מקלט מס בבליז

עוד בשירותי ראיית חשבון

בליז הינה מדינה קטנה יציבה פוליטית, מדינית וכלכלית אשר ממוקמת במרכז אמריקה, השפה המדוברת בבליז הינה אנגלית.

בבליז ניתן להקים חברת offshore לצורכי פעילות עסקית בינלאומית (IBC - International Business Company). על מנת להקים חברה אשר תחשב כחברת מקלט מס נדרשים להגיש תזכיר חברה, תקנון חברה, כתובת משרד של החברה ושם חברה לרשם החברות בבליז. כמו כן, אין דרישה לציין את פרטי בעל המניות או הדירקטורים של החברה ומשום כך פרטים אלו נשארים חסויים ואינם נחלת בציבור.

יחיד או חברה יכולים לפתוח חברת מקלט מס בבליז. לצורך פתיחת חברה בבליז נדרש למנות לפחות דירקטור אחד, אין דרישה לגבי אזרחותו של הדירקטור. דירקטור יכול להיות חברה או יחיד.

אין הגבלה בבחירת שם החברה, שם החברה יכול להיות בכל שפה ובלבד שהשם לא יגרום להטעיה, כלומר אין להשתמש בשם של חברה אחרת או שם דומה לה אשר עלול להטעות את הציבור.

חל איסור על חברת offshore לסחור בשטחה של בליז או לעסוק בביטוח ובנקאות. בנוסף חל איסור על חברת מקלט מס להחזיק בנכסים שמקורם בבליז.

חברת offshore פטורה בגין הכנסתה שמקורה מחוץ לבליז, יש לציין כי בגין הכנסות שהופקו בבליז יתכן ואף החברה תהיה חייבת במס בגינן. חברות offshore אינם נדרשות להגיש דוחות כספיים לרשויות ממשלתיות. אך הדוחות הכספיים של החברה חייבים להיות מתועדים במסמכי החברה.

כיום, בליז לא חתומה כלל על אמנות מס.

להרשמה לניוזלטר