תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC

>
>
תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC

ניכוי מס במקור - החוק האמריקאי

משקיעים זרים (לא אזרחי ארה"ב) אשר מחזיקים ב"חברה", על פי סעיף 1446 של החוק האמריקאי מחויבים בניכוי מס במקור במהלך שנת הפעילות על רווחי השותפות שמועברים לשותפים הזרים.
סעיף 1446 קובע כי כל שותפות פרטית אשר יש לה הכנסות מפעילות עסקית בארה"ב ומוחזקת ע"י שותפים שהם משקיעים זרים בארה"ב, חייבת בתשלום מקדמות מיסוי אמריקאי ללא קשר אם נעשו משיכות של הרווחים בפועל במהלך השנה או לא.
בשנים האחרונות מס ההכנסה האמריקאי ה- "IRS" הקשיח באופן משמעותי את מדיניות האכיפה בכל הנוגע לסעיף 1446. שותפויות אשר אינן מבצעות את ניכוי המס כנדרש ושאינן עוקבות אחר ההוראות באופן מדויק, מוטלים עליהן קנסות גבוהים אשר לרוב אינם ניתנים לביטול.

ניכוי מס במקור - תמונה להמחשה - שטיינמץ עמינח ושות

מתי עליכם לדווח?

הדיווח צריך להתבצע במהלך שנת הפעילות בכל רבעון בתאריכים הבאים לשנת 2017:

  • 15.04.2017 - דיווח ותשלום עבור החודשים ינואר-מרץ
  • 15.06.2017 - דיווח ותשלום עבור החודשים אפריל-מאי
  • 15.09.2017 - דיווח ותשלום עבור החודשים יוני-אוגוסט
  • 15.12.2017 - דיווח ותשלום עבור החודשים ספטמבר-דצמבר

על מה עליכם לדווח?

החברה תכין דוח "הכנסות והוצאות" ("רווח והפסד") ותחשב בכל רבעון את ההכנסות נטו מהשותפות. כל סוג הכנסה צריך לחשב בנפרד, כלומר:

  • הכנסה שוטפת מפעילות בנפרד
  • רווח הון (לדוגמא ממכירת נכס) בנפרד

לאחר חישוב ההכנסה, יש לחשב את סכום ניכוי המס ולדווח באמצעות טופס 8813.

האם ניתן לקבל פטור מניכוי מס במקור?

כאשר גובה המס של השותף הזר נמוך מ-$1,000 בדוח המס האישי שלו, או כאשר לשותף הזר קיימים הפסדים המועברים בדוחות המס האישיים שלו אשר יסבו חבות מס נמוכה מ-$1,000, השותף יכול להגיש בקשה לפטור מניכוי מס במקור על הכנסותיו. 

אנא הקפידו על דיווח ותשלום המקדמות בזמן והימנעו מתשלום קנסות מיותרים!

* ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות הנהלת חשבונות והגשת טופסי ניכוי המס בכל רבעון.

מלאו פרטים לחזרה או חייגו אלינו,

נשמח לעמוד לשירותכם

אולי יעניין אתכם גם: מס חברות בארה"ב | טופס 1040 | מיסוי LLC

להרשמה לניוזלטר