לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מיסוי אמריקאי

הסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום ה-FATCA

חמישי, 08 מאי 2014

ביום 1.5.2014 הודיע משרד האוצר כי הוא גיבש "הסכם שבמהות" עם משרד האוצר האמריקאי ליישום הוראות ה-FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) לשיפור אכיפת המס ולכך השלכות על מיסוי בינלאומי. ההסכם מסדיר העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, או בידי בעלי Green Card, או בידי תושבי ארצות הברית או בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית. עוד סוכם כי בהמשך תהיה אפשרות שרשות המס האמריקאית תדווח על הכנסות בחשבונות של ישראלים בארה"ב.

בהתאם להוראות ה-FATCA על כל גוף פיננסי מחוץ לארצות הברית להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המסים האמריקאית, לפיו יתחייב לבצע בדיקה לבעלי חשבונות המוחזקים אצלו. המידע יועבר לרשויות המס האמריקאיות, אחת לשנה. כמו כן, יתחייב הגוף הפיננסי להעביר מידע על מספרם של חשבונות שבעליהם סירבו לשתף פעולה ועל סך ערכם. גוף פיננסי שלא יציית להוראות החוק יהיה כפוף לסנקציה של ניכוי במקור בשיעור של 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי. אי ציות להוראות ה-FATCA על ידי גופים פיננסיים בישראל עלול להסב להם ולמשק הישראלי נזק כלכלי כבד.

בנוסף, יכלול ההסכם הוראות לשמירת המידע ואבטחתו וכן הוראות שיגבילו את השימוש שיוכלו רשויות המס בארצות הברית לעשות בו. ההסכם המלא יפורסם לאחר החתימה.

חתימה על ההסכם מקנה הקלות, ביניהן פטור מדיווח לגופים שונים או לחשבונות בעלי מאפיינים המעידים כי קיים סיכון נמוך מאוד להעלמת מס באמצעותם. יישום ההסכם עלול להביא לידיעת רשויות המס בארצות הברית מידע על קיומם של נכסים פיננסיים של תושבי ישראל, שהם אמריקאים, שיתכן שעד היום ברשויות המס בארצות הברית לא היו מודעים לקיומם ואף עלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים בארצות הברית כנגד תושבי ישראל, בהתאם לדין בארצות הברית. 28 מדינות כבר חתמו על הסכם ה-FATCA, ביניהן: בריטניה, קנדה, דנמרק, מקסיקו, אירלנד, נורבגיה, ספרד, גרמניה, צרפת, הולנד, שוויץ, יפן, איטליה, הונגריה.

המשנה לממונה על הכנסות המדינה שעמדה בראש צוות המו"מ, פרידה ישראלי מסרה כי: "הסכם שבמהות מעניק לישראל מעמד של מדינה שיש לה הסכם חתום עם ארצות הברית. ההסכמות שהתקבלו עם משרד האוצר האמריקאי יקלו על הגופים הפיננסים הנדרשים לספק את המידע אודות חשבונות של אמריקאים בישראל. בנוסף, תימנע הטלת סנקציות על גופים פיננסים אשר לא יכלו לציית להוראות ה-FATCA, ללא ההסכמות שהתקבלו עם משרד האוצר."

הגופים הפיננסיים נדרשים להיערכות לשם העברת המידע שייאסף באמצעות רשות המסים בישראל. לפרטים בעניין זה, ניתן לפנות לרו"ח יריב אבירם ברשות המסים בכתובת דוא"ל: yarivav@taxex.gov.il.

לרשימת המדינות שחתמו על הסכם ה-FATCA באתר משרד האוצר האמריקאי

פרטים אודות ההסכם ניתן לקרוא בהצעת המחליטים שהתקבלה בקבינט החברתי כלכלי בתאריך 21 במרץ, 2014 באתר משרד האוצר בקישור המצורף:
http://mof.gov.il/Documents/Israel_USA_Tax_Agree.pdf

משרדנו ימשיך ויעדכן על התפתחויות בנושא.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני