לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

תוכנית המענקים החדשה - רשת ביטחון כלכלית 2020 – 2021

רביעי, 30 ספטמבר 2020

הוראת שעה
בהתאם להגבלות החדשות במשק אישרה הכנסות תיקונים בתוכנית לסיוע כלכלי -שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים לעסקים.
להלן התיקונים:

מענק לסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

  • עבור תקופת זכאות (3) ספטמבר – אוקטובר, הורדה התקרה לעמידה בתנאי המענק, בהתאם עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות 9-10/20 נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס 9-10/19 בשיעור של 25% לפחות יהיה זכאי למענק (במקום 40%)
  • עבור תקופת הזכאות (4) נובמבר - דצמבר הורדה התקרה לעמידה בתנאי ל- 25% במקום 40% רק עבור עוסק שבתקופת הפעילות החל מ 1 בינואר 2019 ואילך מדווח על בסיס מזומן בהתאם לחוק מע"מ (עם קבלת התמורה) והתמורה מתקבלת בחלוף 30 יום מיום מסירת הטובין או מתן השירות לפי העניין והוא לא היה זכאי למענק בתקופת זכאות (3) ספטמבר – אוקטובר.
  • שר האוצר יהיה רשאי להאריך לתקופה נוספת את הורדת התקרה ל- 25%.
  • מקדם שיעור המענק עבור ירידה של 25% - 40% יהיה 0.1.
  • עוסק שיש לו יסוד סביר שהוא זכאי למענק עבור התקופות האמורות יהיה רשאי להגיש בקשה למקדמה על חשבון המענק, המקדמה תהיה בגובה של כ- 50% מהמקדמות להן היה זכאי בתקופות קודמות (3-4/20 או 5-6/20).
  • עוסק שמחזור עסקאותיו הינו עד 300,000 ₪ בשנת 2019, עבור חודשי הזכאות מאי -יוני בלבד הזכאות למענק תהיה לפי ירידה במחזור העסקאות של 25% במקום 40%.

 

מענק לעידוד תעסוקה בעקבות משבר הקורונה

  • בהגדרת מצבת עובדים לחודש ספטמבר – יובאו בחשבון גם עובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו החל מיום 16/09/20 ובלבד שהועסקו לפחות 15 ימים במהלך חודש ספטמבר
  • בהגדרת השכר המינימלי לחודש ספטמבר – שכרו אצל המעסיק יהיה לפחות 2,500 ₪ במקום 3,300 ₪ בחודשים קודמים

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני