חוק לשקיפות תאגידית – CTA

>
>
חוק לשקיפות תאגידית – CTA

בינואר 2024, נכנס לתוקף חוק חדש לשקיפות תאגידית CTA) Corporate Transparency Act) המיועד לבעלי חברות אמריקאיות. החוק מחייב חברות הרשומות בארה"ב למלא טופס מיוחד ובו לעדכן את יחידת המודיעין הפיננסית של משרד האוצר בארה"ב FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network) על זהות בעלי השליטה בהן - כלומר, לדווח על זהותם של האנשים שמחזקים במישרין, בשרשור, או באמצעות נאמנות בשליטה בחברה.

המשמעות היא שכל חברה שנפתחה באחד ממדינות ארה"ב או שנרשמה באחת המדינות על מנת לבצע עסקים בארה"ב חייבת לדווח על פרטי הבעלים העיקריים של החברה.

חוק חדש לשקיפות תאגידית בארצות הברית - מיסוי אמריקאי - שטיינמץ עמינח ושות

אלו חברות פטורות מדיווח?

מומלץ לבדוק האם החברה נופלת תחת החריגות לחובת הדיווח. כנראה, החריגות לא יועילו לרוב החברות כי הן נוגעות בעיקר לחברות ממשלתיות או לחברות המצויות תחת פיקוח רגולטורי הדוק (בנקים, מבטחי, גורמים מפוקחים בשוק ההון). חריגים רלוונטים יותר נוגעים לחברות הרשומות למסחר בארה"ב ולחברות הבנות שלהן.
קיים חריג נוסף הנוגע לחברות ללא פעילות – אך הוא אינו חל על חברות שבעלי המניות בהן אינם אמריקאים, כלומר, אם הבעלים אינם אמריקאים עדיין חלה חובת הדיווח.

הגדרת בעלי שליטה

החוק מגדיר בעל שליטה כנושאי משרה בכירים בחברה, מי שממנה נושאי משרה בכירים (יועצים משפטיים, מנכ"ל וכדומה) ומי שמחזיק ישירות או בשרשור לפחות 25% בחברה.

הפרטים לדיווח

1. פרטי החברה:
- שם
- מספר זיהוי לצורכי מס - EIN) Employer Identification Number)
- מדינת התאגדות בארה"ב
- כתובת מלאה

2. פרטי בעלים/ בעלי שליטה
- שם
- תאריך לידה
- כתובת אישית מלאה
- מסמך לזיהוי: צילום רשיון או דרכון אמריקאי או דרכון זר

מועדי הדיווח:

  • חברות שהוקמו עד ל- 1/1/2024 - נדרשות לדווח עד ל - 1/1/2025
  • חברות שהוקמו החל מ - 1/1/2024 - נדרשות לדווח עד 90 יום ממועד ההקמה
  • חברות שיוקמו משנת 2025 ואילך - הדיווח הינו תוך 30 יום ממועד ההקמה
  • חברות שהוקמו החל מ – 1/1/2024 נדרשות לדווח גם על פרטי מי שפותח בפועל את החברה

חשוב לציין שלמרות שהדיווח הינו חד פעמי, יש חובת דיווח במידה שיש שינוי בזהות הבעלים או בעלי שליטה (לדוגמא: החלפת מנכ"ל, שינוי בחלוקת המניות או שינוי בפרטים שלהם כגון: מעבר דירה או החלפת דרכון) תוך 30 יום מהאירוע.

כיצד מדווחים?

ניתן להעביר אלינו את הפרטים הרלבנטים ואנחנו נגיש עבורכם את הטופס - עלות הטיפול הינה $200 לטופס. או לחילופין, ניתן להיכנס לאתר של FINCEN ולמלא את הפרטים של בעלי שליטה והחברה המדווחת

קישור ישיר לאתר FINCEN

**לקוחותינו, אנא עדכנו במידה והגשתם את הטופס עצמאית.

קנסות על אי דיווח

החוק מטיל קנסות אזרחיים של עד $500 ליום עד מקסימום $10,000 וקנסות פליליים של עד שנתיים בכלא בגין הגשת דוחות באיחור או הגשת דוחות לא תקינים.

להרשמה לניוזלטר