לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - הנהלת חשבונות

קבלת מספרי הקצאה לחשבוניות מרשות המסים כתנאי לקיזוז מע"מ תשומות

ראשון, 02 יולי 2023

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023 -2024 אשר אושר לאחרונה בכנסת, הוכנס תיקון לחוק מע"מ אשר מטרתו צמצום התופעה הנרחבת של ניכוי מע"מ בחשבוניות שהוצאו לא כדין. מה שקרוי חשבוניות פיקטיביות.

בהתאם לחוק, נקבע כי החל מיום תחולת החוק החל ב 1.1.24  כל עוסק המפיק חשבונית מס מעל 25,000 ₪ לפני מע"מ יידרש לקבל מספר הקצאה ייחודי (מספר סידורי) מרשות המסים שיוטבע על אותה חשבונית המס כתנאי לניכוי מס התשומות ע"י הלקוח של אותו עוסק.

ללא קבלת מספר הקצאה – הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול באותה חשבונית.

משנת 2025 ועד שנת 2028 תקרת הסכום לצורך קבלת מספר הקצאה תקטן כך שבשנת 2025 הסכום יעמוד על 20,000 ₪ (לפני מע"מ), בשנת 2026 הסכום יעמוד על 15,000 ₪ (לפני מע"מ), בשנת 2027 הסכום יעמוד על 10,000 ₪ (לפני מע"מ) ובשנת 2028 הסכום יעמוד על 5,000 ₪ (לפני מע"מ).

אופן קבלת מספר הקצאה עבור כל חשבונית יתבצע באופן מקוון על ידי מע"מ, באמצעות ממשק ייעודי בין מערכת הנהלת החשבונות למחשבי רשות המסים, רשות המסים תנפיק מספר סידורי ייחודי לחשבונית שקיבלה את האישור באופן ממוחשב. המספר שיתקבל יירשם על גבי חשבונית המס בנוסף למספר האסמכתא של החשבונית.

בתקופת הפיילוט (שנת 2024) כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לעקב/לסרב להקצאה למעט שגיאות טכניות.

לעוסקים שמשתמשים בפנקסי חשבוניות ידניים, תינתן אפשרות לקבל מספר הקצאה ביישום ייעודי של רשות המיסים, על ידי הקלדת פרטי החשבונית.

חובת קבלת מספרי ההקצאה תחול אך ורק על עסקאות שיבוצעו בין עוסקים המבקשים לקזז מע"מ תשומות על עסקאות אלו, עסקאות בין עוסק לאדם פרטי פטורות מקבלת מספר הקצאה. כמו כן הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס.

מס תשומות עבור חשבוניות של עסק בהקמה טרום רישומו יותרו בניכוי גם כאשר הסכום לפני מע"מ עולה על התקרה ובתנאי והחשבונית כוללת מספר שהקצה לה המנהל.

בעת הפקת חשבונית עצמית יחולו ההוראות עבור הקצאת מספרי חשבוניות.

להלן קישור הנחיות ליצרני תוכנה

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני