לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - הודעות רשות המיסים

נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה

ראשון, 17 דצמבר 2017

ביום 12 בדצמבר 2017, פרסמה רשות המסים נוהל במסגרת הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון, שתוקפה עד ליום 31 בדצמבר 2019 למעט בקשות ב"מסלול האנונימי" (כפי שיוסבר בהמשך) אשר תוקפה עד ליום 31 בדצמבר 2018  (להלן: "הנוהל").

במסגרת הנוהל החדש, מעוניינת רשות המסים לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים בנוהל.

מטרתו של הנוהל החדש, לאפשר לישראלים נוספים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך כאמור להימנע מהליכים פליליים.  בדומה לננהג בעבר, במסגרת הנוהל החדש נכללו גם מסלולים לגילוי מרצון מקוצר וגילוי מרצון אנונימי.  

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת אם יעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהגילוי יהיה כן ומלא ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

כאמור, במסגרת הוראות הנוהל החדש נכללו אפשרות להגשת בקשה גלויה, אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ש"ח.

להלן פירוט ביחס לאפשרויות הגשת הבקשות בהתאם לנוהל החדש:

א. הגשת בקשה רגילה לגילוי מרצון - במסגרת מסלול זה, מוגשת בקשה הכוללת את כל הפרטים הרלוונטיים על גבי נספח ב' לנוהל והיא תיחתם על ידי המבקש. במידה ואושרה הבקשה על ידי הגורם המוסמך, היא תופנה לטיפול רשות המס הרלוונטית שתקבע את גובה המס לתשלום.

תשלום המס יכלול  – תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על פי קביעת פקיד השומה הרלוונטי.

ב. הגשת בקשה אנונימית - במסלול זה, ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום, על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. הבקשה תוגש על גבי נספח ג' לנוהל. עם בירור חבות המס הצפויה, דרוש לציין את שמו ות.ז. של הנישום ופרטיו המלאים.

ג. מסלול מקוצר - כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪ ביחס לשנים שבדיווח, ניתן להגיש את הבקשה ב'מסלול המקוצר' בצירוף דוחות המס המתוקנים הרלוונטיים.

עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום על חבות המס. בהתאם לנוהל, עם תשלום השובר במועד,  מובטח לפונה למעשה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר. יובהר כי המסלול המקוצר הוא איננו מסלול אנונימי. 

משרדנו בעל ניסיון רב בנושא ומומלץ על ידי בנקים בארץ ובעולם לטיפול בתחום זה. אם נושא זה רלוונטי עבורכם, או עבור מישהו שאתם מכירים, אנו מזמינים אתכם ליצור עימנו קשר ולהתייעץ עם עו"ד רו"ח שמוליק הירשפלד

לצפייה בנוהל המלא שפורסם על ידי רשות המסים לחץ כאן.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני