לפגישת ייעוץ לעסק שלך

כבעלי חברה בע"מ המשלמת חבות מס הכנסה של 23% מס חברות ע"פ חוק, וודאי הייתם רוצים לשלם פחות. האם יצא לכם לשמוע על המושגים מפעל מועדף, מפעל טכנולוגי מועדף או מפעל מועדף מיוחד? האם הייתם רוצים לשלם רק 16% מס חברות ואולי גם פחות? אנו במשרד רו"ח שטיינמץ עמינח נספר לכם כעת כיצד הדבר אפשרי

_מועדף_כל_מה_שרציתם_לדעת_1.jpg

מהי חברה מועדפת?

ע"פ החוק לעידוד השקעות הון, חברה הנחשבת לחברה מועדפת, זכאית להטבות מס משמעותיות, בייחוד אלו הפועלות מהפריפריה בארץ. כדי להינות מאותן הטבות מס על החברה להיות מוכרת על ידי הרשויות כמפעל מועדף, מפעל מועדף מיוחד או מפעל טכנולוגי מועדף.

החוק לעידוד השקעות הון:

חוק לעידוד השקעות הון הינו חוק שנועד לעודד השקעות בתעשייה הישראלית, לעודד חדשנות, לעודד ייצור ישראלי והשקעה בעסקים בפריפריה, על חוק זה אמונה מנהלת רשות ההשקעות

מפעל מועדף - הגדרה

מפעל מועדף בישראל הינו מפעל העונה על הגדרת מפעל מועדף ועל תנאיו ע"פ החוק לעידוד השקעות הון והוא נהנה מהטבות מס. במסגרת סל ההטבות, מפעל מועדף משלם רק 16% מס חברות (במקום 23%) ובמידה ופועל מאזור פיתוח א' המוגדר בחוק, (לחצו למידע אודות יישובים בתחומי אזור פיתוח א'), ישלם רק 7.5% מס חברות. ישנם הטבות נוספות, כל הנתונים מוצגים מטה בטבלה.

מהם התנאים המקנים זכאות לחברה להרשם כמפעל מועדף?

על מנת שחברה תענה להגדרה של "חברה מועדפת" על החברה להיות תושבת ישראל שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, ויחד עם זאת עליה לענות על התנאים שלהלן: 

  • מפעל תעשייתי – מפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית

  • מפעל בר תחרות – לפחות אחד מאלה:

  • עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה – מצריך אישור מדען.

  • הכנסות ממכירות בשוק מסוים לא יעלו על 75% מסך המכירות באותה שנת מס. 

  • 25% מכלל הכנסות המפעל בשנת מס הינם לשוק המונה מעל 14 מיליון תושבים בחו"ל. 

_מועדף_בר_תחרות_באזור_פיתוח_א_-_שטיינמץ_עמינח.jpg

מפעל טכנולוגי מועדף

בשנת 2017 נקבע בחוק לעידוד השקעות הון, מסלול הטבות מס חדש המכונה "מפעל טכנולוגי מועדף". מטרתו של התיקון היא לעודד פעילויות של מחקר ופיתוח בישראל, הבאת קניין רוחני טכנולוגי למדינה וכן להתאים את החוק לתעשיות עתירות ידע. מפעל טכנולוגי מועדף נהנה מהטבות מס משמעותיות יותר מאשר אלו המגיעות למפעל מועדף רגיל, והתאים לקבלת הטבות אלו, נוקשים יותר. במסגרת סל ההטבות, מפעל טכנולוגי מועדף משלם רק 12% מס חברות, ובמידה ופועל מאזור פיתוח א' המוגדר בחוק, ישלם  רק 7.5% מס חברות.

מהם התנאים להיות מפעל טכנולוגי מועדף?

תנאי זכאות למפעל טכנולוגי מועדף זהים לאלו של מועדף רגיל ובנוסף מפעל שהתקיימו בו, בכל שנת המס, כל התנאים הקבועים בפסקאות 1 ו-2 שלהלן או התנאי הקבוע בפסקה 3 שלהלן, וכן התנאים האמורים בפסקאות 4 ו-5 שלהלן:

  1. הוצאות מחקר ופיתוח - הוצאות המחקר והפיתוח של המפעל, בשלוש בשנים שקדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הכנסות החברה בעלת המפעל.

  2. בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מאלה:

     א. 20% או יותר מעובדיה מסווגים כעובדי מחקר ופיתוח 

     ב. קרן הון סיכון כהגדרתה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח, 1968- השקיעה בחברה 8 מיליון שקלים חדשים לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה אחרי מועד השקעה זו.

     ג. הכנסותיה בשלוש השנים הקודמות לשנת המס עלו ב 25%- או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שמחזור עסקאות החברה בשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה היה 10 מיליון שקלים חדשים או יותר

     ד. מספר העובדים בשלוש השנים הקודמות לשנת המס גדל ב25%- או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שבשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה החברה העסיקה 50 עובדים לפחות

או

  1. תנאים שקבע המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר ובאישור שר האוצר, המעידים על היותו מפעל המקדם חדשנות, בשים לב בין השאר למפעלי תעשייה שמוצריהם מיוצרים בטכנולוגיות מתקדמות תוך שימוש בנכס לא מוחשי מוטב, והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אישרה את קיום התנאים האמורים. 

ובנוסף 

  1. סך ההכנסות בשנת המס נמוך מ10- מיליארד שקלים חדשים

  2. המפעל היה מפעל בר-תחרות

*** מפעל שעונה על הגדרות לעיל למעט סעיף 4 – ייחשב מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

_מס_למפעל_מועדף_-_שטיינמץ_עמינח_משרד_רואי_חשבון_בתל_אביב_1.jpg

הטבות המס למפעל מועדף / טכנולוגי מועדף / מיוחדים

ריכזנו עבורכם לטבלה את נתוני תשלומי מס חברות לפי סוג מפעל מועדף ואזור פיתוח, מס דיבידנד ומס רווח הון:

_הטבות_המס_שמקבל_כל_סוג_מפעל_מועדף_בישראל_-_שטיינמץ_עמינח.png

 

הטבות מס כמפעל מועדף - שטיינמץ עמינח ושות'

אנו במשרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות' בעלי ניסיון רב בנושא מפעלים מועדפים על כל סוגיהם, בקיאים בחוקים, בתנאים ובאפשרויות הקיימות לחברות בארץ. בעקבות ניסיוננו הרב בתחום מפעלים מועדפים, נתקלנו במשך השנים בחברות שאילו רק היו מודעים לכך שמגיעות להן הטבות מס משמעותיות כל כך, היו חוסכים סכומי עתק ששולמו שלא לצורך היות ויכלו להחשב כמפעל מועדף כזה או אחר. ישנן בדיקות רבות שיש לבצע על מנת לא לאבד זכויות, לכן חשוב להיוועץ עם רו"ח בעל ניסיון ומומחיות בנושא מפעלים מועדפים.

 

_משרד_רוח_שטיינמץ_עמינח_ושות.png

 

צרו קשר להתייעצות עם המומחים במשרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות'

נשמח לעמוד לשירותכם

שאלות נפוצות לגבי מפעל מועדף בישראל:

ש- האם ההטבה מוגבלת בסכום מקסימלי?
ת- לא קיימת מגבלה שכזו, במידה ולמפעל קיימות הכנסות שנתיות של מעל 10 מיליארד ש"ח ועונה על כל התנאים על מפעל טכנולוגי מועדף, זכאי להטבות מורחבות יותר בגין מפעל טכנולוגי מועדף מיוח

ש- האם קיימת מגבלת זמן למפעל מועדף?
ת- בכל שנה ישנה בחינה מחדש של הזכאות למפעל מועדף על כל סוגיו ע"י רשויות המדינה. קיים טופס שיש למלא ולשלוח למס ההכנסה, המספק מידע על הנתונים הדרושים לצורך החלטת מס ההכנסה (עובדי מו"פ, הוצאות מו"פ, מספר עובדים בחברה ועוד)

ש- כמה זמן לוקח תהליך הכרה כמפעל מועדף?
ת- תהליך ההכרה של חברה כחברה מועדפת הינו תהליך קצר יחסית. במשרדנו, אנו פועלים במהרה עבור לקוחותינו. לרוב הבקשה נשלחת ביחד עם הגשת הדו"ח השנתי

ש- האם רשות המס יכולה לקבוע הטבות חלקיות כמפעל מועדף?

ת- כמובן, ישנם מקרים שחברה מסויימת מספקת מספר שירותים אשר בגין חלק מן השירותים מגיעות הטבות כמפעל מועדף ובגין חלק אחר של החברה לא מתקבלת זכאות זו. לכן יש להתייעץ עם מומחים בתחום

 

אולי יעניין אתכם גם: תכנון מס | פרה רולינג | רישום חברה בארץ   

 

 

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני