מקלט מס באיי קיימן

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

איי קיימן ממוקמים דרומית לקליפורניה. השפה הרשמית באי הינה אנגלית, הכלכלה ומערכת המשפט באי יציבות. חקיקת אי קיימן מבוססת על החקיקה הבריטית, חקיקה זו דוגלת בשמירה על פרטיות וסודיות מסמכי הפרט.

חברות Offshore אינן רשאיות לסחור באי, ואינן יכולות להחזיק בבעלות נדל"ן באי. כמו כן, חברת מקלט מס אינה רשאית לעסוק בבנקאות ובביטוח ואינה רשאית להנפיק את מניותיה בבורסה. אין חובת הגשת דוחות כספיים של חברות מקלט מס לרשויות ממשלתיות באי.

חברת מקלט מס חייבת בנציג מקומי, ובנוסף לכל חברה חייבת להיות כתובת באי. על שמות החברה מוטל הגבלות כמפורט בחוקי האי.

חברת מקלט מס חייבת במינוי דירקטור אחד ובמעל מניות אחד לפחות. אין דרישה כי בעלי המניות או הדירקטורים היו תושבי האי. פרטיהם של בעלי המניות והדירקטורים אינם חשופים לציבור ופרטיותם מובטחת.

חברות Offshore פטורות ממס באי, על הכנסותיהם מעסק, רווחי הון, דיווידנדים, השקעות וכו'. האי קיימן אינו חתום על אמנות מס.

להרשמה לניוזלטר