים אף נתנה אישורה בעבר והסכמתה לערוך שינויי מבנה, בהתאם לסעיף 104 לפקודת מס הכנסה, במסגרתו הועברו זכויות ב-LLC לחברה זרה בפטור ממס בישראל (ראו למשל החלטת מיסוי 1463/11).

בשנת 2018, קבע בית המשפט העליון בישראל (יעקב הראל נ’ פקיד שומה גוש דן) כי לצורך דיני המס בישראל, LLC לא תסווג כישות "שקופה", למרות שהיא מוגדרת כך בדין המקומי בארה"ב. משום כך, ככל שמדובר בהכנסה מעסק של תושב חוץ שהופקה מחוץ לישראל, כאשר השליטה בחברה נעשתה מתוך ישראל, אז החברה תמוסה על רווחיה בהתאם לשיטה הדו שלבית.

לעומת זאת, אם השליטה בחברה נעשתה מחוץ לישראל, ניתן יהיה לראות את ההכנסות של החברה כהכנסות של היחיד (כמו בארה"ב), והנישום הישראלי ישלם מס שולי על הכנסותיו מן החברה, או מס קבוע לפי סעיף 122א לפקודת מס הכנסה במצבים מסוימים (כאמור לעיל, מתוקף אמנת המס בין המדינות, ניתן לקבל זיכוי בישראל על מס ששולם בארה"ב, וזאת בכפוף לכללים שנקבעו בחוזר הנ"ל).

היות ובישראל אין התאגדות מקבילה בחוק לחברה מסוג LLC, חברות בישראל ממוסות בצורה דו שלבית בלבד. משום שבית המשפט מפרש את פקודת מס הכנסה בישראל, כך שהיא אינה מאפשרת ליהנות מן היתרונות של LLC כחברה שקופה גם בחלוקת דיבידנדים לנישום ישראלי, עלולים להתעורר אתגרי מס שונים, בין היתר, בנושא קבלת זיכוי ממס זר במקרה בו תושב ישראל מחזיק ב-LLC וכן האם ההכנסה נחשבת לצרכי ביטוח לאומי בישראל כהכנסה חייבת או פטורה מדמי ביטוח ועל כן חשוב לבצע תכנון מס, על מנת להפחית את נטל המס המשולם ככל הניתן. קיימת אף חשיבות רבה בעניין זה, גם לקביעת המעמד של הנישום: האם נחשב לצרכי מס כתושב ישראל, תושב חוץ, תושב חוזר ועוד. תכנון מס כדבעי, יבטיח חשיפה נמוכה למיסוי ככל הניתן, הן במישור מס הכנסה והן במישור ביטוח לאומי.

לוגו משרד רואה חשבון שטיינמץ עמינח ושות

למידע וקבלת שירות מקצועי לגבי מיסוי חברת LLC, מלאו פרטים לחזרה או חייגו אלינו,

נשמח לעמוד לשירותכם

להרשמה לניוזלטר