לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 - החזר מקדמות מס הכנסה ינואר - פברואר 2020

שלישי, 04 אוגוסט 2020

פקיד השומה יחזיר תשלום מקדמה ששולמה בעד חודשים ינואר פברואר 2020, כולה או חלקה, למעט סכומים שרואים אותם כתשלום על חשבון מקדמה – סכום שנוכה במקור, על פי בקשת הנישום אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המס שהנישום עשוי להיות חייב בו לשנת המס 2020, יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו.

ובתנאי והתקיימו כל התנאים הבאים:

א. הנישום הגיש את כל הדיווחים החודשיים בגין מקדמות למ"ה עד למועד הבקשה.
ב. הנישום ניהל את פנקסי חשבונות אם היה חייב לנהל.
ג. אם לנישום נקבעה תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף 7 לפקודת מ"ה והיא כוללת את חודשים ינואר פברואר 2020 – במועד הבקשה טרם הסתיימה תקופת השומה המיוחדת כאמור.

לחלק ההחזר שנישום זכאי לו בשל מקדמות ששולמו בעד החודשים ינואר – פברואר 2020 ייווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי סדר תשלום המקדמות החל מהתשלום המאוחר ביותר, לתקופה שמיום התשלום ועד יום ההחזר.

בקשה תוגש פעם אחת עד ליום ה- 29/09/2020

פקיד השומה ייתן את החלטתו בבקשה תוך 60 יום ממועד הגשתה.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני