לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - עובדים

בקשה להיתר פיטורים או לפגיעה בהכנסה של עובדים, לפי חוק עבודת נשים

ראשון, 22 מרס 2020

להלן הנחיות למעסיקים הפונים לקבלת היתר להוצאת עובדים המוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים לחופשה ללא תשלום בעקבות התפשטות וירוס הקורונה.

מתי נדרש השירות?

אלו הם המצבים שבהם נדרש היתר לפיטורים, לפגיעה בהיקף משרה או לפגיעה בהכנסה לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954:

 • היריון
 • 60 ימים לאחר חופשת לידה (במקרה של סגירת עסק או סיום פעילות בלבד)
 • 60 ימים לאחר היעדרות בשל מצב רפואי בעקבות הלידה
 • במהלך חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה, ועד 60 ימים לאחר מכן
 • 60 ימים לאחר היעדרות עובדות או עובדים עקב פיצול חופשת לידה או החזקה בלעדית (מצב שבו נולד לעובד ילד והילד נמצא עימו בהחזקתו הבלעדית)
 • היעדרות ללא תשלום של עובדות מניקות
 • עובדות או עובדים עקב טיפולי פוריות
 • שהות במקלט לנשים מוכות

מתי לא ניתן לקבל היתר לפיטורי עובדים?

לא ניתן לקבל היתר לפיטורי עובדים במצבים הבאים:

 • במהלך חופשת הלידה
 • במהלך תקופת היעדרות של עובדים עקב פיצול חופשת לידה או החזקה בלעדית (סעיף 7(ג2) לחוק עבודת נשים)
 • במהלך תקופת היעדרות בשל מצב הרפואי מתום חופשת הלידה ועד 6 חודשים מאותו יום, אם קיים אישור רופא כי המצב מחייב זאת
 • במהלך תקופת היעדרות עקב הפלה (בהתאם לסעיף 9(ו) ו-7(א) לחוק עבודת נשים)

מתי לא יחול חוק עבודת נשים, ולא נדרשת הגשת בקשה להיתר? 

 חוק עבודת נשים לא יחול ואין צורך בהגשת הבקשה בתנאים הבאים:

 • אם העובדים הועסקו בהתאם לחוזה עבודה קצוב פחות מ-12 חודשים שלא הוארך, ולא הייתה היתכנות וציפייה של העובדות להמשך העסקתן
 • אם עובדות בהיריון מועסקות אצל המעסיקים או באותו מקום עבודה פחות משישה חודשי העסקה
 • כאשר העובדים התפטרו ממקום עבודתם

על מעסיק המבקש להוציא עובד/ת לחל"ת ימלא את הטופס הרצ"ב -

 • חלק א' - פרטי המעסיק ימולא פעם אחת.
 • חלק ב' - נתונים על מצבת העובדים ותפקידיהם אצל המעסיק ימולא פעם אחת.
 • חלק ג' - טופס נתוני עובדת ימולא לכל עובדת בנפרד.

המעסיק יחתים כל עובדת בנפרד על הטופס (ראה חלק ג' בטופס), וימסור לה העתק מהטופס במלואו  - שלושת החלקים א', ב' ג'.

בקשה ללא כל הנתונים תעכב את משך זמן הטיפול.

את הבקשה ניתן להגיש באמצעות –

 • פקס מס' – 03-7347870
 • כתובת דוא"ל -  Hasdara.Woman@Economy.gov.il
 • באמצעות שליח לכתובת דרך מנחם בגין – 125 קומה 12 .

יש לוודא כי הבקשה הגיעה במס' טלפון – 03-7347916

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני