לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - אחר

להלן ריכוז ההקלות המעודכנות בעקבות משבר הקורונה נכון ל- 17/03/2020

שלישי, 17 מרס 2020

לקהל לקוחותינו בעקבות משבר הקורונה אנו מביאים לכם רשימה מעודכנת של כל ההטבות וההקלות מטעם המדינה.

** אנו נעדכן מעת לעת ברגע שיהיה לנו מידע עדכני יותר**

מסלול מהיר לקבלת הלוואה בערבות מדינה לנפגעי הקורונה

הקרן בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מההשלכות של משבר הקורונה במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה. 
המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

תנאי ההלוואה - במסלול הקורונה

 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
 • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה
 • ערבות מדינה בשיעור של 85% 
 • ביטחונות עד 10% מגובה ההלוואה
 • צמצום משך בדיקת הבקשה על ידי הבנקים ל-9 ימי עבודה בלבד
 • פטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪
 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם.

לפרטים נוספים לחץ כאן

תשלום דמי אבטלה לעובדים בחופש ללא תשלום ראו חוזר המשרד בנושא מיום 15/03/20

הקלה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה במקום 12 חודשים ל- 6 חודשים

רף הזכאות לדמי אבטלה הינו למי שהיו מועסקים במקום העבודה לפחות 6 חודשים ולא כמו בעבר 12 חודשים לפחות.

מענק של עד 6,000 שקל לעצמאים ולעסקים קטנים מאוד עד מחזור של 300,000 ₪ בשנה - טרם יצאו הנחיות ברורות.

דחיית תשלומי חובה לעסקים קטנים ובינוניים - ארנונה, חשמל, מים , מקדמות למס הכנסה, ותשלומים לביטוח לאומי

 • לא חל שינוי במועדים לדווח ולתשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה. עם זאת, מנהל רשות המיסים הנחה את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מרבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב.
 • לגבי ארנונה הדחייה היא לחודש אחד – יש לבדוק מול הרשות המקומית שלהם אתם שייכים
 • לגבי מים יש דחייה לא צוין זמן.
 • לגבי חברת חשמל גמישות פרטנית לגבי לקוחות שלא יכולים לשלם.
 • לגבי ביטוח לאומי אין דחייה בדיווח 102 עבור שכר עבור שכר פברואר, לגבי דיווח חודש מרץ הודיעו שיידחה אך לא יצאה עדיין הודעה רשמית בנושא.

דחיית תשלום מע"מ

מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי , נדחה עד לתאריך ה- 27 באפריל 2020.
מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד- חודשי, הינו בהתאם לארכה שפורסמה בהודעת רשות המסים בראשית השבוע, קרי ה- 26 במרץ 2020.

מוקד החירום לעסקים של מעוף

לייעוץ והכוונה להתמודדות עם משבר הקורונה

הארכת תוקף רישיון נהיגה ורישיון רכב

הארכת תוקף רישיון נהיגה בשלושה חודשים למי שצפוי לפוג בשלושה חודשים הקרובים והארכת תוקף רישיון רכב בחודש לפי שפג בחודש הקרוב

הקלות רגולטוריות מהמערכת הבנקאית

 1. הקלות בתשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים;
 2. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים;
 3. הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים;
 4. מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.
 5. הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה:
  במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%).
  מתן ההלוואה בהתאם להקלה זו יהיה כפוף להצהרת הלווה כי החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת (דירה להשקעה).
 6. הגדלת מסגרות אשראי למשקי בית ולעסקים:
  בנק יהיה רשאי להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.
 7. הקלה שתאפשר לכלל הציבור לבצע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים
  על פי ההוראות הקיימות, הצטרפות לשירותים בנקאיים מרחוק, ללא הגעה בסניף ובאמצעות  "בנקאות בתקשורת", נעשית אך ורק ביוזמת הלקוח. כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף בנקים יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית.
 8. אספקה סדירה של מזומנים במכשירים אוטומטיים:
  בכדי להמשיך ולשמור על אספקה סדירה של שירותי מזומן ללקוחות באמצעות הכספומטים, בנק ישראל מאפשר באופן זמני לשנות את תמהיל השטרות במכשירי המשיכה האוטומטיים ( למשל, להפחית בשטרות  בעריכים של 20 ו-50 ₪, ולהגדיל את כמות השטרות בעריכים של 100 ו-200 ₪) כך שכל מכשיר יכיל בתוכו סכום כספי מקסימלי, ולקוחות יוכלו לצמצם את תדירות ההגעה שלהם למכשיר הכספומט הבנקאי.
 9. הקלות (עתידיות) על לקוחות שחזרו להם שיקים:
  במידה ויוכרז אירוע חירום אזרחי (לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה) הפיקוח על הבנקים יעשה שימוש בסמכותו להנחות את הבנקים לא להגביל חשבון או בעל חשבון בגין שקים שסורבו (תקופת ההשעיה מוגבלת בחוק ל-90 יום).
 10. הלוואות לקבלנים:  
  במטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הנדל"ן ולסייע לקבלנים לעמוד בצרכי המימון המתגברים, לנוכח הצפי של מחסור בעובדים ועיכובים בבניה, בנקים יוכלו להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) יעלה משיעור של 20% ל- 22% מסך כל תיק האשראי של הבנק  (סך המגבלה, כולל תשתיות, תעמוד על 24%). הקלה זו תאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף בהיקף של כ-15 מיליארדי שקלים.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני