לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - אחר

מימון לעסקים קטנים ובינוניים

שלישי, 15 נובמבר 2011

  1. כללי:

בישראל, מקובל להגדיר עסקים קטנים כעסקים המעסיקים עד 70 עובדים ופדיונם השנתי אינו עולה על 22 מיליון ש"ח . לפי הגדרות אחרות, ניתן להגיע עד ל- 100 עובדים ולמחזור הכנסות אף גדול יותר.

  1. אפשרויות מימון חיצוני לעסקים:

אופן המימון המקובל והשכיח ביותר לעסקים הינו אשראי בנקאי לסוגיו השונים. בנוסף, בישראל קיימות מספר קרנות מימון ציבוריות, חלקן ממשלתיות וחלקן נתמכות בידי גופים ציבוריים אחרים (להלן- "הקרנות"), אשר מטרתן הינה לסייע בפיתוח סקטור העסקים הקטנים והבינוניים ועל ידי כך להוביל להגדלת התוצר במשק, להגדלת התעסוקה וכיו"ב. במקביל לכך, מבקשות הקרנות להבטיח את החזרי ההלוואות שנלקחו מהן.

ככלל, מימון בדרך של לקיחת הלוואות מהקרנות הינה עדיפה על מימון בנקאי, וזאת בעיקר בשל הנוחות והעדיפות במתן בטחונות על ידי הלווה. לעיתים אף ניתן להעמיד כביטחון להלוואה סכום פיקדון מתוך כספי ההלוואה, כך שבפועל ההלוואה מתקבלת ללא כל ביטחון מלבד כספי ההלוואה (ואולם, ברי כי להעמדת פיקדון כנגד הלווה קיימת עלות נוספת שכן שיעור הריבית על ההלוואה מהקרנות גבוה משיעור הריבית הניתן על כספי הפיקדון). עם זאת, במרבית המקרים, שיעור הריבית אשר נגבה על ידי הקרנות אינו נמוך משיעור הריבית שייגבה על ידי הבנקים, וזאת כאשר רמת הביטחונות המוענקות לבנקים הינה סבירה.

להלן מידע על מספר הקרנות המעניקות סיוע לעסקים:

  • קרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, בערבות מדינה – מדובר בשתי קרנות: האחת- מיועדת לעסקים קטנים והשנייה- מיועדת לעסקים בינוניים. קרנות אלו מאגדות שני ערוצי סיוע: הלוואות למטרות "הון חוזר" לעסקים המצויים או צופים קשיי תזרים והלוואות לפיתוח עסקי אשר נועדו לסיוע להקמת עסקים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. היקפי ההלוואות הניתנות מדורגות לפי קריטריונים שונים וביניהם גודל עסק, רמת סיכון ועוד. גובה ההלוואות עשוי להגיע עד 1.1 מיליון ש"ח לעסקים קטנים ועד 8 מיליון ש"ח לעסקים בינוניים. ואולם, במרבית המקרים סכומי ההלוואות הניתנות נמוכים משמעותית מהסכומים שצוינו. ההלוואות ניתנות לתקופה של 5 שנים עם אפשרות לפירעון מוקדם ללא קנס.
  • קרנות הסוכנות היהודית והחטיבה להתיישבות - קרנות אלו ניתנות בעיקר בפריפריות או לאוכלוסיות מוגדרות. ישנן קרנות שונות לאזורי הדרום והצפון הכוללות בין היתר את קרן נס, קורת דרום לאזור הנגב, קרן גליל מערבי וגליל מרכזי לאזור הצפון, קרן קט"י לאזור ירושלים, קרן תקציבי מתיישב לבעלי בתים באזורי יו"ש (קרן זו ניתנת למטרות מוגדרות ובתנאי ריבית מעולים). הסוכנות אף מעמידה הלוואות לאוכלוסיות מסוימות, למשל לנשים המקימות עסקים, לעולים מארצות מסיימות וכד'. ההלוואות בקרנות אלו ניתנות לרוב בריבית עדיפה במעט על זו של הקרנות בערבות מדינה.
  • האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית – מדובר בקרן ייחודית, המעמידה הלוואות בסכומים מוגבלים, של עד 45 אלף ש"ח להון חוזר או 70 אלף ש"ח להשקעות, כנגד 3 או 4 ערבים בהתאמה, אך ללא ריבית כלל! (למעט עמלה מסוימת בהתחלה).
  • פקטורינג - דרך מימון המבוססת על "קניית" החוב מהעסק, ביטוחו וגבייתו. כלומר, חברת פקטורינג רוכשת מהעסק חוב המיוצג על ידי חשבונית, מבטיחה ליצרן את התמורה (לרוב עד 90% מהחשבונית) ונותנת מקדמה (בדרך כלל בשיעור של כ- 70% עד 85%) עד למועד פירעון החשבונית על ידי החייב. עדיפות הפקטורינג נובעת מכך שהוא מוחה את החוב ואינו דורש שיעבוד של נכסים נוספים. דרך מימון זו מתאימה לרוב לעסקים בעלי הכנסה קבועה ממקור מסוים, בעלי תנאי תשלום המצריכים מהם מימון עצמי ואשר הבנק אינו מעוניין להגדיל חשיפה מולם. לרוב, דרך מימון זו יקרה יותר ביחס למימון בנקאי רגיל.
 1. סיכום:

ככלל, תהליך קבלת ההלוואה מהקרנות לוקח פרק זמן של כחודשיים ואף כרוך באיסוף וריכוז מידע רב. בהתאם לכך, הדבר מחייב שיתוף פעולה יעיל של העסק בתהליך איסוף וריכוז המידע המבוקש על ידי הקרן.

בנוסף, הקרנות מבקשות מהעסק תכנית עסקית המסייעת להן בקבלת החלטות אשראי, הן לעניין קבלת אישור עקרוני והן לעניין גובה ההלוואה. לשם הכנת התוכנית העסקית, מומלץ להיעזר ביועץ עסקי המיומן בהכנת תוכניות עסקיות למטרות מימון ובעבודה בנושאי מימון בכלל וקרנות מימון לעסקים קטנים ובינוניים בפרט.

משרדנו פועל מזה שנים בשיתוף עם מספר משרדים כלכליים המתמחים בטיפול בהשגת הלוואות מהקרנות השונות.

למידע וקבלת פרטים ניתן לפנות ליעל ממשרדנו.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני