לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

זכאות למענקי חזרה לעבודה ותוכניות הכשרת עובדים

שלישי, 06 אפריל 2021

משרד העבודה והרווחה וכן ביטוח לאומי רואה חשיבות רבה בעידוד החזרה למעגל העבודה, וישלם  'מענק חזרה לעבודה'  למי שחזרו לעבוד מ-1.11.20      עד ה-30.4.21, והשכר החדש (ברוטו) שירוויחו נמוך יותר מהשכר הקודם (ברוטו) שהיה להם.

לפי הודעת המל"ל, מענק ישולם למי שעונה על כל תנאי הזכאות האלה:

תנאי ראשון שולמו דמי אבטלה במשך 75 יום ומעלה.

 • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.11.20 עד 31.1.21 -  שולמו דמי אבטלה למשך 75 יום ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד ה-31.10.20 (כולל).
 • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.2.21 עד 28.2.21 -  שולמו דמי אבטלה למשך 75 יום ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד ה-31.10.20 כולל (במסלול 1) או בין התאריכים 1.3.20 עד 31.1.21 כולל (במסלול 2).

מי שחזר לעבוד בין התאריכים האמורים (1.2.21 עד 28.2.21) יוכל לענות על תנאי הזכאות לפי מסלול 1 או לפי מסלול 2. לא ניתן לשלב בין המסלולים.

 • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.3.21 עד 30.4.21 -  שולמו דמי אבטלה למשך 75 יום ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד ה-31.1.21 (כולל).

לפי הודעת המל"ל, במניין הימים ייכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה, גם אם מדובר בתקופה לא רצופה. חמשת ימי ההמתנה שלא שולמו, לא נכללים בספירת 75 ימי האבטלה. כמו כן, ניתן לכלול ב-75 הימים גם ימים שבהם התקבלו הקצבאות הבאות: דמי לידה, שמירת היריון, דמי פגיעה מעבודה ותגמול מילואים, זאת בתנאי שנצברו 25 ימי אבטלה לפחות.

תנאי שני חזרה לעבודה.

העובד חזר לעבוד בין התאריכים 1.11.20 עד 30.4.21, למשך 14 ימים לפחות.

מיום החזרה ולמשך 4 חודשים, ניתן לקבל את המענק עבור כל תקופת ההעסקה, ולא מעבר ל- 31.7.21.  לדוגמה: מי שחזר לעבוד ב-1.3.21 יוכל לקבל מענק עבור תקופת העסקתו, ולא מעבר ל- 30.6.21.

תנאי שלישי אי העסקה במשך תקופה ארוכה.

 • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.11.20 עד 31.1.21 -  לא היה מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים 18.8.20 עד ה-31.10.20 (כולל).
 • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.2.21 עד 28.2.21 -   לא היה מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים 18.8.20 עד ה-31.10.20 כולל (במסלול 1) או בין התאריכים 18.11.20 עד ה-31.1.21 כולל (במסלול 2). 
 • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.3.21 עד 30.4.21 -  לא היה מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים  18.11.20 עד ה-31.1.21 (כולל). 

 

תנאי רביעי - השכר החדש נמוך מהשכר הקודם.

השכר היומי החדש (ברוטו) שירוויח העובד נמוך יותר מהשכר היומי הקודם שהיה לו (ברוטו), ואינו עולה על השכר היומי שעל פי חושבו דמי האבטלה. 

לנוחיותכם מחשבון לחישוב השכר היומי.

לקישור להודעת המל"ל ולכל תנאי הזכאות - לחץ כאן.

בקשה להשתתפות במסלול הכשרה בעבודה - משרד העבודה והרווחה:

 • המענק נועד לאפשר למעסיקים לקלוט עובדים חדשים כעובדים מן המניין תוך התחייבות להעסקתם לחצי שנה לפחות, ולהכשירם בעבודה בעזרת חונך או חונכת ממקום העבודה.  
 • המענק שניתן למעסיקים הזכאים מהווה מימון חלקי של שכר העובדים והחונכים בתקופת ההכשרה. 
 • העברת המענקים תיעשה על ידי חברת תפעול שתפקידה לקלוט את בקשות המעסיקים ולהעביר תשלומים ("גוף מפעיל") באמצעות "מוקד הכשרה בעבודה".   

המעסיקים הזכאים על פי הוראה זו יוכלו לקבל את סכומי הסיוע הבאים:

 • מענק הכשרה וחניכה: עבור הכשרה וחניכת עובדים חדשים המועסקים במשרה המזכה במענק - ישולם למעסיק מענק הכשרה וחניכה בסך  10,000 ₪ כולל מע"מ.
 • מענק נוסף עבור הכשרת אוכלוסייה מועדפת: עבור הכשרה וחניכת עובדים השייכים לאוכלוסייה מועדפת, ישולם למעסיק מענק נוסף בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ.
  אוכלוסיות המוגדרות כ"אוכלוסיה מועדפת" - יוצאי אתיופיה, יוצאים בשאלה, חרדים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים, אנשים עם מוגבלויות, הורים עצמאיים, צעירים בסיכון, אוכלוסיית רווחה, אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי.
 • מענק נוסף עבור השמה בשכר גבוה: עבור הכשרה וחניכה של עובדים חדשים המועסקים במשרה המזכה במענק, בשכר חודשי ממוצע של 8,500 ₪ ומעלה במשך 6 החודשים-ישולם "מענק השמה נוסף בשכר גבוה" בסכום של 5,000 ₪.

 התנאים להגשת הבקשה הינם ככלל (תנאים מצטברים):

א. בניית תוכנית הכשרה וחניכה, לרבות הצמדת חונך לעובד.

ב. הכשרת עובדים ללא ניסיון או תעודה מקצועית במסגרת תוכנית הכשרה ברשימה סגורה של מקצועות.

ג. שכר העובד שישולם יהיה גבוה ב10% לפחות משכר המינימום.

ד. העובד לא הועסק בעבר, במישרין או בעקיפין, ע"י המעסיק או באותו מקום עבודה בתפקיד זהה.

ה. התחייבות למשך ההעסקה - העסקה במשך תקופה רציפה של 6 חודשים לפחות.

לפרטים נוספים בדבר התוכנית ואופן הגשת הבקשה, לחץ כאן.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני