לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

מענק בגין פגיעה מתמשכת

חמישי, 11 פברואר 2021

לאחרונה הוסדרה בחוק התוכנית לסיוע כלכלי של משרד האוצר, זכאות למענק נוסף, לטובת מי שנפגע פגיעה ממושכת כתוצאה ממשבר הקורונה. בקרוב רשות המיסים צפויה להשיק את המערכת באמצעותה ניתן להגיש בקשה ל-"מענק פגיעה ממושכת".

המענק האמור הינו בנוסף לפעימות מענקי הסיוע הדו-חודשיים.

לנוחיותכם מצורפת טבלת מידע באשר לתנאי הזכאות וסכומי המענקים במסגרת תוכנית זו:

גודל מחזור העסק

תנאים לזכאות למענק

סכומי המענק

עוסקים להם מחזור הכנסות שנתי שבין 18,000₪-300,000 ₪

לעוסק פטור – ירידה של לפחות 25% בהכנסות 2020 לעומת 2019

לעוסק מורשה – ירידה של לפחות  25% בהכנסות לחודשים  מרץ-דצמבר 2020 ביחס לתקופה המקבילה מרץ-דצמבר לשנת 2019.

ירידה בהכנסות בשיעור של 25%-40% – 3,000 ₪ (או מענק חלקי 1,950 ₪)

ירידה בהכנסות בשיעור של 40%-60% – 5,000 ₪ (או מענק חלקי 3,250 ₪)

ירידה בהכנסות בשיעור של 60% ומעלה – 9,000 ₪ (או מענק חלקי 5,850 ₪)

עוסקים להם מחזור הכנסות שבין 300,000 ₪ ועד ל-400 מיליון ₪

אם העוסק היה זכאי לשלושה או יותר מענקי הוצאות קבועות במהלך 2020. 

בהתאם לנוסחה: 60%  מסך מענקי ההוצאות

הקבועות שקיבל העוסק  בשנת 2020, מחולקים בחמש (ולעסקים בעלי מחזור מעל 20 מיליון ₪, סך מענקי ההוצאות הקבועות יחולקו בארבע).

או מענק חלקי: לא פחות מ5,850 ₪ ועד 32,500 ₪ ובהתאם ל-65% מסכום נוסחת החישוב לעיל(**)

סכום המענק לא יפחת מ 9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪

עוסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020

אם העוסק היה זכאי לשניים או יותר מענקי הוצאות קבועות.

לעוסק פטור – 3,000 ₪

לעוסק מורשה – 4,000 ₪

הערות:

  • מענק חלקי לעוסק פטור יינתן כאשר סכום מחזור עסקאותיו לשנת 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבל העוסק שווה ל-90% או יותר ממחזור עסקאותיו לשנת 2019.
  • מענק חלקי ליתר העוסקים יינתן כאשר סכום מחזור עסקאותיו במרץ -דצמבר 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבל העוסק שווה ל-90% או יותר ממחזור עסקאותיו במרץ-דצמבר 2019.

(**) עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020, בתוספת מענקי הוצאות קבועות  שקיבל בגין שנת 2020, יהיה בשיעור של בין 90% ל 100%- מסך המחזור השנתי בתקופה מקבילה בשנת 2019, יהא כאמור זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק (לעוסק פטור ההשוואה היא בהתייחסות לכל השנה כאמור, ולעוסק מורשה ההתייחסות הינה לחודשים מרץ עד דצמבר).

לתשומת ליבכם, עוסק אשר מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020, בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין שנת 2020, גבוה מהמחזור השנתי שלו בתקופה מקבילה בשנת 2019, לא יהא זכאי למענק. 

שאלות נפוצות בנושא המענק פגיעה ממושכת, כפי שמופיע באתר רשות המיסים.

למידע כללי בנושא המענקים.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני