טופס W-8 BEN, W-8 BEN-E, W-9

>
>
טופס W-8 BEN, W-8 BEN-E, W-9

בחודשים האחרונים אנו מקבלים פניות מלקוחות מוטרדים רבים שקיבלו פניה מהבנק או מחברות הביטוח לחתום על טפסים המעידים שהינם אזרחים אמריקאים. חשוב לציין שאי מילוי טפסים אלו עלול לגרור סנקציות כמו סגירת חשבון במוסד הפיננסי וניכוי מס במקור בגובה של 30% על תקבולים בחשבון זה, לכן חשוב לטפל בנושא מיסים בארה"ב בהקדם וללא דיחוי. 

טפסים למילוי ממוסדות פיננסים בארה"ב W8 / W9

רשויות המס בארה"ב הגבירו את האכיפה על הגשת דו"חות מס לאזרחים אמריקאים ו/או ישראלים בעלי הכנסה בארה"ב שחלה עליהם חובת הדיווח. במסגרת חוק FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act מחויבים הבנקים, הגופים הפיננסיים האחרים ורשויות המס במדינת ישראל להעביר לרשויות המס של ארה"ב מידע אודות חשבונות, נכסים פיננסיים והכנסות של לקוחות מארה"ב. כתוצאה, לקוחות רבים מתבקשים למלא טופס w-9 או w8 לסוגיו עליהם נפרט כאן:

טופס W-8BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

הטופס מיועד למילוי על ידי יחיד (שאינו חברה או שותפות) שאינו מחזיק בדרכון אמריקאי. בטופס זה היחיד מצהיר כי הוא אינו אזרח אמריקאי ובנוסף מציין את גובה ניכוי המס במקור על הכנסה שמתקבלת ממקור אמריקאי בארה"ב. 

ההכנסה יכולה להיות מריביות, דיבידנדים, שכירות מארה"ב וכד'.

טופס W-8BEN

טופס W-8BEN-E

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

הטופס מיועד בעיקר לחברות זרות (שאינן אמריקאיות).

לטופס זה שתי מטרות עיקריות:

  1. להגדיר כי החברה הזרה או הישות אינה ישות אמריקאית - ישנן אפשרויות רבות למילוי הטופס ועל כן חשוב מאוד שמילוי הטופס וסיווג החברה יעשה בצורה מדויקת ונכונה עם רו"ח מומחה במיסוי במדינות ארה"ב.
  2. להגדיר את גובה ניכוי המס במקור שינוכה במקרה של תקבולים המועברים לחשבון מארה"ב. קיימים סוגים שונים של תקבולים מארה"ב עליהם ניתן לנכות מס במקור בגובה של 30%, בין היתר הכנסות מריביות, דיבידנדים, שכירות מארה"ב ושירותים המתקבלים מארה"ב.
טופס W-8BEN-E

טופס W-8ECI

Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States

הטופס מיועד ליחידים שאינם בעלי דרכון אמריקאי, אינם אזרחים, המקבלים הכנסות שמוגדרות בארה"ב כ: "Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business

טופס W-8ECI

טופס W-8IMY

Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting

הטופס מיועד ליחידים המשמשים כמתווכים בהעברת סכומי כסף בארה"ב ו/או שותפויות זרות באמצעות הטופס נקבע האם יש לנכות מס במקור מהיישות הזרה המתווכת.

טופס W-8IMY

טופס W-9

הטופס מיועד למילוי ע"י בעלי חשבונות בנק שהינם אזרחים אמריקאים, ישות אמריקאית או תושבי ארה"ב. בטופס זה יש להצהיר על מספר הזיהוי האמריקאי לצרכי מס ופרטים אישיים כללים אשר מדווחים לרשויות המס בארה"ב, זאת במטרה לצמצם מניעת מקרים של הלבנת הון והעלמות מס.

טופס W-9

לא יודעים בדיוק מה למלא וכיצד?

צרו קשר עם המחלקה האמריקאית בפירמת שטיינמץ עמינח ושות'

נשמח לעמוד לשירותכם

להרשמה לניוזלטר