לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - פיצויים מהמדינה

מענק "חרבות ברזל" | תנאים, גובה המענק, אופן החישוב | שטיינמץ עמינח

שלישי, 31 אוקטובר 2023

היום פורסם תזכיר חוק מענק חדש בהתאם ל"חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה -חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023" על פיו יינתן מענק כספי לעוסקים העומדים בתנאי הזכאות בהתאם לתקופה של אוקטובר 2023. נדגיש כי אין חקיקה רשמית ולכן המתווה אינו סופי. החוזר מתייחס לנקודות עיקריות בלבד.

התנאים לצורך זכאות למענק

 • מחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪.
 • מחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 (להלן: "תקופת הזכאות") נמוך  ממחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2022 (להלן: "תקופת הבסיס")  בשיעור של 12.5% לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ דו חודשי, או מחזור עסקאותיו בחודש אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו באוקטובר 2022 בשיעור של 25% לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ חד חודשי.
 • הירידה נגרמה מההשפעה הכלכלית כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל.
 • הוא היה חייב בניהול פנקסיו לשנת 2022 ולשנת 2023 והם לא נקבעו כבלתי קבילים.
 • הגיש דוחות מע"מ לתקופות הזכאות ולתקופות הבסיס המקבילה בשנת 2022
 • לא דיווח על סגירת עסקו לפני ה-1/10/2023.
 • אין לו מחזורים שדווחו אפס למע"מ באופן רציף מחודש יוני ועד ספטמבר בשנת 2023.
 • הוגשו לפחות שניים מתוך שלושה דוחות תקופתיים למע"מ בחודשים יולי ועד ספטמבר בשנת 2023.
 • הוא אינו ביצע עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה בשנת 2022 או 2023.
 • אין עיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו.
 • העוסק החל לפעול לפני יום 1.9.2023.

 

לחצו כאן למעבר לחוזר המעודכן 15.11.23 מענק חרבות ברזל

 

_משרד_רוח_שטיינמץ_עמינח_ושות.png

צרו קשר עם משרדנו לכל שאלה בנושאי מיסוי וראיית חשבון ע"י השארת פרטים

או חייגו כעת 077-7700000

 

גובה המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪

גובה המענק נגזר מהמחזור של העסק ובהתאם לשיעור הירידה בתקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס. המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו גבוהות מ-300 אלף ₪ בשנת 2022, הוא חיבור של פרמטר הוצאות קבועות ופרמטר שכר.

אופן חישוב המענק בהתאם לפרמטר הוצאות קבועות -
בפרמטר זה ניקח את הממוצע החודשי של התשומות השוטפות שדווחו למע"מ בתקופה שבין 09/2022 לבין 08/2023 ואותו נכפיל בהתאם למקדם הוצאות הקבועות אשר תלוי בשיעור ירידה במחזורים, כמפורט בטבלה להלן:

HARAVOT BARZEL 1

דגשים: הוצאות שוטפות לא ייכללו את הדברים הבאים:

 • רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו, זולת אם אישר זאת המנהל.
 • תשומות ציוד שנרכש לעסק.

דוגמא:  עוסק אשר סך ההוצאות הקבועות בתקופה שבין 09/2022 לבין 08/2023 היה 1.2 מיליון ₪ ושיעור הירידה במחזורים הוא 92%. יוצא שההוצאה החודשית הממוצעת היא 1.2 מיליון חלקי 12 חודשים = 100 אלף.
כאשר שיעור הירידה גבוה מ-80% כמו בדוגמא זו, מקדם הוצאות הקבועות הוא 22%- ולכן סכום המענק בפרמטר זה, יהיה 100 אלף כפול 22% = 22,000.

אופן חישוב המענק בהתאם לפרמטר השכר -
בפרמטר זה ניקח את העלות המעביד בחודש אוקטובר 2023 ואותו נכפיל ב-75% ובשיעור הירידה במחזורים (שימת הלב כי לא מדובר במקדם שיעור הירידה כפי שהיה בפרמטר הקודם, אלא בשיעור הירידה עצמו).

דגשים: עלות מעביד לצורך חישוב זה הוא, הנמוך מבין עלות מעביד בפועל לבין כמות עובדים כפול שכר ממוצע במשק.

דוגמא:  עוסק אשר מעסיק 10 עובדים, וסך עלות המעביד שלו 220 אלף ₪ ושיעור הירידה הוא 85%.
ראשית, נבחן מהי עלות המעביד בהתאם לשכר ממוצע במשק; 10(כמות עובדים)*11,809(שכר ממוצע במשק)*1.25= 147,612 ₪.
שנית, ניקח את הנמוך מבניהם (147,612<220,000) ועליו נבצע את הנוסחה.
סכום המענק יהיה 147,612 אלף כפול 75% כפול 85% =94,102 ₪.
סך המענק הסופי (המורכב משני הפרמטרים)יהיה 22,000 + 94,102 = 116,102 ₪.

תקרת המענק

 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 אינו עולה על 100 מיליון ש"ח- התקרה היא 600 אלף ₪.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 100 מיליון ₪ ואינו עולה על 300 מיליון ₪ - התקרה היא 600 אלף ₪ בתוספת 0.3% מחלק מחזור עסקאותיו בשנת 2022 אשר עולה על 100 מיליון ₪.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 300 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪ - התקרה היא 1.2 מיליון ₪.

גובה המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪

עוסק שמחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2022 בשיעור גבוה מ-12.5% למי שמדווח דו חודשי למע"מ יקבל סכום בהתאם למחזור עסקאותיו בשנת 2022 אשר יוכפל במקדם נזק בהתאם לשיעור הירידה שלו, כמפורט להלן:

HARAVOT BARZEL 2

HARAVOT BARZEL 3

דוגמא: שעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 היה 170 אלף ושיעור הירידה שלו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 לעומת חודשים ספטמבר אוקטובר 2022 הוא 42%.
המענק יחושב כדלקמן: 3,125 * 3 = 9,375 ₪.

דגשים: בשתי המדרגות הראשונות (50,000-120,000) הסכומים יתקבלו ללא הכפלה במקדם הנזק.

מוסד ציבורי

מוסד ציבורי זכאי רק מי שלפחות שליש מהכנסותיו בשנת 2022, לא היו מתמיכות ומתרומות,
 ובנוסף עיקר הכנסתו בשנת 2022, שאינה מתמיכות ותרומות, הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.
הפרמטרים שהובאו בחוזר זה שונים במוסדות ציבוריים, ולפירוט יש לפנות לצוות המטפל ממשרדנו.

לסיכום

כאמור בפתח הדברים, מדובר בתזכיר חוק בלבד שאין וודאות אם אכן ייצא במתכונתו הנוכחית.

יתרה מזאת, גם לאחר חקיקה נצטרך לחכות שמערכת הבקשות תעלה לאתר רשות המיסים על מנת להבין כיצד מגישים את הבקשה.

מערכת הבקשות צפויה לעלות לאתר רשות המיסים ביום 16/11/2023 לאחר קליטת דיווח המע"מ של חודש אוקטובר 2023.

 

לחצו כאן למעבר לחוזר המעודכן 15.11.23 מענק חרבות ברזל 

 

 

_משרד_רוח_שטיינמץ_עמינח_ושות.png

צרו קשר עם משרדנו לכל שאלה בנושאי מיסוי וראיית חשבון ע"י השארת פרטים

או חייגו כעת 077-7700000

 

אנחנו מאחלים לכלל לקוחותינו בהצלחה רבה, בשורות טובות וביחד ננצח!

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני