מקלט מס בפנמה

עוד בשירותי ראיית חשבון

פנמה הינה מדינה עצמאית קטנה אשר ממוקמת במרכז אמריקה. השפה הרשמית במדינה הינה ספרדית. המטבע בפנמה הינו בלבואה. פנמה אינה חתומה על אמנות מס.

התאגדות חברה בפנמה כרוכה בכתובת חברה, שם חברה, נציג מקומי לכל חברה צריך להיות לפחות שלושה דירקטורים ושלושה מנהלים כמו כן, חברה חייבת להיות מוחזקת בלפחות בעל מניות אחד אשר יכול להיות יחיד או חברה. שמותיהם של בעלי המניות נשארים חסויים ואינם נחלת הכלל, לפיכך נשמרת סודיותם של בעלי המניות.

מיסוי בינלאומי של החברות בפנמה הינו בהתאם לשיטת המס הטריטוריאלית במילים אחרות תושב פנמה ותושב חוץ חייבים במס בפנמה בגין הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בפנמה. הכנסות שהתקבלו מפעילות מחוץ לפנמה פטורה ממס בפנמה. חברה אשר התאגדה בפנמה חייבת בתשלום אגרה שנתית.

חברות תושבות חוץ אינן חייבות בהגשת דוחות כספיים.

להרשמה לניוזלטר