חוות דעת כלכליות

>
>
חוות דעת כלכליות

למשרדנו ניסיון רב במתן חוות דעת כלכליות, לחברות ולפרטיים, במסגרת הליכי קבלת החלטות ויישוב סכסוכים שונים ובכללן:

 • בוררויות;
 • תביעות אזרחיות בערכאות השיפוטיות השונות;
 • החלטות במסגרת ישיבות דירקטוריון של חברות;
 • בחינת דרכי פעולה וכדאיות כלכלית של פרויקטים, הסכמי שיתוף פעולה והשקעות;

 

למשרד ניסיון רב שנים בליווי חברות ואנשים פרטיים בהכנה של חוות דעת כלכליות ומתן עדות בבתי משפט.

השירותים שלנו כוללים חוות דעת כלכליות במסגרת הליכים המתנהלים בבתי משפט בנושאים שונים, בין היתר:

 • בחינת איתנות פיננסית ועמידה בכושר פירעון;
 • חוות דעת להערכת שווי כלכלי של מניות של חברות ציבוריות סחירות או מניות שאינן סחירות של חברות פרטיות;
 • חוות דעת בנושאים חשבונאים וכלכליים מורכבים;
 • הערכת הפסדים כלכליים;
 • בדיקת סבירות להסכמי פשרה;
 • חישוב השפעה של מידע מטעה בדו"חות כספיים/תשקיף על מחיר המניה בשוק וכימות הנזקים כתוצאה מכך;
 • בדיקות חשבונאיות;
 • תחשיבי איזון משאבים;

 

להרשמה לניוזלטר