לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מיסוי אמריקאי

עדכוני מיסוי אמריקאי לשנת 2013

שני, 07 ינואר 2013

תום שנת המס 2012 היה המועד הקובע לקונגרס האמריקאי להעברת חקיקה שתמנע מהטבות מס מסוימות ושיעורי מס מוטבים מסוימים מלפקוע. הקונגרס האמריקאי אכן העביר את החקיקה האמורה, אשר נחתמה על ידי הנשיא אובמה. החקיקה החדשה מאריכה הטבות מס מסוימות ושיעורי מס מוטבים מסוימים, אך עם שינויים מסויימים. להלן סקירה כללית של כמה מעיקרי חקיקת המס החדשה, כמו גם שינויים אחרים בחקיקה, אשר נכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר 2013.

  • הגדלת שיעור מס הכנסה לבעלי הכנסות גבוהות: ליחידים המשתכרים יותר מ-400,000$ לשנה ולמשפחות המשתכרות יותר מ-450,000$ לשנה, שיעור המס השולי העליון יעלה מ-35% ל-39.6%.

  • שיעור המס על דיבידנד ורווחי הון: שיעור המס המירבי על דיבידנדים מועדפים ורווחי הון יעלה מ-15% ל-20% ליחידים המשתכרים יותר מ-400,000$ לשנה ולמשפחות המשתכרות יותר מ-450,000$ לשנה.

  • הגדלת תשלומי ביטוח לאומי: ההפחתה הזמנית (מ-6.2% ל-4.2%) של תשלומי הביטוח הלאומי (OASDI) לא הוארכה. בשנת 2013, עובדים ועצמאים ישלמו 6.2% לביטוח לאומי על חלק ההכנסה שאינו עולה על 113,700$ לשנה.

  • מס מינימום אלטרנטיבי (AMT): הפטור ממס המינימום האלטרנטיבי (AMT) הונהג במקור ללא התאמה לאינפלציה. בהתאם לכך, הקונגרס האמריקאי היה צריך לחוקק חוק בכל שנה (כתיקון טכני בלבד), כדי למנוע יותר ויותר אנשים מלהיות כפופים למס המינימום האלטרנטיבי (AMT) (מאחר וזו לא היתה הכוונה בחקיקה המקורית). כחלק מהחקיקה החדשה, הקונגרס שילב בגוף החוק התאמות לאינפלציה בעתיד, כך שלא יהיו עוד תיקונים טכניים שיידרשו מדי שנה, וכמו כן עודכנו גם תקרות הפטור רטרואקטיבית לשנת 2012.

  • הפחתה הדרגתית של ניכויים מוכרים ופטורים אישיים: ההפחתה תמשיך לחול על בעלי הכנסות גבוהות בלבד. ההפחתה ההדרגתית של הניכויים המוכרים תתחיל ברמת הכנסה של מעל  ל-300,000$ לשנה, ושל הפטורים האישיים ברמת הכנסה של מעל  ל-250,000$ לשנה.

  • מס ירושה: לאזרחי ארה"ב או מחזיקי Green Card המתגוררים בארה"ב, הפטור יישאר על 5,000,000$, אשר יתואמו לאינפלציה. עם זאת, שיעור מס הירושה יעלה מ-35% ל-40%. לא נעשו שינויים לאזרחים שאינם אמריקאים שכפופים למס ירושה בשל נכסים המצויים בתחומי ארה"ב.

  • זיכוי מס בגין ילדים: נותר על כנו הזיכוי בגובה 1,000$ לשנה לילד.

  • זיכויים נוספים: ליחידים, הוארכו הזיכויים בגין הכנסת עבודה ובגין American opportunity college tuition. עבור עסקים, הוארכו גם לשנת המס 2013 הטבות המס בגין research tax credit ובגין production tax credit.

  • היטל מס בריאות על הכנסות שאינן מעבודה: כחלק מחוקי רפורמת הבריאות של הנשיא אובמה, יוטל מס בריאות חדש על הכנסות שלא מעבודה (ריבית, דיבידנד, קצבאות, רווחי הון, תמלוגים, דמי שכירות, והכנסה פסיבית הזורמת לנישום מישויות שקופות) מעל לגבול מסוים, בשיעור של 3.8%. מס זה יוטל בנוסף לכל המסים שתוארו לעיל. שיעור של 0.9% (ההפרש בין 3.8% ל-2.9% שמשולמים כיום) ינוכו על ידי מעסיקים בארה"ב וישולמו על ידי עצמאים מעל סף מסוים של הכנסות עבודה.

תשומת לבכם כי בהתאם לחוזר 230 של רשויות המס האמריקאיות (IRS), כל יעוץ מס אמריקאי או יעוץ מס אחר הכלול בגוף חוזר זה אינו מיועד ולא נכתב לצורך שימוש בו, ולא ניתן לשימוש על ידי הקורא לצורך הימנעות מקנסות שעלולים להיות מוטלים עליו לפי חוק מס ההכנסה האמריקאי (IRC) או חוקי מדינה או חוקים מקומיים רלוונטיים.

למידע נוסף, ניתן לפנות למשרדינו רו"ח שטיינמץ עמינח ושות' בטלפון 077-7700000 או בטופס "צור קשר".

חוזרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שינויי חקיקת מס בארה"ב
דיווחים לרשויות המס בארה"ב

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני