לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - הודעות רשות המיסים

עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

שלישי, 08 ינואר 2019

בהתאם להוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה מכירת זכויות בתאגיד מהווה אירוע מס. על פי סעיף 88 לפקודה, התמורה בעד הנכס הנמכר היא מחיר השוק של הנכס ביום מכירתו, אולם אם נקבע המחיר בעד הנכס בתום לב ומבלי שהושפע במישרין או בעקיפין מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה, תהא התמורה המחיר שנקבע בין הצדדים כאמור. ככלל, ובהתאם להוראות סעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה, נדרש לדווח על עסקת רווח הון למכירת מניות התאגיד בתוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה ולשלם את מס רווח ההון (25% או 30% מסכום רווח ההון).

ביום 24 בדצמבר 2018 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי אשר מטרתו להקל על ביצוע עסקאות בהן התמורה אינה ודאית במועד העסקה והיא תיקבע בהתאם לביצועי החברה הנרכשת בשנים הבאות ו/או בהתקיים מצגים מסויימים בעסקה שיתרחשו בעתיד (להלן: "החוזר"). מטרת החוזר הינה להנחות לגבי אופן דיווח ההכנסה לצרכי מס באותם המקרים בהם התבצעה מכירת נכס, כאשר הנכס הנמכר הוא זכויות בתאגיד, והתמורה שנקבעה בעסקה כוללת תמורה עתידית. כמו כן, מטרת החוזר הינה לקבוע עקרונות נוספים בכל הקשור לעסקאות מסוג זה או בעלות מאפיינים דומים. יצויין, כי לפני כשנה פורסמה טיוטת חוזר בנושא והחוזר הסופי, אשר מפורסם כעת, מוסיף ונותן ודאות למקרים שבהם התמורות המותנות בגין המניות הנמכרות משולמות במט"ח, באופן שלנישומים קיימת האפשרות לבחור, כי שער החליפין שייקבע לצורך קביעת התמורה העתידית יהא השער במועד קבלת הכספים חלף שע"ח במועד מכירת המניות.

כמו כן, לאור הקושי לאמוד את סכומי התמורות בגין העסקה שיתקבלו בשנים הבאות, נקבע בחוזר, כי יתאפשר למוכר המניות לשלם את סכומי המס במועדי קבלת התקבולים לידיו בעתיד, זאת לאחר ששיעור המס ייקבע על פי מועד העסקה, ובכפוף לתנאים מסויימים. בחוזר מפורטים גם הנחיות לעניין ניכוי המס במקור בגין תמורות עתידיות (סעיף 6 לחוזר).
מצורף לנוחיותכם קישור לחוזר.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני