פתיחת חברה בע"מ

>
>
פתיחת חברה בע"מ

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

פעילות עסקית ניתן לקיים ע"י פתיחת חברה בע"מ או עוסק מורשה. כאשר שוקלים את היתרונות הטמונים בכל סוג פעילות יש לזכור: התאגדות כחברה בע"מ מזניקה את תדמית העסק בעיני לקוחות פוטנציאלים ואף טומנת בחובה יתרונות רבים נוספים. מהם היתרונות בהליך הקמת חברה בע"מ ואיזה מכלול שיקולים יש להביא בחשבון כאשר בוחנים כדאיות הקמת חברה בישראל? קראו וגלו כל מה שצריך לדעת על תהליך פתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה בעמ עם משרד רואה חשבון שטיינמץ עמינח ושות

מהי בכלל חברה בע"מ?

חברה בע"מ הינה התאגדות של מספר אנשים יחדיו, או אדם אחד לצורך ביצוע פעילות עסקית, בדרך כלל למטרות רווח. חברה בע"מ מנוהלת ע"י מניות והמחזיקים בהן נקראים 'בעלי מניות החברה'.

מי יכול לפתוח חברה בע"מ?

כל אחד – בין אם אדם פרטי יחיד או תאגיד. לפי סעיף 2 בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן - "חוק החברות") כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להקים חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור (למשל חברה אשר הוקמה למטרות הימורים או סחר בבני אדם). רוצה להיות בעל המניות היחיד בחברה שלך? אין בעיה. כפי שנקבע לא אחת בפסיקה [1], לאדם יחיד נתון חופש בחירה לבצע את פעילותו העסקית כיחיד או במסגרת חברה, וזאת גם אם מדובר בחברה בה יהיה בעל מניות אחד (לפי סעיף 3 לחוק החברות).

יתרונות בפתיחת חברה בעמ - משרד רוח שטיינמץ עמינח ושות

פתיחת חברה בע"מ - יתרונות

ההתלבטות כיצד כדאי למסד את הפעילות העסקית קשה לך? זה טבעי, בעיקר מאחר וכמות המידע המציפה אותנו כיום מבלבלת מאוד. אם חשבת על הקמת חברה בע"מ כדאי לנשום לרווחה ולדעת: באופן כללי הנטיה להקמת חברה על פני פעילות עצמאית היא בחירה נכונה. מדוע? כי לחברה בע"מ יתרונות רבים על פני עוסק מורשה (מעבר להיותה ממוצבת טוב יותר מבחינה מיתוגית כמובן):

  • חיסכון משמעותי בביטוח הלאומי - עצמאי אשר פועל כ"עוסק מורשה" חייב לפי חוק לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין כל הכנסותיו. לעומת זאת, אם יעבוד תחת חברה בע"מ, רק המשכורת שימשוך תחויב בביטוח לאומי, בעוד שמשיכת יתרת רווחי החברה כדיבידנד תהיה פטורה מכך.

  • משלמים פחות מס הכנסה - יחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס הקבועות וזאת בהתאם לגובה הכנסותיו. שיעור המס השולי המירבי עבור עצמאי הינו 50% נכון לשנת 2017 כאשר מס זה כולל גם מס יסף בשיעור 2%. לעומתו, נטל המס החל על חברה הינו 48.55% ומורכב ממס חברות קבוע אשר חל על ההכנסה החייבת בשיעור של 26.5% וממס נוסף של 30% החל על יתרת ההכנסה המחולקת כדיבידנד. האם רק כאחוז וחצי מהווה יתרון? ממש לא. בגלל החלוקה המיסויית הזו, בידי החברה אפשרות לדחות את תשלום המס על הדיבידנד ע"י חלוקת הרווחים (וכך גם ניתן להמנע מתשלום מס יסף), תוך מינוף הרווחים הצבורים בחברה למימון פעילויות או השקעות נוספות. לפיכך, דחייה או הימנעות מחלוקת רווחים מביאים לכך כי חבות המס על הכנסות פעילותה של חברה בע"מ הינה כמחצית מזו המוטלת על פעילות עצמאית.

  • החברה שחשבת להקים תהיה מוחזקת ע"י חברת-אם או מספר חברות? - קיבלת הטבה נוספת כי החברה שלך תוכל לחלק את רווחיה לחברות המחזיקות בה כדיבידנד ללא כל חבות במס. כך, ניתן יהיה לנצל את הכספים ולהשקיע בחברות אחרות בקבוצה ולא רק בחברה המקורית בה נוצרו הרווחים. 

  • שיעורי המס עובדים לטובת החברה - ככלל, לחברה שאינה מחלקת רווחים קיים יתרון בהיבטי החבות במס, וזאת החל מהכנסה חייבת שנתית של כ-300,000₪. לחברה שכן מחלקת רווחים, יתרון כזה קיים החל מהכנסה שנתית של כ-800,000₪. 

