לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - הודעות רשות המיסים

חובת תשלום עודפות ומס שכר

רביעי, 09 מרס 2016

רשות המסים עורכת מעת לעת מהלכים של ביקורת ממוחשבת לבחינת שלמות ותקינות הדיווחים של נישומים.

נישומים אשר התגלו לגביהם ממצאים שאינם תואמים את הדיווחים שבוצעו על ידם, נדרשים להגיש דוח נוסף לתיקון הדיווח או למתן הסברים.
מטרת המהלך הינה בירור מהיר והוגן של הסיבות להפרשים ותיקונם בהתאם.
במסגרת הסוגיות הנבחנות על ידי רשות המיסים נשלחות בדואר הודעות לנישומים על הפרשי מס בגין: 

  • תשלום הפרשי מקדמות על חשבון הוצאות עודפות
  • תשלום הפרשי מס שכר מוסד כספי
  • תשלום הפרשי מס שכר במלכ"רים

לתשומת לבכם, אין מדובר בפתיחה של הליך ביקורת ניכויים לצורך עריכת שומה אלא בבחינה נקודתית של הפרשי מקדמות עודפות המצוינים בהודעה. עם זאת, אם ההפרש ישולם או לחילופין ההסברים שינתנו כתגובה על ידי הנישום יימצאו כמספקים, לא תבחן סוגיית הוצאות עודפות בביקורת ניכויים עתידית.

סוגיית הפרשי מקדמות על חשבון עודפות רלוונטית ביתר שאת לחברות בהפסדים לצרכי מס, (אשר להן כל הפרש עודפות שיימצא לשלם הינו בבחינת תוספת מס סופי) ועל כן נדרשת הקפדה יתרה על תשלומי עודפות נכונים והיערכות מוקדמת במקרים אלו.

בשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המיסים של משרדינו. 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני