לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - עובדים

מסלול סיוע להעסקת עובדים השייכים לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

שני, 24 אוגוסט 2015

על מנת לעודד השקעות במשק וכן קליטת עובדים נוספים למעגל העבודה מציע משרד הכלכלה מסלול המסייע בהעסקת עובדים המשויכים לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן במעגל התעסוקה נמוך. המסלול רלוונטי גם עבור מלכ"רים.  המועד האחרון להגשת הבקשה הינו ה-10.09.2015.
אורכו של המסלול הינו כ-30 חודשים. הסיוע ניתן כהחזר חודשי בשיעור מסוים מתוך עלות השכר של העובדים השייכים לאוכלוסיות הבאות:

 • חרדים
 • האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים, בדואים, צ'רקסים
 • אנשים עם מוגבלויות – 20% נכות לפחות \ אישור מרופא מומחה ע"פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
 • הורים יחידים (המוכרים ע"י ביטוח לאומי ככאלה)

המסלול מזכה בסיוע עבור הקמת עסק חדש והעסקת עובדים השייכים לאוכלוסיות הנ"ל, או הרחבת עסק קיים אשר בגדר הרחבתו יועסקו עובדים חדשים השייכים לאוכלוסיות הנ"ל.

היקף הסיוע

 • חודשים 1-10 : החזר של כ-30% מסך עלות השכר של העובדים החדשים.
 • חודשים 11-20: החזר של כ-20% מסך עלות השכר של העובדים החדשים.
 • חודשים 21-30: החזר של כ-10% מסך עלות השכר של העובדים החדשים.

הסיוע ניתן גם לשייכים לאוכלוסיות הנ"ל והועסקו במהלך השנה האחרונה. 

תנאי סף עיקריים

 • שיעור העובדים השייכים לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן במשק נמוך הינו לפחות 90% מכלל העובדים שיגויסו עבור עסק בהקמה. עסק בהרחבה – לפחות 90% מהעובדים שיגויסו בנוסף לעובדים הקיימים יהיו שייכים לאוכלוסיות אלו.
 • המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ו\או אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה.
 • העסקת 5 עובדים חדשים לפחות במשרה מלאה, כ-186 שעות חודשיות. במידה וקיים הסכם קיבוצי, הסכם אישי או הסכם אחר החל על מבקש הסיוע, וקיימת בו הגדרה אחרת למשרה מלאה – בהתאם להגדרה האמורה.
 • הסיוע ניתן עבור טווח עלות שכר של שכר המינימום המוגדר במשק ועד לעלות שכר של כ-15,000 ₪.
 • מדד סוציו-אקונומי של היישוב בו ממוקם העסק – 21 נקודות. ככל שהמדד נמוך יותר כך יתקבל ניקוד גבוה יותר.
 • עלות שכר ממוצעת לעובד – 45 נקודות. ככל שעלות השכר תהא גבוהה יותר כך יתקבל ניקוד גבוה יותר.
 • מדד דורשי העבודה ביישוב בו ממוקם העסק – 14 נקודות. ככל שהמדד גבוה יותר כך יתקבל ניקוד גבוה יותר.
 • לעסקים בהקמה, אורכה של תקופת ההקמה – 5 נקודות. ככל שתקופת ההקמה תהא קצרה יותר כך יתקבל ניקוד גבוה יותר.
 • אורכה של תקופת ההפעלה – 15 נקודות. ככל שבעל העסק יתחייב לתקופת הפעלה ארוכה יותר כך יקבל ניקוד גבוה יותר.

זכאות

הזכאות לסיוע ניתנת על בסיס הקצאה תחרותית. ככל שעסק יצבור יותר נקודות כך יגדל הסיכוי לקבלת הסיוע. כל מגיש בקשה מדורג על פי הפרמטרים הבאים:
עסקים הממוקמים או עתידים להקים את העסק בעוטף עזה ויישובי הדרום זכאים להקלות בהגשת הבקשה (מס' עובדים חדשים נמוך יותר, אחוזי סיוע גבוהים יותר).

הגשת הבקשה

הכנת הבקשה דורשת מומחיות והיכרות מעמיקה עם נהלי הוראת המנכ"ל למסלול זה. יש לספק מסמכים רלוונטיים של החברה וכן להכין תכנית עסקית-פיננסית אשר תעיד על איתנותו הפיננסית של העסק לאורך 30 חודשים לפחות, תפרט את אופי הפעילות וכן תעמוד בדרישות הסף של המסלול.  

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר במייל v@cpa.co.il או בטלפון 077-7700000. 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני