לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - אחר

הקלות בסיווג עסק קטן לעניין עמלות בנקאיות

שני, 05 אוגוסט 2013

החל מתאריך 1.8.2013, נכנס לתוקפו שינוי בהגדרת עסק קטן לעניין חיוב בעמלות בנקאיות, מעסק בעל תקרת מחזור עסקים שנתי של 1 מיליון ₪, לעסק בעל תקרת מחזור עסקים שנתי של 5 מיליון ₪.

משמעות התיקון היא שיתאפשר לכל עסק שמחזורו עד 5 מליון ₪ להיות מוגדר כעסק קטן, מה שיאפשר לו להיות זכאי להיכלל בתעריפון העמלות הבנקאיות הקמעונאי (תעריפון משקי הבית ועסקים קטנים), שהתעריפים בו נמוכים מהתעריפים הקבועים בתעריפון לעסקים גדולים, או לכל היותר זהים להם, עבור אותם שירותים.

על מנת לממש זכאות זאת, על בית העסק להעביר לבנק בו מתנהל חשבונו דוח שנתי (כגון: דוח מע"מ) לפיו מחזור העסקים שלו אינו עולה על 5 מיליון ₪ לשנה. עם הצגת הדוח לבנק, יפעל הבנק לסיווג החשבון כ"עסק קטן", וכפועל יוצא מכך יחול על אותו העסק התעריפון הקמעונאי. הסיווג יהיה בתוקף לשנה, כאשר חידושו, בהתאם לכללי העמלות, מותנה בהמצאת מסמכים עדכניים.

משרדנו ערוך לתת תמיכה ככל הדרוש על מנת שמי שנכלל בהגדרות האמורות יוכל להמציא לבנק את האישורים המתאימים כדי להנות מעמלות מופחתות.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני