מקלט מס באנדורה

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

ממוקמת בין צרפת לספרד, אנדורה נחשבת למדינה יציבה מהבחינה הפוליטית. בשל משטר המס הנהוג באנדורה, אנדורה אינה חתומה על אף אמנת מס למניעת כפל מס. ה- OECD הגדיר את אנדורה כמקלט מס ואף לאחרונה הטיל עליה סנקציות. תושב אנדורה או יחיד אשר שהה באנדורה בתקופה ממושכת רשאים לבצע פעילות עסקית באנדורה. החוקים באנדורה מאוד גמישים וישנם מעט חוקים המגבילים פעילויות עסקיות.

באנדורה לא מוטל מס בגין רווחים, תקבול דיווידנדים, מיסוי רווח הון ואף אין ניכוי במקור. החל משנת 2004 אנדורה החילה את דירקטיבת האיחוד בנוגע להכנסות ריבית מפיקדונות, כך שבגין הכנסות ריבית מוטל מס. חברות נדרשות לשלם אגרה שנתית ודמי ביטוח לאומי, בנוסף יש חובת הגשת דוחות לרשויות באנדורה.

להרשמה לניוזלטר