לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - פיצויים מהמדינה

פיצויים בגין מבצע "צוק איתן"

שני, 11 אוגוסט 2014

בהמשך לחוזר משרדנו בנושא מתווה לפיצויים בגין מבצע "צוק איתן", רשות המסים פרסמה את ההנחיות והטפסים הדרושים לקבלת פיצוי בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים: 8.7.2014 ועד תום תקופת ההכרזה לגבי מבצע צוק איתן.

מצורפת המפה הרשמית של האיזור המזכה בפיצוי.

משרדנו ערוך לסייע במילוי הטפסים הנדרשים על מנת לקבל את הפיצוי המגיע בהקדם האפשרי.

המועד האחרון להגשת התביעות נקבע ליום 10.12.2014. מאחר ובמסלול המחזורים וההוצאות הבסיס לחישוב הפיצוי הינו הדיווחים למע"מ לחודשים יולי – אוגוסט 2014, ניתן יהיה מעשית להגיש בקשות לפיצוי במסלולים אלו רק לאחר הגשת הדיווחים לחודשים אלו שצפויים להתבצע רק במחצית חודש ספטמבר 2014.

כל ניזוק באזור המוכרז (ובמסלול שכר, גם כל מעסיק שמעסיק עובדים הגרים באיזור המוכרז גם אם עסקו מחוץ לאיזור המוכרז) רשאי להגיש תביעה בגין נזק עקיף באחד מתוך שלושת המסלולים: מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות שוטפות. תנאי להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים, הוא כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני. בכל מסלול קיימים טפסים שונים שיש למלא ואסמכתאות שונות שיש לצרף לתביעה. משרדנו יעבוד באופן צמוד עם כל מבקש פיצוי למילוי הטפסים וצירוף האסמכתאות באופן מלא.

  • מסלול שכר - מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין שכר ששולם לעובדים, שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. כמו כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו בשל השגחה על ילדיו שמתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף (הפיצוי מתייחס רק לאחד מההורים) או בשל אדם עם מוגבלות. הפיצוי יהיה בגובה 132.5% משכר הבסיס של העובד.
  • מסלול מחזורים - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו- חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
  • מסלול הוצאות - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלבנטית, בשל המצב הביטחוני בדרום.

בשל הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו והמצויים באזור גיאוגרפי נרחב, נקבע במסלולים לעיל מנגנון פשוט וישים ("מסלולים ירוקים"). כמו כן ניתן להגיש בקשה לקבלת מקדמה, תוך התחייבות להגשת תביעה מלאה והתחייבות להחזרת כספי המקדמה בתוספת ריבית והצמדה באם יתברר בסופו של דבר כי הפיצוי הסופי נמוך מן המקדמה.

לגבי ענפים ייחודים (מפעילי אולמות אירועים, בתי מלון, חקלאים) יועמדו פתרונות ספציפיים:

  • מפעילי אולמות אירועים/בתי מלון – על מנת לתת מענה לביטול הזמנות ואי ביצוע הזמנות חדשות, יהיו זכאים מפעילי אולמות אירועים/בתי מלון לתבוע פיצוי בשל נזק עקיף גם בגין התקופה ספטמבר – אוקטובר 2014, אם יוכיחו ביטול וצמצום הזמנות כפי שמפורט בתקנות האמורות.
  • חקלאים - בשל ייחודיות הענף, הפיצוי לחקלאים מביא לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של הענף, כך שחישוב הפיצוי נעשה על בסיס נוסחה, המשקפת את אובדן התוצרת בניכוי הוצאה נחסכת. מסלול זה הינו מסלול החל על ניזוקים שעיסוקם בענפי גידולים צמחיים, למעט ענף הגינון, ונמצאים באזור שבטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה.

עוד יצוין כי בשל חשיבות מתן הפיצוי המהיר לעסקים, שנפגעו במסגרת מבצע "עמוד ענן", אם לא תינתן החלטה על ידי רשות המסים בדבר הפיצוי בתוך 35 - 45 יום מיום הגשת התביעה (תלוי במחזור העסקי של מבקש הפיצוי), תינתן מקדמה בשיעור של 50% - 60% מסכום הפיצוי שיחושב ובתנאי שהומצאו כלל המסמכים וההבהרות שנדרשו. בנוסף, וככל שהחלטה בדבר הפיצוי לא תינתן תוך 180 יום מיום הגשת התביעה, תשולם מקדמה נוספת להשלמת שיעור של 90% מהפיצוי הנתבע.

יצוין כי לגבי יישובי ספר, איזור התעשיה הדרומי של אשקלון ויישובים בטווח שבין 0-7 ק"מ מגדר המערכת של רצועת עזה, קיימת אפשרות נוספת לניזוק, להגיש תביעה במסלול אדום, בו יוכל לתבוע פיצוי בגין הנזק אותו יוכיח הניזוק לרשות המסים, אך הפיצוי יהיה כפוף לבדיקה מעמיקה יותר של רשות המסים.

להלן המפה הרשמית של האיזור המזכה בפיצוי: 

mapa zuk eitan

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני