לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - הודעות רשות המיסים

הגשת בקשה לחדול מלהיחשב כחברה משפחתית

שני, 19 נובמבר 2018

בהתאם לתיקון מס' 197 לפקודת מס הכנסה, במסגרתו תוקנו הכללים החלים על חברות משפחתיות כפי שהיו עד למועד התיקון ובוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החלים על חברות משפחתיות. כך, במסגרת כללי המיסוי החדשים בתיקון שונו, בין היתר, ההוראות שעניינן בשינוי סיווג של חברות משפחתיות לחברות "רגילות", כך שחברות משפחתיות המבקשות לחדול מלהיות "משפחתיות" ולהיחשב כחברות "רגילות" לצרכי מס, צריכות להגיש על כך לפקיד השומה הודעה מראש באמצעות טופס ייעודי (מס' 2590) וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס, כלומר עד ליום 30.11.2018.
ברצוננו להסב תשומת ליבכם שהשנה תאריך זה נופל ביום ו', כך שככל והדבר רלוונטי לגביכם, מומלץ להיערך ולהגיש את הבקשה עד ליום ה' 29.11.2018.
נזכיר, כי באותם מקרים בהם חברה משפחתית תבקש להפוך לחברה "רגילה", בין אם בשל אי התקיימות תנאים ובין אם בשל בחירתה, לא תוכל עוד בעתיד לשוב ולהיחשב כחברה משפחתית.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני