איך למלא טופס 1040 ודו"חות מס אמריקאים נוספים?

>
>
איך למלא טופס 1040 ודו"חות מס אמריקאים נוספים?

כל אזרח ארה"ב או בעל גרין קארד, גם אם אינו מתגורר בארה"ב או אינו חייב בתשלום מס בארה"ב, חייב בהגשת דו"ח מס לרשויות המס. כמו-כן, כל אדם / משקיע זר בעל הכנסה בארצות הברית מחוייב אף הוא בדיווח מס בארה"ב בין אם פדרלי ובין מדינתי. איך ממלאים טופס 1040? מה כולל דו"ח FBAR? הגשת דוחות מס אמריקאים היא תהליך לא פשוט ואי עמידה בדרישה זו מהווה עבירה על החוק. משרדנו כאן בשבילכם, במשרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות' קיימת מחלקה אמריקאית בעלת ניסיון רב וידע נרחב בתחום המיסוי בארה"ב להשגת תוצאת המס המיטבית עבורכם

טופס 1040 לרשויות המס האמריקאיות - שטיינמץ עמינח ושות

טופס 1040

מה זה טופס 1040 ומי צריך להגיש טופס 1040?

חוקי המיסוי האמריקאי קובעים כי כל אזרח ארה"ב או בעל גרין קארד, גם אם אינו מתגורר בארה"ב או אינו חייב בתשלום מס בארה"ב, חייב בהגשת דו"ח מס הכנסה בארה"ב. בנוסף, מי שמתגורר בארה"ב גם אם אינו אזרח אמריקאי מחוייב על פי החוק בהגשת דו"ח מס אמריקאי זה

מה כולל דו"ח 1040?

טופס 1040 יכלול את כל סוגי ההכנסה בארץ ובכלל החייבים במס לפי חוקי המס בארצות הברית.

מועד הגשת 1040

מועד הדיווח הוא עד ל-15 באפריל של השנה העוקבת וניתן לקבל אורכה עד ה-15 לאוקטובר. לקוח המתגורר מחוץ לארה"ב רשאי לקבל אורכה עד ה-15 לאוקטובר ואורכה נוספת במידת הצורך עד ה-15 לדצמבר של השנה העוקבת. חשוב להדגיש שאי דיווח בזמן עלול להוביל לסנקציות חמורות מצד רשויות המס האמריקאיות.

מהו מועד תשלום חבות מס?

מס הכנסה בארצות הברית יש לשלם עד ל-15 באפריל של השנה העוקבת ללא אפשרות להגשת אורכה. איחור בתשלום עלול לגרור קנסות וריביות.

מהו דוח מס אמריקאי FBAR – דיווח על חשבונות זרים (Foreign Bank Account Reporting)?

חובת הדיווח חלה על אזרח ארה"ב, בעל גרין קארד או תושב ארה"ב אשר סך החשבונות הפיננסים בהם הינו בעלים/שותף או מורשה חתימה עולה על $10,000 בכל עת במהלך שנה קלנדרית. דוח FBAR מוגש למשרד האוצר האמריקאי באופן אלקטרוני בנפרד מדוח המס הפדראלי. אי הגשת הדוח עלולה לגרור קנסות כבדים וחשיפה מיותרת מול הרשויות האמריקאיות. שים לב - בדוח זה ישנה חובת דיווח בלבד ואין כל חבות מס.

מה כולל הדוח?

דיווח על כל החשבונות הפיננסים הזרים (מחוץ לארה"ב) בהם הנך בעלים/שותף או מורשה חתימה. חשבונות פיננסים כוללים: חשבון עו"ש, תיק ניירות ערך, פיקדונות וחסכונות, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות וכד'.

מועד הגשת הדוח?

מועד הדיווח החל משנת המס 2016 הוא עד ל-15 באפריל של השנה העוקבת וניתן לקבל אורכה עד ה-15 לאוקטובר.

מהו דוח מס פדראלי לאזרחים זרים - 1040NR?

מי צריך להגיש 1040NR?

בניגוד לדוח FBAR או טופס 1040, חובת הדיווח חלה על כל מי שמקיים פעילות עסקית כלשהי בארה"ב ושאינו אזרח אמריקאי או בעל גרין קארד.

מה כולל הדוח?

דוח זה יכלול את כל ההכנסות שהופקו בארה"ב בלבד. הכנסות אלו עלולות לגרור חובת דיווח מס נוסף בהתאם למדינה בארצות הברית בה הופקה ההכנסה (State Tax Return). במידה וללקוח אין מספר זיהוי אמריקאי, בעת הגשת הדוח תוגש בקשה חד פעמית להנפקת ITIN (טופס W-7).

מהו מועד הגשת הדוח?

מועד הדיווח הוא עד ל-15 ביוני של השנה העוקבת וניתן לקבל אורכה עד ל-15 לדצמבר.

מהו מועד תשלום חבות המס?

את חבות המס יש לשלם עד ל-15 באפריל של השנה העוקבת ללא אפשרות להגשת אורכה. איחור בתשלום עלול לגרור קנסות וריביות.

גם אתם נדרשים להגי דוחות מס אמריקאים? לא צריך לחפש רואה חשבון אמריקאי. הקמנו עבורכם מחלקה מיוחדת המספקת שירות מקצועי של טובי רואי החשבון האמריקאים בארץ, בעלי ניסיון עשיר וידע רב בתקנות המיסוי הבינלאומי, מיסים בארה"ב בפרט, להגשת דוח מס אמריקאי, הכנת דוחות מס ובטיפול מול רשויות המס בארה"ב.

להרשמה לניוזלטר