לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - אחר

דגשים לניהול ורישום שוטף של הוצאות שכר

שני, 02 ינואר 2012

נושא משכורות, שכר עבודה והוצאות נלוות הינו מהותי בדוחות הכספיים של החברות השונות ומתקשר גם לדוחות האישים. להלן דגשים לניהול ורישום שוטף כחלק מהכנת חומר לביקורת דוחות כספיים שנתיים של החברות:

 1. בדקו שלמות רישום הוצאות שכר בספרים בסעיפים הרלוונטיים. 
 2. בדקו שקיימת התאמה בין סכום המשכורות בטופס 126 וסכום הוצאות המשכורות בספרים וכן התאמה בין הוצאות ביטוח לאומי מעביד בספרים לבין ההוצאות בטופס 126.
 3. בדקו שסכום המשכורות בספרים (ובטופס ה- 126, כאמור בסעיף א') זהה לסכום שדווח למ"ה ניכויים בטפסי ה- 102.
 4. בדקו שיתרת כרטיסי מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי ניכויים תואמת לסכום שישולם בחודש ינואר של השנה העוקבת. במידה ולא, כמו במקרים שבהם לחברה ישנם חובות לרשויות אלו, יצורף הסבר קצר לכך.
 5. במידה וההפרש נובע מריביות בגין פריסת תשלומים יש להכיר בריבית להוצאות מימון.
 6. בדקו התאמה בין דוח תמחיר מצטבר (מתוכנת השכר) לבין הוצאות הסוציאליות שנרשמו בספרים.
 7. בדקו את שעור ההפרשות הסוציאליות לכל עובד ומאיזו תקרת שכר יש לבצע הפרשה.
 8. בדקו אחת לשנה, מומלץ בתחילת השנה, התאמה בין התשלומים שהתבצעו בפועל במהלך השנה שקדמה לקופות הגמל והביטוח הפנסיוני (חברות ביטוח, קרנות פנסיה, אובדן כושר עבודה, קרנות השתלמות, קופות גמל בבנקים וכו'), לבין הרישומים בהנהלת החשבונות של ההפרשה/ההוצאה לסוציאליות, כלומר לבדוק התאמה בין התשלומים לרישומים בהנה"ח על פי אישורי יתרה שמתקבלים מחברות הביטוח. (נזכיר שבתשלומים לתגמולים, לקצבה ולקרן השתלמות רק חלק המעביד יירשם בספרי החברה ולא חלק העובד).
 9. בדקו שהיתרות לתשלום לקופות הגמל, קרן השתלמות וחברות הביטוח בתום השנה זהות לסכום ששולם בחודש ינואר של השנה העוקבת כלומר בגין החודש האחרון של התקופה. במקרה שלא, למשל, אם היו פיגורים בתשלום, יש לצרף הסבר קצר.
 10. במידה וקיימת יתרת חובה הנובעת מתשלומים שלא הוכרו דרך תלושי השכר, יש להשאיר כיתרה מאזנית ולצרף הסבר בגין מהות התשלומים..
 11. בדקו כי היתרה המאזנית של כרטיסי העובדים עומדת על משכורת דצמבר. אם היתרה שונה, יש לצרף הסבר קצר.
 12. במידה וניתנה הלוואה לעובד נבקש לפתוח כרטיס נפרד בגין ההלוואה, אם ההלוואה נמוכה מ - 7,560 ₪ (תקרה לשנת 2012) (תקרה לשנת 2011 הינה בסך 7,320 ₪) חישוב הריבית יהיה לפי שיעור עליית המדד בלבד וללא תוספת ריבית שנתית, במידה וההלוואה גבוה יותר, שיעור הריבית השנתית שיש לחייב את העובד היא 5.24%. (בגין שנת 2011 שיעור הריבית נקבע לשיעור עליית המדד בתוספת 4% וזאת עד ליום 1 בדצמבר 2011).
 13. בדקו פירעון של היתרות המאזניות לאחר תאריך המאזן. (מוסדות ממשלתיים בגין שכר,מוסדות אחרים בגין שכר, משכורות עובדים).
 14. יש להעמיד את יתרת היעודה לפיצויים על פי סכום האישורים מקופות הפיצויים המרכזית. יש להכין רשימה שתפרט את חבות הפיצויים עבור העובדים לתום השנה (עתודה לפיצויים) ולהעמיד את היתרה בגובה העתודה בניכוי אישורי יתרה ליום המאזן של קופות הפיצויים האישיות מחברות הביטוח (רק לגבי מרכיב הפיצויים בפוליסה).
 15. כמו כן, יש להעביר למשרדנו אישורי יתרה לתאריך המאזן של קופות הפיצויים המרכזיות והאישיות של העובדים. 
 16. בדקו כי הכנסות זקופות בחובה נרשמו בכרטיסים נפרדים ומקודדים בהוצאות שכר ונלוות, לגבי הכנסות זקופות בזכות, במידה ולא מקודדות בהוצאות שכר ונלוות נא לציין באלו כרטיסים נרשמו ההכנסות.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני