ביקורת פנימית

>
>
ביקורת פנימית

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

ביקורת פנימית על ידי מבקר פנים מומחה

התפתחות הכלכלה הגלובאלית, שלוותה גם בקריסת תאגידים בין-לאומיים (תאגידי ענק) כתוצאה ישירה מכשלים בבקרות הפנים, הגבירה בשנים האחרונות את חשיבותה של הביקורת הפנימית. כתוצאה מכך, במדינות רבות בעולם וישראל ביניהן, נקבעה בחקיקה חובת מינוי מבקר פנימי בתאגידים מסוימים.

ביקורת פנימית - שירותי ראיית חשבון בשטיינמץ עמינח ושות

ביקורת פנים - יד ימינו של הדרג הניהולי

עבודת המבקר הפנימי מלווה לעיתים בסטיגמה שלילית משום שבארגונים מסויימים נחשבת פונקציית המבקר הפנימי כגורם מפריע ואף מאיים. בפועל, ההפך הוא הנכון. הביקורת הפנימית מהווה כלי חשוב בידי ההנהלה הבכירה מתוך מטרה לקדם ולממש את מטרות הארגון, להעריך סיכונים ולהציע פתרונות הולמים למניעתם. עבודתו של המבקר הפנימי מוגדרת בצורה מסודרת בתוכנית עבודה שנתית המתעדכנת באופן דינמי בהתאם לצרכים השונים. בתום הליך הביקורת, מגיש המבקר דוח הכולל את ממצאי הביקורת וגיבוש המלצות רלוונטיות לחיזוק נקודות התורפה בארגון.

פעילותו של המבקר הפנימי אינה תלויה בגוף המבוקר ומבוצעת באופן אובייקטיבי. באמצעות הפקת הלקחים ויישומם, מסייעת הביקורת הפנימית לארגון להשיג את מטרותיו, לבחון אפקטיביות, לבדוק את יעילות הארגון, לשמור על הוראות החוק ולהקפיד על נוהל תקין וטוהר המידות. חשוב לציין כי לביקורת פנימית יעילה מתודות ונהלי בדיקה מסודרים ועל כן קיימת חשיבות בביצועה בהתאם לסטנדרטים שנקבעו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.

מי חייב בביקורת פנימית?

חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 קובע כי חברות ציבוריות, בנקים, חברות ביטוח, וגופים הנתונים לפיקוח של מבקר המדינה או ממומנים באמצעות תקציב המדינה, חייבים במינוי של מבקר פנימי.

תפקיד מבקר פנים

תפקידו של מבקר פנימי הוא לבדוק את תקינותן של פעילויות שונות בארגון, לרבות:

  • בחינת אפקטיביות הבקרות הפנימיות
  • איתור תהליכים קריטים ונקודות חולשה בארגון במסגרת ביצוע סקר סיכונים
  • בחינת אופן קבלת החלטות וישומן בארגון
  • בדיקת נאותות העברת המידע בין מחלקות הארגון
  • וידוא שלמות ונאותות תהליכים חוצי ארגון, כגון תהליך שכר
  • שמירה על ניהול תקין, טוהר המידות, חסכון ויעילות
  • הקפדה על פעילות במסגרת הוראות החוק ותקנות להן כפוף הגוף המבוקר

רוצים לעיין בחוק הביקורת הפנימית? הקליקו למידע מתוך אתר מבקר המדינה

מבקר פנים מקצועי אצלכם בארגון

כחלק ממערך השירותים הנרחב שלנו, משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' מספק שירותי ביקורת פנימית הן כמבקרים פנימיים והן כסיוע למבקרים הפנימיים בגופים שונים כגון: קופות חולים, בתי השקעות, עיריות, עמותות, חברות ציבוריות ופרטיות וכד'. שירותי הביקורת הפנימית ניתנים באמצעות עובדים מקצועיים ורואי חשבון מנוסים בעלי ניסיון רב המשלב יידע תהליכי ומקצועי, ראיה עסקית וניסיון חשבונאי כלכלי. כמו כן כולל צוות המחלקה עובדים בעלי הכשרה ספציפית בתחום מערכות מידע ואבטחת מידע

ביצוע העבודות בתחום הביקורת הפנימית נעשה בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק ביקורת פנימית, חוק העמותות, הנחיות לשכת המבקרים הפנימיים, וכן ובהתאם לחוקים ולהוראות החקיקה הרלבנטיים החלים ספציפית על התאגיד המבוקר.

צרו עמנו קשר ונתאים בעבור הארגון שלכם תוכנית ביקורת מקצועית לאופי הארגון ותחום פעילותו.

להרשמה לניוזלטר