פתיחת חברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת

היתרונות של פתיחת חברה בע"מ אינם כלכליים בלבד כי לפי 'עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת', בעל המניות בחברה מוגן מבחינה משפטית (מלבד מצבים קיצוניים). כלומר, בעוד שבמצב בו עצמאי אשר צובר חובות חייב עבורם אישית, חברה בע"מ הנרשמה כדין ברשם החברות היא למעשה גוף משפטי חדש, עצמאי ובעל אישיות משפטית נפרדת. ככזו, היא גם מופרדת כלכלית מבעלי מניותיה. ובעברית פשוטה? אם החברה נקלעת לקשיים כלכליים והיא חדלת פירעון, לא יוכלו הנושים - ובכללם גם רשויות המס - לתבוע את בעלי המניות (כלומר, אותך) לכיסם האישי.  

מעבר ליתרונות מיתוגיים ומיצוביים שלך כחברה, באפשרותך לנצל בצורה אופטימלית וחכמה את מדרגות המס של היחיד, להעביר מניות לאדם אחר ובמידה והחלטת להתפטר מהחברה שלך - פיצויי הפיטורין ישולמו לך עם פטור ממס.

פתיחת חברה בע"מ עלויות

כל יתרונות אלו מביאים לכך שלהתאגדות לחברה בע"מ יתרונות מיסויים ומשפטיים רבים. יחד עם זאת, חשוב לשים לב כי לחברה, בניגוד לעצמאי, קיימות הוצאות נוספות הכוללות הוצאות חד-פעמיות לייסוד החברה, אגרת רישום חברה שנתית לרשם החברות ועוד. בנוסף, עלות ניהול הספרים החודשית גבוהה יותר אך חלק מההוצאות הנ"ל מוכרות בהחלט לצרכי מס ועל כן הופכות למשמעותיות פחות לאורך שנת פעילות מוצלחת.

מה צריך לעשות כדי לפתוח חברה בעמ - שטיינמץ עמינח ושות

איך פותחים חברה בע"מ?

על מנת לבחון האם הפעילות באמצעות חברה בע"מ הינה כדאית לך, יש לקחת בחשבון פרמטרים שונים כגון מחזור ההכנסות הצפוי, רמת הפעילות וההשקעה הנדרשת להצלחה, קיומם של משאבים כספיים זמינים לניהול שוטף, מיקום הפעילות (ישראל/חו"ל) ועוד. הפעילות שלך בינלאומית? מומלץ לבדוק אפשרות הקמת חברה בחו"ל, או פתיחת חברה בחו"ל, בעיקר במדינות מקלטי מס (כגון קפריסין ו-BVI). בצורה זו יתכן וניתן יהיה להביא לחיסכון משמעותי נוסף במס.

פתיחת חברה בע"מ - רשם החברות רישום חברה

הליך פתיחת חברה ברשם החברות הרבה פחות מסובך ממה שהוא נשמע. ראשית כדאי לדעת: ההתנהלות הרשמית לפתיחה וניהול החברה מתבצעת מול 'רשם החברות'. אם החלטת לפתוח חברה, תצטרך להגיש לרשם החברות מספר מסמכים לפתיחת חברה:

  1. טופס בקשה לרישום חברה - ובו הפרטים העיקריים לרבות כתובת החברה, מטרותיה, ההון שברשותה והאם היא מוגבלת במניות.
  2. תקנון חברה - ובו שם החברה, מטרותיה, הון החברה הרשום, אחריות בעלי המניות וכן פירוט הקצאת המניות לבעלי המניות הראשונים. בנוסף כולל התקנון מספר הוראות כלליות בהן הנחיות מפורטות לגבי מספר בעלי המניות והדירקטורים המירבי, המניין החוקי הדרוש לאסיפה כללית ועוד.
  3. הצהרת דירקטורים ראשונים - וכאן שימו לב: חברה חייבת במינוי דירקטור אחד לפחות. בעת הקמת חברה בע"מ, על הדירקטורים הראשונים שהתמנו לחתום על הצהרה רשמית לפיה כל אחד מהם כשיר ונכון לכהן כדירקטור.
  4. הצהרת בעלי מניות ראשונים - בה הם חותמים על הצהרה לפיה כל אחד מהם כשיר להחזיק במניות בעת הקמת חברה בע"מ.
  5. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה - ובו פרטים ליצירת קשר ושלוש חלופות שונות לשם החברה למקרה בו השם הנבחר לא יאושר מסיבה כלשהי על ידי רשם החברות.

משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' הינו משרד רואי חשבון גדול המדורג בשביעייה הראשונה של משרדי ראיית החשבון המובילים בארץ ומשמש כזרוע ישראלית לרשת UHY העולמית. צוות המומחים שלנו ישמח לסייע, לייעץ, ללוות ולעמוד לרשותכם בכל הנוגע לפתיחת חברה בע"מ או שירותים נוספים. אם גם אתם מחפשים רואה חשבון בתל אביב פנו אלינו, נשמח לעמוד לשירותכם.

אולי יעניין אתכם גם: ביקורת פנימית | טופס 1214 | מאזן חברה

להרשמה לניוזלטר