לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מיסוי אמריקאי

נוהל גילוי מרצון מקוצר לרשויות המס בארה"ב

ראשון, 09 ספטמבר 2012

כידוע, על אנשים המחזיקים באזרחות אמריקנית או תושבי קבע בארה"ב (בעלי גרין קארד) חלה חובת דיווח של US TAX לרשויות המס (IRS) על הכנסתם העולמית באמצעות הגשת דוחות מס שנתיים, וזאת גם אם הם לא גרים בארה"ב או מעולם לא גרו בה. בנוסף לדיווח על ההכנסות הכלל עולמיות לצרכי מס הכנסה נדרשים על ידי רשויות המס בארה"ב גילויי מידע נוספים, לרבות ככל הקשור לחשבונות בנק וחשבונות פיננסיים אחרים הנמצאים מחוץ לארה"ב (כחלק מהקמפיין של ממשלת ארה"ב למלחמה בהלבנת הון). גילוי שנתי זה ידוע בכינויו FBAR (דוח על חשבונות בנק זרים). אי עמידה בדרישת FBAR עלול לגרור קנסות כספיים משמעותיים ואפילו אישומים פליליים.

רשויות המס בארה"ב מודעות לכך שאנשים רבים שמוטלת עליהם החובה להגיש דוחות  מס ו-FBAR אולי לא היו מודעים לחובה זו. בשנת 2009, ולאחר מכן שוב בשנת 2011 ובשנת 2012, רשויות המס בארה"ב יזמו תוכניות גילוי מרצון (OVDP) באמצעותה יכלו נישומים להגיש הצהרות רטרואקטיביות ולחסוך עונשים פוטנציאליים, וזאת על פי קריטריונים שנקבעו כחלק מהתכנית. לכניסה להליך OVDP עלויות גבוהות וכמו כן היא לא מטפלת בכל המצבים האפשריים, בייחוד לאותם אנשים שאין להם חבות מס בארה"ב (או שיש להם חבות מס נמוכה יחסית) וגם שהדוחות שהם יגישו אינם ברמת סיכון גבוהה מבחינת רשויות המס בארה"ב. גם בארץ מתנהל נוהל גילוי מרצון כחלק מההת'דמות הטכנולוגית וההצטרפות של ישראל ל-OECD. 

בהתאם לכך, רשויות המס בארה"ב הודיעו לאחרונה על נוהל חדש לגילוי מרצון מקוצר לנישומים אמריקניים שאינם תושבים (כלומר אזרחי ארה"ב או בעלי גרין קארד שגרים מחוץ לארה"ב), אשר נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 2012. על פי הנוהל החדש, נישומים ידרשו להגיש דוחות מס עבור שלוש השנים האחרונות (כיום 2009-2011) ולהגיש דיווחי FBAR עבור שש השנים האחרונות (כיום 2006-2011). את תשלומי המס והריבית, אם רלוונטי, יש לשלם יחד עם הגשת הדוחות האמורים.

הליך מקוצר זה נועד לנישומים שמציגים רמת סיכון נמוכה. כל הדוחות המוגשים יבוקרו על יד רשויות המס בארה"ב, אך עומק הביקורת ישתנה בהתאם לרמת הסיכון הנובעת מהדוחות שהוגשו. לגבי נישומים המציגים רמת סיכון נמוכה הביקורת תהיה מהירה, ורשויות המס בארה"ב לא יטילו קנסות ולא ינקטו בפעולות המשך. דוחות המציגים רמת סיכון גבוהה יותר, אינם זכאים להליך המקוצר ויהיו כפופים לבדיקה יסודית יותר עד אפילו בדיקה מלאה, אשר במקרים מסוימים עשויה לכלול יותר משלוש שנים אחורנית.

הליך זה נועד לנישומים אמריקניים שאינם תושבים שהתגוררו מחוץ לארה"ב מאז 1 בינואר 2009 ושלא הגישו דו"ח מס בארה"ב באותה התקופה.

נישומים אלה חייבים להציג רמה נמוכה של סיכון.

רשויות המס בארה"ב יקבעו את רמת הסיכון הנובע מהדוחות בהתבסס על המידע הניתן בדוחות שהוגשו וכן על בסיס מידע נוסף שיסופק בשאלון משלים הנדרש כחלק מההגשה. סיכון נמוך יהיה מבוסס על דוחות פשוטה עם מעט או ללא חבות מס בארה"ב. בהעדר גורמי סיכון גבוהים, אם הדוחות שהוגשו מראים על חבות מס פחותה מ-1,500 דולר בכל אחת מהשנים, הם יטופלו כדוחות בסיכון נמוך ויעובדו בצורה מהירה ויעילה.

על פי פרסומי רשויות המס בארה"ב רמת הסיכון הטמונה בדוחות עולה בהתקיים מי מהתנאים הבאים:

  • במקרה ואחד מהדוחות שהוגשו מראה החזר מס
  • באם ישנה פעילות עסקית מהותית בתחומי ארה"ב
  • באם הנישום לא הצהיר על מלוא הכנסתו במדינה בה הוא תושב מחוץ לארה"ב
  • באם הנישום נמצא כבר תחת בדיקה או חקירה של רשויות המס בארה"ב
  • באם קנסות FBAR הוטלו בעבר על הנישום או באם הנישום קבל בעבר מכתב התראה בנושא FBAR
  • באם לנישום ישנו אינטרס כלכלי או זכות אחרת בחשבון פיננסי הנמצא שלא במדינה בה הוא תושב
  • באם לנישום ישנה זכות בחברה הנמצאת שלא במדינה בה הוא תושב
  • באם ישנה הכנסה שמקורה בתחומי ארה"ב
  • באם ישנן אינדיקציות לתכנוני מס מורכבים שמטרתם הימנעות ממס

חשוב לציין כי הליך זה אינו מעניק הגנה מפני נקיטה בהליכים במישור הפלילי באם רשויות המס ומשרד המשפטים בארה"ב יקבעו כי נסיבות מיוחדות של הנישום מחייבות הליכים אלו. נישומים החוששים מהעמדה לדין פלילי בשל הנסיבות המיוחדות שלהם צריכים להיות מודעים לנקודה זו ולהתייעץ עם יועצי המס ו/או היועצים משפטיים שלהם לגבי האפשרות לנקוט בהליך OVDP, הליך המציע אמצעים אחרים באמצעותם נישומים בעלי חשבונות offshore בלתי מדווחים יכולים להסדיר את ענייניהם. יודגש כי באם נישום בחר לדווח לפי  הנוהל החדש שתואר לעיל, הליך OVDP אינו זמין עוד. יודגש גם כי נישומים אשר אינם זכאים להליך OVDP גם אינם זכאים להשתתף בהליך הגילוי מרצון החדש המתואר לעיל. באם הנוהל החדש לגילוי מרצון או OVDP עשויים לחול בעניינך או באם הנך מעוניין לבחון את הנסיבות האישיות שלך ביתר פירוט, הנך מוזמן לפנות למחלקת מיסוי אמריקאי בטלפון 077-7700000.

לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית חינם הנך מוזמן לפנות למשרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות' בטלפון 077-7700000 או בטופס "צור קשר"

חוזרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

דיווח על חשבונות זרים (FBAR)
חילופי מידע בין רשויות המס של ארה"ב וישראל
גילוי מרצון

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני