לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

בהמשך לחוזר ביטוח לאומי ובעקבות שאלות חוזרות, נא ראו עדכון בנוגע לדמי אבטלה לעובדים עקב נגיף וירוס הקורונה.

ראשון, 15 מרס 2020

בשל התפשטות הקורונה, מעסיקים שרוצים להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד למשך 30 יום ויותר עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה למרות שלא פוטרו.

מדובר בנושאים ששייכים לתחום דיני העבודה ולכן אינן במסגרת מומחיותנו אבל הכנו לכם קובץ הוראות לפי מיטב הבנתנו וייעוץ שקיבלנו.

(*) בחופשה ללא תשלום צריך את הסכמת העובד כיוון שמדובר בהרעת תנאים מבחינת העובד, במידה והעובד מתפטר עקב כך הוא זכאי לפיצוי פיטורים.

בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי כי כאשר עובד מוצא לחופשה ללא תשלום מאולצת למשך 30 ימים לפחות, הוא יהא זכאי לקבלת דמי אבטלה מיד עם היציאה לחל"ת ויוכל לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצל את כל ימי החופשה שלו.

הזכאות לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי מותנית בכך שהעובד עמד בתנאים הנדרשים לצורך הזכאות כגון: גיל, תקופת אכשרה וכיו"ב

תקופת אכשרה - עובדים בשכר יומי ועובדים בשכר חודשי נדרשים להשלים תקופה של 12 חודשים לפחות שבהם שולמו דמי ביטוח לאומי מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה

** עדכון מ- 17/03/20 תקופת האכשרה הורדה ל – 6 חודשים**

חשוב לדעת, עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא. כלומר, אפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב לך כחודש עבודה.

עובד שיצא לחל"ת לתקופה קצרה מ-30 יום שלא בהסכמתו, רשאי להתפטר ועשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, בעל שליטה בחברת מעטים אינו מבוטח בביטוח אבטלה.

בהתאם לסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה, "בעל שליטה" הוא מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו ב- 10% לפחות ממניות החברה, בזכות למנות מנהל, מכוח ההצבעה וכו'. סעיף 76 לפקודה מגדיר חברת מעטים כחברה שחמישה בני אדם או פחות מזה שולטים שליטה ישירה או עקיפה בעניינה, או יכולים לשלוט בה. בסעיף זה נקבע כי אדם וקרובו נחשבים לאדם אחד, וקרוב לעניין זה כולל גם  בני זוג וצאצאים.

בת/בן זוג של בעל/ת שליטה - הנחיות אגף אבטלה במוסד לביטוח לאומי קובעות כי כאשר לאחד מבני הזוג אין כלל מניות בחברה, לא מייחסים לו שליטה בחברה רק בגלל מניות בן זוגו. בן הזוג שאיננו בעל מניות עשוי להיות בעל שליטה בחברה מכוח חלופה אחרת. במידה ודווח בן/בת הזוג כבעל שליטה בדיווחי 102 לביטוח לאומי לא תהיה זכאות לדמי אבטלה. בנוסף יש שאלון שביטוח לאומי דורש מילוי לגבי התפקיד שבוצע בחברה וכד' – מצ"ב

על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה.

התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים הוא בשיעור 348 ש"ח (6.57%  משכר המינימום ) .

התשלום הוא רק על 2 חודשים קלנדריים מלאים שבהם העובד שהה בחופשה. אם הוא עבד בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרו.

הנחיות לביצוע:

  • הודעה מהמעסיק על יציאה לחל"ת – מצ"ב דוגמא למכתב
    אם מדובר בעובד בחל"ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לחל"ת היא בעקבות משבר הקורונה. כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואם התקופה לא ידועה - יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
  • קבלת אישור העובד – מצ"ב דוגמא למכתב
  • כדי לקבל דמי אבטלה יש להירשם בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה רישום און ליין
  • מרגע שנרשמים באתר יש  שבועיים להגיע פיזית ללשכת שירות התעסוקה - מי שלא יתייצב בלשכה תוך שבועיים (14 יום) ימחקו הימים שנרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית, והוא לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה.
  • הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי ניתן להגיש באופן מקוון.
  • יש לצרף אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ושכר בל 1514
  •  טופס 100 לכל העובדים – המעסיק נדרש לשדר טופס 100 עבור כל העובדים. טופס 100 היא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור טופס 100 ניתן לבצע מכל מערכת שכר.
  • שימו לב, מעסיקים מעל 500 עובדים מתבקשים לפנות לביטוח לאומי במייל masikim@nioi.gov.il לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני